Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

En pojke och en flicka står framför en anslagstavla med färggranna skyltar.

Pedersöreunga vill ut i arbetslivet snabbt: “Intresset för högre utbildning beror på konjunkturen”

Intresset för gymnasiestudier är konjunkturkänsligt. Ny trend är att föräldrar uppmanar unga till högre studier. Det osäkra världsläget kan påverka, tror studiehandledaren i Pedersöre.

Åbo Akademi i Vasa

Åbo Akademi startar utbildning för studiehandledare i Vasa

Utbildningen ska motverka bristen på behöriga handledare.

Kockstuderande i Axxell i Karis.

Axxell handleder studerandena allt mera

Examenshandledare tillträder i höst.

Olika sorters pennor i pennställningar.

Morgondagens skola och lärarens roll i förändring

Hur ser skolan ut i framtiden?

Ellen Hägerström och Linda Björkenheim

Finlandssvenska studenter flyr Finland – Sverige har inga krångliga kvoter

Kan vara svårt att byta studieinriktning i Finland senare.

Studiehandledarna Pamela Backholm och Ann-Sofie Nygård

Studiehandledare hjälper unga vid yrkesval

De flesta elever har en uppfattning om vad de vill.

Elin Leppänen, Lina Ingves, Matias Monola och studiehandledaren Peter Grannas.

Framtidens jobb förändras - hänger skolan med?

Högstadieeleverna borde få mera studiehandledning, anser studiehandledare Peter Grannas i Kristinestad. Redan på nionde klassen i högstadiet ska de vara rustade att göra ett val. Men är de det?

Karleby svenska gymnasium

Timfördelningen i gymnasierna läggs om

Det är fortsättningsvis obligatoriskt att studera alla läroämnen i gymnasiet. Statsrådet har godkänt en förordning om den nya timfördelningen i gymnasiet. Målet är att stärka elevernas förutsättningar för samhällelig verksamhet, etiskt tänkande och handlingsförmåga.

Universiteten lockar studerande på mässa

En rad finländska universitet men också rikssvenska utbildare presenterade sig i tisdags för ungdomar i Sydösterbotten. En utbildningsmässa ordnades i Närpes simhall och Umeå universitets Petra Smulter menade att där finns allt utom astronaut- och veterinärutbildning.

Janne Riiki på Peffans gulisintagning.

Uppförsbacke att flytta till Vasa för lärarstudier

Ungdomarna i huvudstadsregionen borde göra som österbottningarna och våga flytta långt från hemtrakterna för att studera. Det anser de som försvarar den svenskspråkiga klasslärarutbildningen i Vasa. Men det är lättare sagt än gjort, säger studiehandlerade Mikael "Misha" Eriksson från Esbo.

Jakobstadsregionen kan få brist på akademiker

Det kan bli brist på akademiker i norra svenska Österbotten. Orsaken är att få nior väljer att söka in till ett gymnasium. I till exempel Pedersöre och Larsmo väljer majoriteten av eleverna yrkesskola, vissa år är det inte ens 30 procent som väljer gymnasiestudier.

Allt färre östnylänningar söker sig till HU

Under de senaste fem åren har antalet nyintagna östnylänningar sjunkit dramatiskt vid Helsingfors universitet.

Hangö gymnasium på topp

I Hangö är det tillåtet av ha bra studiereultat. Både lärare och elever hjälper varandra för att nå bra betyg och det syns i en rapport.

Högstadiet i Lovisa

Låga vitsord i år igen vid Lovisanejdens högstadium

I vår blir medeltalet på niornas avgångsbetyg för eleverna vid Lovisanejdens högstadium sämre än i fjol. Rektorn vid Lovisa gymnasium uttryckte i början av maj sin oro över att bara hälften av eleverna har ett medeltal på minst 7,0 då de går ut grundskolan. I princip krävs ett medeltal på 7,0 för inträde till gymnasiet.