Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Råmaterial vid Koverhar

Avstjälpningen i Koverhar kostar Hangö skjortan

Hangö måste satsa stora summor på den gamla deponin.

Chennai

Indien tar itu med luftföroreningarna

Ett nytt index för luftföreningar tas i bruk i Indien.

Boliden Kokkolas zinkfabrik i Karleby.

Boliden i Karleby slutar slänga silver

Zinkfabriken i Karleby börjar utvinna 25 ton silver varje år. Silver finns naturligt i den zink som behandlas på fabriken, men tidigare har silvret åkt i soporna.

Tio besvär mot Ekokem i Karleby

Ett tiotal olika aktörer besvärar sig över Ekokems miljötillstånd för en avfallsanläggning i Karleby. Också Ekokem själv besvärar sig eftersom man anser att tillståndet ställer alltför tuffa villkor för verksamheten.

Karleby säger nej till avfall intill havet

Karleby stad lämnar in besvär över Ekokems planer på en anläggning för industriavfall intill havet i Karleby. Stadsstyrelsen beslöt enhälligt att överklaga beslutet. Motiveringen är bland annat att platsen är fel för en avstjälpningsplats.

Raimo Hentelä, ordförande för Yxpila invånarförening

Flera års försening hotar Ekokems investering i Karleby

Ekokem har inte lyckats övertyga invånarna i Yxpila. Invånarföreningen kommer att lämna in besvär mot företagets tillstånd att bygga en reningsanläggning och slutdeponi för industriavfall. Det är helt ofarligt, säger man på Ekokem och företaget är beredd att bygga trots att projektet försenas.

Stort motstånd mot Ekokems planer på anläggning för industriavfall

Snart avgörs det om Ekokem får bygga en anläggning för industriavfall i Karleby. Alla utlåtanden är klara och före semestrarna ska det vara klart om anläggningen får miljötillstånd eller inte.

Beslut om anläggning för industriavfall kommer i höst

I höst kommer besked om Ekokem får bygga en anläggning för industriavfall i Karleby. Bolaget har sökt miljötillstånd och beskedet väntas alltså efter sommaren.