Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Flygbild över Hangö där man ser Fabriksudden, Östra hamnen och kustlinjen österut.

Hangöborna får vara med och utveckla stadens strategi

Svaren ska vara hos staden senast 3 februari.

Visioner för området kring domkyrkobron.

Åbo - Nordens Paris i framtiden?

Arbetsgrupp presenterade visioner för Åbo centrum.

Porträttbild på Fredrika Åkerö.

Åkerö: Med bra samarbete får vi snabbare processer i Raseborg

Nya utvecklingschefen vill vara en spindel i nätet.

Fredrika Åkerö ser framemot pridefestivalen i Stallörsparken.

Fredrika Åkerö blir utvecklingschef i Raseborg - tjänsten tidsbunden

Stadsstyrelsen röstade 5-4, 2 blanka röster.

Man höttar med knytnäven.

Lokalpatrioter är vi allihopa!

Lokalpatriotism visar att Svenskfinland är viktigt.

En skiss över det nya huset som planeras på Köpmansgatan 7 i Pargas.

Miljönämnden ger tummen upp för unikt hus i Pargas

Allmänheten ska ännu säga sitt.

Borgå å under hösten

Borgå kan skaffa elektroniska reklamtavlor

Stadsutvecklingsnämnden vill skaffa två reklamtavlor.

FN-steel i Dalsbruk.

Minns du hur det var förr?

Gamla miljöer försvinner när morgondagen knackar på.

Flaggor utanför Ikeavaruhus.

Ikeafeber kan ge jobb i Vasa

Vasa stads och Ikeas samarbetsavtal som undertecknades på tisdag väcker stora förhoppningar i regionen. Nya arbetsplatser hägrar och dessutom kan Vasa bli en helt ny slags mötesplats.

Eva Costiander-Huldén

Internationellt bibliotekssamarbete är givande

Våra bibliotekarier kan vara med och minska klyftorna i utvecklingsländer då det gäller IT-kunskap och läskunnighet. Också Åbo Akademi är med på ett hörn.

Chydenius prästgård får pengar

Karleby reserverar 10 000 euro för fortsatt utveckling av planeringsarbetet för Anders Chydenius prästgård som byggdes på 1700-talet. Snart är det 250 år sedan Chydenius skrev världens första tryckfrihetsförordning.

Lovisa torg med rådhuset i bakgrunden

Lovisa vill ha extra stöd

Lovisa stad vill få status som område med akuta strukturomvandlingsproblem. Då har man möjlighet att få ekonomiskt stöd för utveckling.

Hiski Pajunen

Företagen i Lappfjärd blev kolleger

Ett flertal företagare i Lappfjärd gick ihop och bildade ett gemensamt bolag, Lappfjärds Utveckling. Uppdraget är bland annat att göra byns företag synliga.

Planskiss över en del av Fågelbergets industriområde i Korsholm. Flygekorrens olika habitat har beaktats och en korridor mellan dem gjorts upp.

Korsholm tar strid med NTM-centralen

Ett missnöje med Närings- trafik och miljöcentralen gror vid Korsholms kommun. Enligt kommunen agerar myndigheten inte i enlighet med god förvaltningssed i planeringsärenden. Det senaste exemplet är planläggningen av Fågelbergets industriområde, säger styrelseordförande Michael Luther.

Vättlaxvägen i Bromarv

Parkeringsproblem i Bromarv

Parkeringen är varje sommar ett gissel kring Skärgårdshamnen i Bromarv. Speciellt problematiskt är det då midsommar och Bromarfnatten firas eftersom bilarna längs vägen kan hindra utryckningsfordon att komma fram.

Biståndet bör bli berikande business

Ömsesidiga intressen och möjligheter till affärer kan skapa nya synergier för det finländska biståndsarbetet. Flera av de långvariga mottagarländerna har utvecklats och hjälpbehovet har fått nya former, i vilka finländskt kunnande blir viktigare än donationer.

