Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Ingången till ett gult hus i snön.

Lappträsk siktar på nollbudget trots minskade statsandelar – stor investering i nytt reningsverk

Svårt att få ihop en budget då statsandelarna varit osäkra.

Nykarleby siktar på ett plus nästa år

Stadsstyrelsen i Nykarleby har godkänt nästa års budgetförslag. Siktet är inställt på ett plusresultat på cirka 1,2 miljoner.

Investeringarna uppgår till 4,2 miljoner. Av det är kring 1,5 miljoner reserverat för skolbyggnader i centrum och strax under en miljon för Ekorosks återvinningsstation.

I ett pressmeddelande säger stadsdirektör Martin Norrgård att staden har några bra år bakom sig då inkomsterna varit goda på grund av fördelaktiga statsandelar och skatteintäkter.

– Vi är förstås medvetna om den offentliga ekonomins utmaningar så det finns en del orosmoln inför framtiden, säger Norrgård.

I beredningen till styrelsen konstateras också att stadens samfundsskatteintäkter utvecklas svagare än riksgenomsnittet. Och med tanke på den kris som den i Nykarleby historiskt starka pälsnäringen just nu genomgår, finns det all orsak att vara uppmärksam på näringslivets utmaningar i framtiden.

S:t Karins räknar med ekonomiskt överskott – invånarantalet ökade med 500

S:t Karins stad räknar med ett ekonomiskt överskott på 9 miljoner euro i år. Skatteinkomsterna uppgår till cirka 77 miljoner euro för innevarande år.

Staden fick bland annat mera i statsandelar än vad man räknat med.

Nettobefolkningsökningen var cirka 500 invånare. I slutet av oktober hade staden en befolkning på över 36 000 invånare.

Stadsfullmäktige diskuterar delårsrapporten på måndag.

Nykarleby behöver inte höja skattesatsen

Nykarleby bibehåller inkomstskattesatsen på 8,6 procent. Prognosen för i år visar på en skatteintäktsökning och även för nästa år verkar både skatteintäkterna och statsandelarna totalt sett öka något. Därför bibehåller man nuvarande skattesats.

Fullmäktiges ordförande Steven Frostdahl (SFP) säger att Nykarleby har en god sysselsättning och ett stabilt näringsliv, trots att pälsnäringen för närvarande har det tufft.

Staden har en välskött organisation och ekonomi och kan därför hålla skattesatserna på en vettig nivå. De främsta utmaningarna är framtidssatsningar på skolor i centrum.

Collage med tre personer i närbild.

Finländare gillar fortfarande att betala skatt – ”Skattedisciplinen är på en hög nivå”

Sju av tio betalar gärna skatt, enligt Skatteförvaltningen.

S&P höjer Greklands kreditbetyg

Kreditvärderingsinstitutet S&P, tidigare känt som Standard & Poor's, har höjt Greklands kreditbetyg.

Landet har nu fått betyget BBB-, vilket innebär att det för första gången på 13 år lyfts ur ”skräpklassen” till investeringsstatus.

Höjningen motiveras med att Grekland anses ha gjort ”stora framsteg” gällande de ekonomiska svårigheterna som landet kämpat med.

Greklands ekonomi kantrade i efterdyningarna av den internationella finanskrisen 2008, och landet har fått stöd av både euroländerna och Internationella valutafonden IMF.

En man i kostym inne i en fullmäktigesal.

Borgås budgetförslag för 2024: Sänkt inkomstskatt och stora investeringar på kommande

Budgetförslaget för Borgå presenterades på tisdagen.

Niku Määttänen står med armarna i kors vid en white board, han tittar mot kameran.

Ekonomiprofessor Niku Määttänen: Regeringen borde inte utesluta skattehöjningar

Svårt läge om offentliga utgifterna plötsligt ökar.

Från vänster: FFC:s Jarkko Eloranta, Vänsterförbundets Li Andersson och Aktias Lasse Corin.

