Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Unga vuxna studerar i ett klassrum.

Så här påverkas svenskspråkiga utbildningar av teknikstrulet i ansökningstjänsten

Arcada måste korrigera ett beslut om beviljad studieplats.

Aalto-universitetet i Esbo, ett stort antal cyklar och två personer i förgrunden.

En del av dem som sökt studieplats på högskola har tilldelats studieplats felaktigt

Felet berör en del sökande som redan har högskoleexamen.

Multiplikationstal på svart tavla.

”Samhället anser att du är smartare och bättre om du läser lång matematik”

Poängsättningen av studentexamensbetyg ses över.

Högskolornas första gemensamma ansökan öppnar i dag

Den första gemensamma ansökan till yrkeshögskolor och universitet inleds i dag. Den här ansökningsperioden omfattar Konstuniversitetets utbildningar och utbildningar på främmande språk, som inleds nästa höst.

Följande gemensamma ansökan ordnas i mitten av mars. Då är det höstens svensk- och finskspråkiga utbildningar som står i tur. Antagningens resultat publiceras senast i början av juni.

Enligt Undervisnings- och kulturministeriet får unga tidigare plats vid ett universitet sedan kvoten för förstagångssökande togs i bruk. Kvoten bidrar till att färre tar emot en studieplats de inte är säkra på.

Källor: Studieinfo, STT

Hankens huvudbyggnad fotograferad i juli 2020.

Fler svenskar vill studera i Finland – språkstudier och utbytesår lockade Margarethe Böhme Nyström från Stockholm till Hanken

Rekordmånga svenskar börjar den här hösten studera på Svenska Handelshögskolan, alltså Hanken. På högskolan tror man att orsaken kan vara en förändring i Finlandsbilden.

Poliskommisarie Kjell Nylund inleder info-tillfället.

Fler chanser att söka in till svenskspråkig polisutbildning

Ansökningen till svensk utbildning görs mer lik den finska.

En elev räknar matematik på en dator.

Urvalsproven sker på distans – ändå samma kunskaper som mäts, intygar man vid ÅA

Traditionella urvalsprov ersätts i år av elektroniska prov.

Böcker med post-it lappar

En tredjedel ville läsa ekonomi, men det var svårast att komma in till psykologin

Lista på antalet antagna och sökande till högskoleutbildning

Eleverna i Vasa övningsskolas gymnasium testade det elektroniska studentprovet i modersmål.

Högt medeltal ingen garanti för studentframgång

Medeltalet dikterar inte gymnasierankingen.

Naglar lackas av elever från kosmetologutbildningen i Pargas.

Sparkrav och reformer: Blir yrkesskolan en återvändsgränd?

Får yrkesskoleelever redskap att klara sig på högskola?

Elisa Lappalainen.

Elisa Lappalainen kom undan inträdesproven när hon flyttade till Sverige

Finländare flyttar till Sverige för att studera medicin.

studerande Gabriela Kotila

Utbildningar på engelska populärast vid Arcada och Novia

Se lista med Svenskfinlands 20 populäraste utbildningar.

borgå gymnasium sensommar

Fler sökte in till Borgå gymnasium

Efter två år med färre elever börjar en större årskull Bogy.

Elevantagning vid Helsinge gymnasium i Vanda.

Svårast att komma in i Grankulla - här är gymnasiernas antagningsgränser

Alla antagningsgränser till Svenskfinlands gymnasium.

Ratiopharms omsättning var 1,6 miljarder euro 2009

Sinande intresse för matematikstudier

Bara var trejde student har läst lång matematik.

Studerande i bibliotek

Gemensam ansökan gynnar nya studerande

Vårens gemensamma ansökan till högskolor har förändrats.

Nyrenoverade VAMK.

Urvalsprovet viktigare vid yrkeshögskolorna

Motiverade elever premieras.

Helsingfors universitets huvudbyggnad vid Senatstorget

Nu slutar HU ge extra poäng för lång svenska

Biträdande JO:s beslut kom som en kalldusch för HU.

antagna

Kvinnodominans i Tölö gymnasium - Helsinge mansdominerat

Också Gymnasiet Grankulla samskola har hög andel kvinnor.

Var fjärde sökande fick studieplats på universiteten

En fjärdedel av dem som sökte till universiteten i år fick en studieplats. Lättast var det att få en studieplats inom tekniska och naturvetenskapliga ämnen. Svårast var det, precis som tidigare, att komma in till teater- och dansutbildningar.

Elevantagning vid Helsinge gymnasium i Vanda.

Resultaten från vårens gemensamma ansökan försenas

Resultaten från vårens gemensamma ansökan för gymnasie- och yrkesutbildningar publiceras tidigast imorgon, fredag, på grund av tekniska problem. Förseningen gäller åtminstone vid större skolor.

Johanna Myllymäki och Johanna Simonen studerar vid ÅA:s pedagogiska fakultet

Enklare väg till katedern på svenska

På finska klarar var tionde förstahandssökande klasslärarutbildningens hårda antagning. På svenska kommer var fjärde in. Där är den största utmaningen en muntlig intervju.

Närbild på en elapparat som någon mekar med.

Gymnasie- och yrkesskoleplatserna delas ut

Resultaten från vårens gemensamma antagning offentliggörs från och med i dag. Nästan 100 000 studerande sökte i vår studieplats vid landets gymnasier och yrkesskolor.

Unga studerande lyssnar

Antagningen till högskolorna förnyas

Högskolornas antagning av studerande förnyas. Regeringen föreslår att hela antagningsförfarandet till både universiteten och yrkeshögskolorna förnyas i början av år 2014. Då ska en enda riksomfattande ansökan gälla alla högskolor.