Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Lärarfacken efterlyser dimensionering för speciallärare och mindre gruppstorlekar

Lärarfacket OAJ och Finlands svenska lärarförbund FSL efterlyser större satsningar på stödet för lärande och skolgång under den kommande regeringsperioden.

Organisationerna föreslår en dimensionering för speciallärare, där det skulle finnas en speciallärare per hundra elever. Gruppstorlekarna skulle begränsas till max 18 elever i klasserna 1-2 och max 20 elever efter det.

Enligt OAJ skulle personaldimensioneringen kosta uppskattningsvis 150 miljoner euro per år och mindre gruppstorlekar runt 55 miljoner euro.

Lärarorganisationerna föreslår också en reform av det så kallade trestegsstödet. I OAJ:s modell skulle det centrala inte längre vara på vilken stödnivå eleven är på, utan i stället vill OAJ att man direkt fattar bindande beslut om vilken form av stöd eleven ska få.

Patient på sin föreläsning.

Asylsökande barn började i skolan i Pyttis

Pyttis ordnar med förberedande skola.

Kiilan koulu textilhandarbetssal

Raseborg vill utreda svensk skola för asylsökande

Ärendet delar bildningsnämnden.

demonstration i Åbo

Demonstrationer mot större gruppstorlekar på dagis

Mot ökade gruppstorlekar och minskad personal i daghemmen.

Källhagens skola och Virkby gymnasium i Lojo

Extra skolpengar problematiska för Lojo

Lojo kan kanske inte ta emot en del av de extra pengar Undervisnings- och kulturministeriet beviljade staden strax före jul. Stödet ska användas för att minska skolgrupperna men staden har redan som en sparåtgärd gått in för minskade timresurser och större grupper.

Pengar för att göra klasserna mindre

Västnyländska kommuner har fått statliga pengar för att göra undervisningsgrupperna mindre i grundskolan.

Rektor Annika Snickars i den korridor där en del av gymnastikundervisningen ordnas.

"Drömmen är ett nybygge"

Det är trångt i Korsholms högstadium, riktigt trångt. Inom fem år når antalet elever upp till över sexhundra och senast då blir situationen ohållbar. Rektor Annika Snickars drömmer om ett nybygge.

Klass i Korsnäs kyrkoby skola

Skolklasserna ska bli mindre

Undervisnings- och kulturministeriet delar ut 60 miljoner euro i statsunderstöd till den grundläggande utbildningen. Målet är att skapa flera mindre undervisningsgrupper.

Elever lägger tangram på skolgården

Skolor och dagisar drabbas då Vasa sparar

Vasa stads beslut att införa vikariestopp från augusti till årsskiftet drabbar skolbarn och dagisbarn särskilt mycket. Det anser daghems- och skolpersonal som Yle Österbotten talat med.

Bild från Åbo stadsfullmäktige.

Höjd skattesats på förslag i Åbo

Åbo står inför en hård sparkur. Ekonomin är fortfarande usel och nu står man inför kraftiga inbesparingar och kostnadsökningar för invånarna.

Eleverna vid Kvarnbackens skola kan inleda läsåret i nyrenoverade utrymmen - fastän allt inte är helt klart ännu.

Fler nya ettor i Kvaba

Kvarnbackens skola i Borgå behöver fler undervisningstimmar för att skolan får fler elever än beräknat.

En skolklass.

40 miljoner för mindre elevgrupper

Undervisningsgrupperna inom grundskolan ska göras mindre. För det här ändamålet har 60 miljoner fördelats mellan 239 anordnare av utbildning - även i Österbotten.

60 miljoner för mindre undervisningsgrupper

Undervisningsministeriet stöder mindre undervisningsgrupper i grundskolan med 60 miljoner euro.

En skolklass.

Undervisningsgrupperna blir mindre i Karleby

I Karleby får 19 skolor tilläggspengar för att minska på gruppstorlekarna nästa läsår. Undervisningsministeriet ger 400 000 euro till staden för att kunna minska på de stora klasserna.