Den nya regeringens politik: Fyra reaktioner och en observation

Därför dyker det upp en boll i moderskapsförpackningen.

Fyra leende partiordförande i kavajer och kostym på en presskonferens. De är Svenska folkpartiets Anna-Maja Henriksson, Samlingspartiets Petteri Orpo, Sannfinländarnas Riikka Purra och Kristdemokraternas Sari Essayah.

Så ska regeringen minska låntagningen med 6 miljarder per år

En grundtanke är att göra det mer lockande att ta emot jobb.

Vårdpolitikerna i Österbotten godkände sparplaner

Fullmäktige för Österbottens välfärdsområde har godkänt det såkallade framtids- och anpassningsprogrammet.

Efter en flera timmar lång diskussion godkändes programmet, som innehåller riktlinjer inför åren 2023-2026. Programmet tar sikte på att utveckla välfärdsområdets verksamhet så att mer krut läggs på förebyggande vård, vilket i sin tur på sikt kan leda till att mindre resurser behöver gå till dyr specialistvård.

Programmet innebär också omfattande inbesparingar. Enligt nuvarande prognos ska Österbottens välfärdsområde spara 95 miljoner euro på tre år.

Nu när ramarna för sparplanerna är spikade kommer man att gå vidare med att titta på servicenätverket på detaljnivå. Den diskussionen sker under höstens lopp.

Man i kontor.

Kronoby gör ett oväntat stort plus: ”Bra att ha en buffert, det kan bli tuffare tider”

Mer skatteintäkter och statsandelar än väntat ger ett plus.

Korsholm gör invånarbudget

Korsholms kommun gör i år sin första invånarbudget. Det innebär att en liten del av kommunens budget, 15 000 euro, reserveras för någon investering som invånarna föreslår.

Från och med torsdag 27 april kan kommunens invånare lämna in förslag på hur invånarbudgeten ska användas. Det här sker via ett formulär som publiceras på kommunens webbplats på torsdag.

– Det här är ett sätt för invånarna att påverka vart pengarna går. Vi hoppas att invånarbudgeten ska generera många idéer och stort engagemang, säger välfärdsdirektör Otto Domars i ett pressmeddelande.

Nykarleby gjorde bättre resultat än budgeterat

Nykaröeby stads överskott för år 2022 landade på 3,16 miljoner euro, vilket är rejält bättre än budgeterat. Man hade räknat med överskott på cirka 270 000 euro.

Stadsstyrelsens ordförande Siw Blomqvist-Frostdahl (SFP) är nöjd över resultatet och säger att det dels beror på skatteintäkterna som blev högre än kalkylerat, nästan 2,4 miljoner mer. Också statsandelarna blev större än väntat, 420 000 euro mer än budgeterat.

– Det gör att vi har väldigt bra resultat, och det känns jättefint. Vi visste redan för några år sedan att åren 2021 och 2022 skulle vara år som man ser fram emot lite bättre utfall i kommunerna och så har det också gått för Nykarleby stad.

Skuldbördan i Nykarleby minskade med 6,3 miljoner euro och var 40,4 miljoner euro vid slutet av 2022.

Invånarantalet minskade med 56 personer, till 7 437 under 2022.

USU: Var tredje finländare redo att offra levnadsstandard för att rädda landets ekonomi

Var tredje finländare kan tänka sig att godkänna att den egna levnadsstandarden sjunker om det blir aktuellt med anpassningsåtgärder för att rädda den offentliga ekonomin. Det visar en gallup som tidningsgruppen Uutissuomalainen har gjort.

I det här fallet skulle anpassningsåtgärder innebära exempelvis högre skatter eller sämre service.

Totalt 36 procent är alltså beredda att acceptera dylika åtgärder – men aningen fler finländare, totalt 43 procent, är ändå inte alls redo att gå med på ett liknande utbyte.