Finby sneglar inte västerut

Finby vill gärna fortsätta vara en del av Salo. Det tror i varje fall Finbybon Anders Björkqvist. Han tycker att det lilla samhället längst söderut i staden har vind i seglen.

En ambulans utanför ingången till U-sjukhuset vid ÅUCS.

Sjukvårdsdistriktet ser få fördelar med social- och hälsovårdsreformen

Fördelarna med den planerade social- och hälsovårdsreformen är få och modellen med ansvarskommuner leder till ett mera komplicerat system, anser Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt i ett utlåtande.

Egentliga Finlands förbund 2

Framgång skapas med samarbete

Samarbete, samarbete och samarbete är ledorden för den landskapsstrategi som Egentliga Finlands förbund håller på att utarbeta. Syftet med strategin är att måla upp en önskad utveckling för landskapet - och den utvecklingen handlar om samarbete.

Flaskor med Koskenkorva

”Ett stort problem – rentav det största vi har”

Finländarnas alkoholkonsumtion går en oroväckande utveckling. En konstant uppåtgående kurva vittnar om ett allt mer omfattande drickande.

Kommunvapen

Kommunreform hot mot närdemokratin

Utvecklingen mot större kommuner är djupt oroväckande ur demokratisynvinkel. Kring det enades deltagarna i torsdagens upplaga av Slaget efter tolv. Och inte är det enkelt att hitta nya metoder för att göra kommuninvånarna delaktiga i beslutsfattandet, det blir lätt en form av placebodemokrati, varnar experten Peter Backa.

Dela med dig av dina datorminnen

Folkkultursarkivet vid Svenska litteratursällskapet i Finland håller på med att samla in minnen av datorer. Man vill höra om din teknikerfarenhet, vem i familjen som köpte första datorn och om det hör till vardagen att hålla koll på sociala medier.

Obama på presskonferens 20.12.2013

Barack Obama besöker Vacon

USA:s president Barack Obama besöker Vacons forsknings- och utvecklingsenhet i Durham, North Carolina i USA idag. Flera amerikanska medier rapporterar idag om det stundande besöket.

Petter Sandelin och Peter Lüttge

Från mattvävning till bloddränkt performancekonst

Kollektivet och Lasso - så heter svenska Yles två nya kulturprogram som börjar sändas i Yle Fem i mars. Petter Sandelin och Peter Lüttge jobbar med Kollektivet och utlovar ett aktuellt program med "tummen på pulsen".

Mera lyx och automatik på flygplatsen

Arbetet med att utveckla Terminal 2 på Helsingfors-Vanda flygplats börjar nu.

"Biståndsprojekt borde utvärderas bättre"

Finland borde granska effekterna av biståndsarbete noggrannare. Det säger Susanna Sandström som forskat i resultatet av biståndsarbete.

Konst i Nickby

Nickby får stort ansiktslyft

Centrala delar av Sibbos administrativa centrum ska byggas om.

Karleby.

Karleby samarbetsförhandlar

Karlebys stadsstyrelse förväntar sig att stadens personal ska spara ännu mera och samarbetsförhandlingar kommer att inledas för att spara bort 110 årsverken.

Fredrick von Schoultz

Staden beredd att fortsätta

Borgå stad är redo att fortsätta med projektet på Elantotomten - med redan överenskomna villkor, säger biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz.

Himanen: Reaktionerna respektlösa

Filosofen Pekka Himanen, vars omstridda framtidsrapport publicerades i går, är besviken över de reaktioner som rapporten har väckt. Han betecknar de första reaktionerna som respektlösa. Himanen intervjuades i Yles morgon-tv (på finska). Läs också: Himanen-rapporten är undermålig

Vindmöllor

Korsnäs tog ett steg närmare vindkraftspark

I måndags godkände kommunstyrelsen i Korsnäs att företaget Vindin får göra delgeneralplan för en vindkraftspark i Molpe och Petalax. Attityderna är mera positiva till den hållbara energikällan än tidigare men visst finns det fortfarande motståndare.

