Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Parkbackens träd i Gamla Borgå får stå orörda tills vidare

Det var meningen att träden i parken vid Skolgränd skulle fällas under våren men till följd av protester sköts trädfällningen upp till hösten.

Nu verkar det ändå som att träden får stå kvar lite längre till, eftersom Borgå stads ansvariga trädgårdsmästare Inkeri Tarkiainen har gått i pension och staden ännu inte rekryterat en ersättare.

Enligt den tillfälliga ersättaren Tommi Laakkonen är det bland annat trädens rötter som kan utgöra skador för de gamla husen som omringar parken, men eftersom läget inte är brådskande gick det att skjuta upp trädfällningen.

Trädfällningen i Parkbacken i Borgå flyttas till hösten

Staden har beslutat att inte fälla träden i Parkbacken i Gamla Borgå nu i vår.

Fällningen av några stora och skadade lönnar och en ek flyttas istället till hösten.

”Ärendet har väckt stort intresse och vi beslöt att nu ge utrymme för diskussion. Staden har beslutat att skjuta fram de planerade åtgärderna till hösten. Då kommer staden samtidigt att göra de planteringar som planerats till parken, säger ansvarig trädgårdsmästare Inkeri Tarkiainen i ett pressmeddelande.

Ett tjugotal Borgåbor protesterade mot trädfällningen i söndags genom att hänga upp plakat i parken.

Lönn i blom

Lönnen blommar på bar kvist

Lönnen är en nektarkälla för vårtidiga insekter.

Lekpark i Borgå

Vårbergaborna älskar sina träd

Träden i Vårberga i Borgå börjar bli gamla.

Norskt lönnlöv på nya kanadensiska sedlar?

- Det är fel sorts lönnlöv på de nya kanadensiska 20-dollarssedlarna. Biologer hävdar att det är ett löv från en norsk lönn som är avbildat på de kanadensiska sedlarna.

Finpro tror på Kina

Den kinesiska ekonomin har i många år fungerat som ett lokomotiv för världsekonomin. Nu pekar många tecken ändå på att den ekonomiska tillväxten bromsas upp. Eija Tynkkynen som är chef för Finpros kontor i Peking tror ändå inte att landet håller på att förlora sin konkurrenskraft.