Sett till partitillhörighet är anhängare till Sannfinländarna mest negativt inställda till anpassningsåtgärder: nästan två av tre, 63 procent, är emot liknande förslag. Anhängare till Centern är mest positiva: nästan lika många, 61 procent, är beredda att godkänna att levnadsstandarden sjunker om så krävs.

Över hälften av anhängarna till Samlingspartiet, 53 procent, är beredda på att tumma på den egna levnadsstandarden.

Drygt 1 000 finländare deltog i undersökningen före riksdagsvalet.

Mustasaaren kunnan liikenneopaste tien varressa.

Några sökande till ledande tjänster i Korsholm

Tjänsterna som förvaltningsdirektör och kanslichef är lediga

Illustrativ bild av animerade människor på en svart bakgrund.

Trimma statsekonomin i Yles budgetspel och se vem som drabbas av dina val

Finansministeriet vill skära 6 miljarder från statsbudgeten under nästa valperiod. Försök balansera budgeten och se vilka konsekvenser dina val får.

En blond kvinna i grön rock står framför en stenbyggnad och tittar in i kameran.

Heidi Schaumans hälsning till regeringsförhandlarna: Glöm inte den ekonomiska tillväxten

Danske banks forskningschef betonar gröna investeringar.

Lappträsk gick en halv miljon euro på plus 2022

Enligt bokslutet för 2022 gjorde Lappträsk kommun ett bra resultat med ett överskott på omkring 519 000 euro.

Skatteintäkterna uppgick till 10,1 miljoner euro, vilket är ungefär en halv miljon euro mer än beräknat.

Kommunen har fortsatt genomföra åtgärderna i det ekonomiska balanseringsprogrammet. Dessutom fortsatte staten att kompensera för kommunernas coronakostnader vilket för Lappträsks del var cirka 190 000 euro.

Rörelsekostnaderna ökade med lite under tre procent under 2022 jämfört med året innan.

Kommunen har fortsatt betala av sina lån och lånebeloppet är nu 621 euro per invånare. Det nationella genomsnittet är hela 3 363 euro per invånare. Kommunen förbereder sig för den kommande reningsverksinvesteringen vilken kommer att kräva mer lån.

Sibbo gick nästan 15 miljoner euro på plus 2022

Bokslutet 2022 visade ett överskott på 14,9 miljoner euro för Sibbo kommun. Kommunens driftsutgifter var 2,2 miljoner euro lägre än budgeterat medan inkomsterna var 3,9 miljoner euro högre än väntat.

Det goda resultatet ger kommunen en ekonomisk buffert för att möta utmaningarna som reformen av social- och hälsovården för med sig. Reformen betyder minskade skatteinkomster och statsandelar för Sibbo. Enligt kommundirektör Mikael Grannas förväntas Sibbos ekonomi bli negativ år 2025.

Markförsäljningen gav kommunen stora inkomster, sammanlagt 13,7 miljoner euro i realisationsvinst. Motsvarande belopp 2021 var 5,9 miljoner euro.

Även kommunens skattefinansiering utföll en aning bättre än budgeterat. Skatteinkomsterna inbringande kommunen 122,2 miljoner euro och statsandelarna uppgick till 19,2 miljoner euro. Kommunens skuldbelopp minskade 2022.

Sibbo investerade 17,9 miljoner euro 2022, vilket var 5,1 miljoner euro lägre än budgeterat.

Deltagare i valdiskussion

Valdiskussion: Hur går det med välfärdsstaten när statens skulder bara ökar?

Dagens valdiskussion från Vasa handlade om Finlands ekonomi och statens skuldsättning. Matias Mäkynen (SDP), Joakim Strand (SFP) och Peter Östman (KD) diskuterade.

En man med glasögon står i en sal.

Kaskö vände åratal av minusresultat – överraskande plus i bokslutet

Det som såg ut att bli minus en miljon blev plus 60 000.

Mynt på ett bord.