Främlingsfientligheten bekymrar Castells

Professor Manuel Castells, den andre av ledarna för Himanens forskningsgrupp, säger sig vara ledsen över den ökande främlingsfientligheten i Finland. Han varnar för följderna om Finland isolerar sig från omvärlden.

Tage Kronqvist

En gång- och cykelbana högst på Pensalabornas önskelista

De 385 invånarna i Pensala, Nykarleby, har intervjuats om deras framtidsförväntningar. En gång- och cykelbana står högst på bybornas önskelista. Därefter kommer butik, skola och café.

Många kommunalt anställda mår dåligt - men inte i Åboland!

En färsk förfrågan visar att många kommunalt anställda anser att deras arbetshälsa har försämrats under det senaste året. Men i Åboland verkar de anställda må bra.

wilenius båtvarv

Nu kan Borgåborna påverka utvecklingen i stan

Borgå stad har tagit i bruk en tjänst som heter "Invånarinitiativ.fi." På den internetadressen kan invånarna i Borgå lämna officiella invånarinitiativ till staden.

Österbottens förbunds förslag till etapplan.

Sista ordet inte sagt om handelsområdena i Närpes och Pedersöre

Österbottens förbund kommer eventuellt att överklaga miljöministeriets beslut att inte låta handeln bygga ut i Högback-Nixbackområdet i Närpes och Edsevö i Pedersöre. Ulla-Maj Wideroos, landskapsstyrelsens ordförande, är kritisk till argumenten bakom de negativa besluten.

En fabriksarbetare på Kemira

Företagen nöjda med stöd

Företagen är i huvudsak nöjda med de utvecklingsstöd de får. Av de undersökta företagen meddelade 93 procent att stödet har haft betydelse för att förverkliga projekt. Projekten har kunnat bli mer omfattande och av högre klass. Dessutom har man förverkligat dem med en snabbare tidtabell.

Arbetslösa i Spanien

OECD: Euroarbetslösheten växer

Arbetslösheten inom euroområdet kommer att stiga nästa år förutspår Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD.

Transportband för bagage

Vasa flygplats får 320 000 euro

Europeiska kommissionen godkänner ett investeringsstöd på 320 000 euro till Vasa flygplats. Stödet kommer att användas till ombyggnaden av flygplatsen.

Peter Backa

Ny antologi pekar på problem inom närdemokrati

Närdemokratin står inför nya utmaningar då vi får större enheter inom social- och hälsovården och antagligen också större kommuner. De här utmaningarna kommer fram i den nya antologin Närdemokrati för en ny tid.

Stallbacksvägen i Dalsbruk.

Ny grupp ska dryfta Dalsbruks framtid

En ny arbetsgrupp ska fundera på hur hamnen i Dalsbruk kunde utvecklas.

Carleborgsskola i Nykarleby är i brådskande behov av renovering

Att komma igång med renoveringen och tillbyggnaden av Carleborgsskolan i Nykarleby är det mest brådskande projektet i Österbotten. Det anser landskapsstyrelsen vid Österbottens förbund.

Miljöföreningens Pertti Sundqvist kramar träd

Nya Casino-området oroar i Hangö

Parkeringsplatser och tillbyggnader kan försämra miljö och tillgänglighet tror vissa hangöbor. Enligt statsgeodet Kukkamaaria Luukkonen är oron obefogad.

Winellska skolans pojkar sprang hem guldet i den populära masstafetten.

Österbotten toppar i Stafettkarnevalen

De österbottniska skolorna dominerar.

Håkon Finne och Jerker Johnson

Energi, plast och päls är Österbottens framtid säger EU-experter

Österbotten borde satsa på energiteknologi, kompositplastteknologi, pälsindustri och marinteknologi och -service i framtiden. Det här tycker experter från EU som är på besök i Vasa. Det är här för att ge konstruktiv kritik och hjälpa regionen att skapa så kallade smarta strategier för sin utveckling.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida