Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Lappvikbor vill ha eget fiskevatten - föreslår att Hangö köper eller hyr vatten

Det finns inte intresse att upprätthålla fiskeföreningen.

Inga mera resurser för behandling av skarvärenden - "De talar för döva öron"

Resursbrist får inte vara orsak till dröjsmål med tillstånd.

Skarven breder ut sig norr om Hangö - fiskare oroade över fiskbeståndet

I Hangötrakten finns det fem skarvkolonier, varav en är ny.

Skarven och dålig fiskeövervakning oroar fritidsfiskare

Fritidsfiskare har fått svara på en enkät under hösten.

Skarvägg får oljas på Storgrynnan i Pjelaxfjärden

Åtgärder får vidtas mot skarvkolonin i Pjelaxfjärden.

Första ansökan om skarvjakt landade på NTM-centralens bord – lång behandlingstid befaras

Korsnäs-Malax fiskeområde vill skjuta skarv och olja ägg.

Fem forsar i Kronoby å restaurerades

Fiskens vandring och lek främjas av åtgärderna.

Nu vill Österbottens fiskarförbund ta reda på hur fritidsfisket i Österbotten mår

Kunskapen om fritidsfisket i Österbotten är bristfällig.

Oravais Fiskegille fick nej till skarvåtgärder

Får varken olja eller pricka skarvägg.

Vasa förvaltningsdomstol: Korsnäs-Malax får genast inleda skarvåtgärder

Domstolen svarar på besvär över NTM-centralens beslut.

Korsnäs-Malax fiskeområde får skjuta skarv

Fiskarförbundet anser att det inte är tillräckligt.

Vasa stad: Skarvar hotar flygsäkerheten

Staden ska skrämma bort skarvarna på Metgrund.

Grönt ljus för att skjuta skarvar i Egentliga Finland

Fiskeområden i Nystad och Gustavs beviljades tillstånd.

Oklart om skarvarna påverkar fiskbeståndet

Luke menar att man inte känner till hur skarven påverkar.

Ny hastighetsbegränsning på Erstan står kvar

Förvaltningsdomstolen förkastade besvär.

Tjuvfiskade i Borgå – dömdes till böter

Två fiskare blev fast för olovligt fiske med saxkrok.

Fiskvägarna i Svartån har fått sina företag

Nya fisktrappor i Raseborg senast 2019.

"65 år fyllda fiskare borde betala fiskevårdsavgift"

Fiskerimästare orolig för fiskevården då alla inte betalar.

Ofog mot fiskeövervakning i Östnyland

Skyltar och stängsel har förstörts.

Snart blir det lättare för fiskarna att simma förbi Strömsberg

Fiskvägen i Borgå måste förbättras.

Oljering kan minska skarvkolonierna i Vasa

Genom att doppa äggen i olja kan populationen minska.

Fiskeövervakning i Östnyland gav resultat

Övervakarna beslagtog redskap och gav anmärkningar.

Kyro älvs nedre lopp ska utvecklas

Översvämningsriskerna ska minskas.

Förening vill fortsätta värna om både fiskare och fiskar i Östnyland

Miljöförening satsar på de östnyländska åarna.

Svirvelfiskare ska hålla koll på paragrafdjungel

Svirvelfiskarna samlas på broarna till Svinö i Borgå.

Förbjudet att fiska vild öring i insjövatten

Med lagen strävar man till att skydda vandringsfisken.

Förbjudna fiskeområden på karttjänst

Ny karttjänst bra för aktiva fiskare.

Intensivare övervakning av gösfisket i Borgå å

Samtidigt stiger minimimåttet för gös i Finska viken.

Nya kartor ska hjälpa fiskare i Österbotten

Digitala kartor ska ge information för fiskare.