Finansministeriet: Kommande regeringar borde spara på allt

Vill spara in 1600 euro per finländare per år.

Svenska Yles reporter Patrik Schauman iklädd mörk kavaj med SAOL i handen framför en blå skärm.

Ska Finland spara eller ta mera lån – så här förstår du politikernas munhuggande

De olika begreppen gör debatten svårare att förstå.

Fortums kraftverk i Finno i Esbo. I bilden syns rök som stiger från skorstenar.

Regeringen får kritik för elstöden, skuldsättningen och klimatpolitiken

Nästa regering uppmanas balansera statsfinanserna.

Regeringen överens om tilläggsbudget som ger 500 miljoner till vården

Regeringen har har kommit överens om ytterligare en tilläggsbudget som ska ge välfärdsområdena 500 miljoner euro i tilläggsfinansiering.

Enligt regeringens förslag ökar statsunderstödet till välfärdsområdena med 350 miljoner. Samtidigt tidigareläggs en planerad engångspost som skulle ha betalats ut 2024. Det ska ge välfärdsområdena 150 miljoner redan i vår.

Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru (SDP) krävde ursprungligen 700 miljoner för att välfördsområdena ska få bukt med vårdköerna – och förhandlingarna om tilläggsbudgeten har varit utdragna.

Det här är regeringens sextonde tilläggsbudget på tre åre. Formellt ska den ännu godkännas av statsrådet på torsdag och sedan behandlas av riksdagen.

Samlingspartiet interpellerar om statsskulden

Samlingspartiet vill låta mäta förtroendet för regeringens sätt att hantera statsskulden.

Partiet lämnar in en interpellation om den ekonomiska politiken.

Samlingspartiet anser att regeringen slapphänt låter statsskulden öka och att den skjuter över problemen till följande regering.

– Regeringens lånepolitik hotar framtiden för välfärdssamhället, säger Samlingspartiets ordförande Petteri Orpo.

Samlingspartiet anser att den offentliga skuldsättningen måste sluta öka före årtiondets slut.

I och med interpellationen kommer riksdagen att diskutera regeringens ekonomiska politik och rösta om förtroendet för regeringen.

En operation i en operationssal.

Finansministeriet kräver tunga sparbeslut av kommande regeringar

Minst 9 miljarder måste sparas de kommande åren.

Marin i MTV: Stark ekonomisk tillväxt enda lösningen för Finlands ekonomi

Socialdemokraterna är inte redo att skära ned på utbildning, social trygghet eller social- och hälsovård, sa statsminister Sanna Marin i MTV:s Uutisextra.

Finansministeriet meddelade i torsdags att de offentliga finanserna måste stärkas med minst nio miljarder euro under de kommande två valperioderna.

Marin kommenterade det här i MTV med att socialdemokraterna vill ha en vettig skattepolitik där man också täpper till alla skatteluckor.

– Men det är ganska tuffa siffror som finansministeriet presenterat.

– Personligen tror jag inte att man kan rädda landets ekonomi genom att skära ner, utan det enda hållbara är en stark ekonomisk tillväxt med investeringar i sysselsättningen.

Källa: STT

En operation i en operationssal.

Finansministeriet kräver tunga sparbeslut av kommande regeringar

Minst 9 miljarder måste sparas de kommande åren.

Statsrådet kansli vid Senatstorget i Helsingfors.

Tjänstemän kräver att Finland blir bättre på att hålla ordning på sina utgifter

Efterlyser parlamentarisk enighet om budgetdisciplin.

Bild från ett operations utrymme i ett sjukhus.

Yles utredning visar att välfärdsområdena behöver 1,5 miljarder euro extra nästa år

Områden uppskattar att rejäl tilläggsfinanciering behövs.

Flaggor utanför stadshuset i Karleby.

Karlebys bokslut 10 miljoner bättre än budgeterat: "Det överskred alla förväntningar"

De närmaste åren genomförs ett flertal större projekt.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida