Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Kalastaja Miakel Lindholm hakemassa kalasaalista rysästä.

Nyttjande- och vårdplanen behövs för att garantera fisk för alla i Lovisa

Planen ska förbättra förutsättningarna för fiske.

Yle Areena logo.

Tusentals fiskar trängs för livet - de bästa bitarna från fiskstigningen 2022

Vi sammanfattar fiskstigningen vid Bodvattnet 2022.

Karin och Jukka Pennanen fiskar på sjön Puruvesi i Östra Finland när Karin var liten.

När hela livet handlar om fiske

Idyllen sprack när saimenvikaren återvände.

Taimen vedessä

Lappvikbor vill ha eget fiskevatten - föreslår att Hangö köper eller hyr vatten

Det finns inte intresse att upprätthålla fiskeföreningen.

Mellanskarv i Kantlax

Inga mera resurser för behandling av skarvärenden - "De talar för döva öron"

Resursbrist får inte vara orsak till dröjsmål med tillstånd.

En bild på skarvar som sitter i trädtoppar. Det är flera skarvar och flera skarvbon på bilden. De flesta av träden är döda men några gröna tallkvistar syns också.

Skarven breder ut sig norr om Hangö - fiskare oroade över fiskbeståndet

I Hangötrakten finns det fem skarvkolonier, varav en är ny.

Fiskare lägger ut nät från båt

Skarven och dålig fiskeövervakning oroar fritidsfiskare

Fritidsfiskare har fått svara på en enkät under hösten.

Skarvar på Storgrynnan i Pjelaxfjärden.

Skarvägg får oljas på Storgrynnan i Pjelaxfjärden

Åtgärder får vidtas mot skarvkolonin i Pjelaxfjärden.

Skarv med unge i bo, Vasa skärgård

Första ansökan om skarvjakt landade på NTM-centralens bord – lång behandlingstid befaras

Korsnäs-Malax fiskeområde vill skjuta skarv och olja ägg.

Krokforsen i Kronoby

Fem forsar i Kronoby å restaurerades

Fiskens vandring och lek främjas av åtgärderna.

Gädda i trassligt nät i vassruggen

Nu vill Österbottens fiskarförbund ta reda på hur fritidsfisket i Österbotten mår

Kunskapen om fritidsfisket i Österbotten är bristfällig.

Ensam storskarv på en trädtopp

Oravais Fiskegille fick nej till skarvåtgärder

Får varken olja eller pricka skarvägg.

Juckasgrynnan i Vasa skärgård, en liten holme med flera hundra skarvbon. På bilden flyger ett antal fåglar.

Vasa förvaltningsdomstol: Korsnäs-Malax får genast inleda skarvåtgärder

Domstolen svarar på besvär över NTM-centralens beslut.

Skarv i bo, Vasa skärgård

Korsnäs-Malax fiskeområde får skjuta skarv

Fiskarförbundet anser att det inte är tillräckligt.

Juckasgrynnan i Vasa skärgård

Vasa stad: Skarvar hotar flygsäkerheten

Staden ska skrämma bort skarvarna på Metgrund.

Bild på skarv.

Grönt ljus för att skjuta skarvar i Egentliga Finland

Fiskeområden i Nystad och Gustavs beviljades tillstånd.

Ensam storskarv på en trädtopp

Oklart om skarvarna påverkar fiskbeståndet

Luke menar att man inte känner till hur skarven påverkar.

Helt åt skogen på Runsala

Ny hastighetsbegränsning på Erstan står kvar

Förvaltningsdomstolen förkastade besvär.

pimpelfiske på svag is

Tjuvfiskade i Borgå – dömdes till böter

Två fiskare blev fast för olovligt fiske med saxkrok.

Svartån i Åminnefors

Fiskvägarna i Svartån har fått sina företag

Nya fisktrappor i Raseborg senast 2019.

Fritidsfiskare med röd mössa och flytväst tar upp nät med en abborre i sin roddbåt.

"65 år fyllda fiskare borde betala fiskevårdsavgift"

Fiskerimästare orolig för fiskevården då alla inte betalar.

Skylt med texten "Fiske förbjudet"

Ofog mot fiskeövervakning i Östnyland

Skyltar och stängsel har förstörts.

Forsande å och stenar

Snart blir det lättare för fiskarna att simma förbi Strömsberg

Fiskvägen i Borgå måste förbättras.

skarv

Oljering kan minska skarvkolonierna i Vasa

Genom att doppa äggen i olja kan populationen minska.

Polisman kollar kontaktuppgifterna på ett nät.

Fiskeövervakning i Östnyland gav resultat

Övervakarna beslagtog redskap och gav anmärkningar.

Kyro älv i Storkyro.

Kyro älvs nedre lopp ska utvecklas

Översvämningsriskerna ska minskas.

Sångsvanar i Borgå å

Förening vill fortsätta värna om både fiskare och fiskar i Östnyland

Miljöförening satsar på de östnyländska åarna.

träbro

Svirvelfiskare ska hålla koll på paragrafdjungel

Svirvelfiskarna samlas på broarna till Svinö i Borgå.

En öring i vatten, stenar på bottnen.

Förbjudet att fiska vild öring i insjövatten

Med lagen strävar man till att skydda vandringsfisken.

fiskare med ryssja

Förbjudna fiskeområden på karttjänst

Ny karttjänst bra för aktiva fiskare.

pilka, göspilke på borgå å

Intensivare övervakning av gösfisket i Borgå å

Samtidigt stiger minimimåttet för gös i Finska viken.

Karta över sikfredningsområdena.

Nya kartor ska hjälpa fiskare i Österbotten

Digitala kartor ska ge information för fiskare.

Gädda och gös i lådor med is.

Besvärligt isläge för fiskarna

Många fiskare - i synnerhet de som inte har tillgång till fiskevatten som är isbelagda - följer väderlekens utveckling med spänning och väntar på köldknäppar.

Bara hälften betalar fiskevårdsavgiften

Det är endast hälften av fritidsfiskarna som betalar sin fiskevårdsavgift. Kaptenlöjtnant Ulf Hägglund vid Ekenäs sjöbevakningsstation är en av dem som kontrollerar fritidsfiskarna.

Östnyländska fiskeområden går ihop

Lappträsk fiskeområde vill inte vara med när sex östnyländska fiskeområden nu går ihop och bildar två helt nya fiskeområden.

Ålyngel planteras äntligen ut

I kväll kan det äntligen bli aktuellt med utplantering av ålyngel också i Västnyland. Både Ingå och Ekenäs-Snappertuna fiskeområde ska ut i kväll för att plantera ut engelska ålyngel som flygs till Finland från Danmark.

Bild på skarv.

Fiskare fick inte lov att skjuta skarvar

Fiskare i Satakunta har inte fått tillstånd att skjuta skarvar. Tre fiskeområden hade anhållit om tillstånd att skjuta 200 skarvar men närings- trafik- och miljöcentralen, NTM-centralen, beviljade inte tillstånd eftersom förvaltningsdomstolen har skärpt reglerna.

Skarvar trotsar försök att hindra häckning i Velkua

Försöken att störa skarvens häckning på Iso-Mustiletto i Velkua har misslyckats. Eftersom man nu har hittat ägg i skarvarnas bon på ön, måste störningsförsöken avbrytas.