Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Korsholms ämbetshus i Smedsby.

Renoveringen av ämbetshuset i Korsholm blir dyrare

Renoveringen blir mellan 30 och 40 000 euro dyrare.

Pernå kommunkansli

Ett eget kommunhus i Lovisa i sommar?

I sommar säljer Lovisa stad gamla skolor och kommunhus.

Statens ämbetshus i Karleby

Staten blir hyresgäst i ämbetshuset i Karleby

Staten har sålt ämbetshuset i Karleby till en lokal investerare och fortsätter som hyresgäst i fastigheten.

Statens ämbetshus firas i Åbo

Byggnaden har genomgått en grundlig renovering under de senaste fem åren. Fasaden, de allmänna utrymmena och alla kontorslokaler har rustats upp för att motsvara dagens krav.

Ett söndrigt fönsterglas

Tiotals fönster krossades i Hangö

I Hangö krossades över 20 fönster natten mellan fredagen och lördagen. Polisen vill ha tips från allmänheten.

Flytten från ämbetshuset på tapeten igen

Kimitoöns planer på att flytta ut ur ämbetshuset i Dalsbruk behandlas igen nästa vecka.

Kommunen får överge ämbetshuset i Dalsbruk

Flera Dalsbruksbor har besvärat sig över kommunens planer att tömma ämbetshuset och ansökte därför om ett verkställighetsförbud. Förvaltningsdomstolen beslöt ändå att inte utföra ett verkställighetsförbud - därmed får kommunen tömma fastigheten.

Arkitekt ritar nytt Dalsbruk

Kimitoöns kommun har bett en utomstående arkitekt göra upp en ritning på hur det kunde se ut i Dalsbruk i framtiden. Högklassiga bostadshus i modern stil, en stor gästhamn och en snygg fasad mot havet ingår i beställningen.

Ämbetshusets framtid väckte debatt i fullmäktige.

Kommunen överger ämbetshuset i Dalsbruk

Kommunens anställda flytta ut från ämbetshuset i Dalsbruk. Tjugoen anställda flyttar till Kimito och åtta får arbetsrum i DIT-centret i Dalsbruk.

Dalsbruksborna vill ha kvar kommunens administration

I Dalsbruk väcker planerna på att flytta Kimitoöns administration från Dalsbruk till Kimito, bestörtning.