Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Trafikkaos 12.1.2016. En långtradare har fastnat mitt på vägen till Västerleden.

Uselt väglag och färre tåg också på onsdag

Bilister har visat varsamhet i trafiken, tackar polisen.

Tågskenor

Järnvägen förstärks ut till Vasklot

Trafikverket med. Stadens andel högst 650 000 euro.

Lehmuskoski föreslås ta över trafikverket

Det ser ut som om Ville Lehmuskoski kommer att bli ny vd för Helsingfors stads trafikverk (HST). Lehmuskoski är nu trafikplaneringschef vid trafikverket. Direktionen vid HST fattar beslut om saken i dag måndag.

Yle Östnyland har sänt Trafikverket en östnyländsk karta med lyssnartips om dåliga vägar.

Dina tips om usla vägar nu på Trafikverkets bord

Yle Östnyland har nu skickat kartan med alla tips om dåliga vägar och gator i Östnyland till Trafikverket.

Metrotåg

Metrotrafiken övervakas dåligt

Trafiksäkerhetsverket borde ta över bevakningen av metrotrafiken, det anser en arbetsgrupp inom kommunikationsministeriet.

Metrotrafiken strular ännu

Det nya styrsystem som Helsingfors stads trafikverk, HST, tagit i bruk fortsätter att strula till det för metrotrafiken. Metrotågen styrs för tillfället manuellt och metrotågen går väldigt oregelbundet, vilket retat upp passagerarna.

Arbetet med att bygga järnvägstunnlar i Svedja, Karis har påbörjats.

Tunnlar under järnvägen byggs i Svedja

Arbetet med att ersätta de tre farliga, obevakade järnvägsplankorsningarna väster om Karis station har redan påbörjats. Arbetena i Svedja kom i gång i snabb takt eftersom markägarna var med på noterna.

Vägarbetsskylt

JK kräver förklaring om trafikbudgeten

Justitiekansler Jaakko Jonkka kräver en utredning av kommunikationsministeriet om hur processen kring felkalykeringen av statens trafikfinansieringsmedel gått till. Statsminister Jyrki Katainen (Saml) säger att regeringen inte kommer att ge ut information om vägfinansieringen i det här skedet.

Ny storm kring Trafik- och kommunikationsministeriet

En promemoria från Trafikverket skvallrar om miljonnedskärningar i riksvägarnas förbättringsprojekt, rapporterar Ilta-Sanomat. Trafik- och kommunikationsministeriet förnekar att det ligger bakom listan på projekt som reduceras.

Trafikenheter samarbetar inför vintern

Vintern överraskar oss varje gång, tycker Trafikverket, rörliga polisen och Meteorologiska institutet, som alla samlades i dag för att diskutera en smidigare vintertrafik.

Den farliga plankorsningen vid Albackavägen i Karis kanske ersätts med en ny rörtunnelanslutning.

Unik rörtunnel ersätter obevakade järnvägsplankorsningar i Karis

Tunneln ska ersätta de farliga järnvägsplankorsningarna mellan Ärtsvedsvägen och Albackavägen i Karis. Om allt går väl kan Trafikverket redan i år inleda byggandet av den första rörtunneln i Finland. Nu behövs bara markägarnas lov till byggandet.

Tervala: Avskedandet kom som en överraskning

Generaldirektören för Trafikverket Juhani Tervala säger sig vara förbryllad över att trafikminister Merja Kyllönen (VF) avskedade honom. Enligt Tervala är han oskyldig till anklagelserna att han inte har följt ministerns instruktioner.

Kyllönen förklarade sig för Trafikverket

Det finns flera orsaker till att Trafikverkets generaldirektör Juhani Tervala förlorade trafikminister Merja Kyllönens (VF) förtroende, men en av dem var ministerns missnöje med Tervalas stil att leda. Det sade Kyllönen när hon mötte Trafikverkets personal i Helsingfors.

Förtroendebrist fäller Trafikverkets generaldirektör

Trafikverkets generaldirektör Juhani Tervala avgår i början av nästa år. Han avgår eftersom trafikminister Merja Kyllönen (VF) inte längre har förtroende för honom.

Tåget har stannat vid stationen i Karis.

Fel stoppade tågen på kustbanan

Tågresenärer på kustbanan fick i eftermiddags vänta 40 minuter i stillastående tåg. Det var en högspänningslinje i Sjundeå som hade gått av.

Jomalvik kanal.

Jomalvik borde få en reparationsplan igen

Jomalvik kanal kan få en ny reparationsplan. Kanalen är i dåligt skick och håller på att växa igen. Raseborgs stads tekniska direktör förhandlar med Trafikverket om reparationerna.

Sköldvik hamn

Nödhamnar planerade också i östnyländska vatten

Fem av de nödhamnar som Trafikverket planerar just nu kan komma att finnas i östnyländska vatten, tre utanför Lovisa och två utanför Borgå.

En oövervakad järnvägsövergång.

Hangö-Hyvingebanan elektrifieras tidigare än planerat?

Ledningen för Hangö stad hoppas nu på att Hangö-Hyvinge-banan kunde elektrifieras tidigare än planerat. Det här efter att Trafikverkets generaldirektör Juhani Tervala avbröt semestern för att träffa Hangö stads represententer på måndagen.

Rastplatserna vid Borgå motorväg i dåligt skick

Rastplatserna längs Borgå motorväg är nerskräpade och luktar urin. Avsaknaden av utedass gör att folk söker sig till utkanten av rastplatserna och till och med söndrar älgstängslet för att uträtta sina behov i fred.

Brändö metrostation i Helsingfors i juni 2011

Metrodepån i Kasåkern utvidgas

Direktionen för Helsingfors stads trafikverk slog under sitt möte i dag fast att man ska utvidga metrodepån i Kasåkern för de automatiserade metrotågen.

Midsommarlugn i landet

Midsommaraftonens trafik har lugnat sig. Enligt Trafikverket avtog trafiken vid tretiden på eftermiddagen. - Vägarna är nu tomma och tysta. Folk har tagit sig fram dit de tänker fira sin midsommar, säger Ossi Riikonen vid Trafikverket.

Metrosamarbetet kan fortsätta mellan Siemens och HST

Turerna kring metroautomatiseringen fortsätter. Biträdande stadsdirektör Pekka Sauri föreslår nu att Helsingfors stads trafikverk HST fortsätter avtalet med Siemens i alla fall.

Tågproblemet åtgärdat

Tågtrafiken i södra Finland stördes på onsdag kväll av ett fel i styrsystemet, men det blev inga långa förseningar. Trafiken sköttes manuellt under tiden som felet reparerades.

metro

Metroautomatisering med Siemens blir inte av

Avtalet mellan Helsingfors stads trafikverk och Siemens om att automatisera metron upplöses. Direktionen för Helsingfors stads trafikverk beslöt att häva avtalet vid sitt möte i dag.

Glykolläckan är inte tätad

Det läcker fortfarande ut glykol i Ringbanans tunnel under Helsingfors- Vanda flygfält.