Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Sjöbevakningsstationen i Pärnäs saneras och ny kajplats byggs för alla slags gränsbevakningsfartyg

Nagu sjöbevakningsstation i Pärnäs ska totalsaneras och man bygger nya utbildningslokaler, klassrum, bostäder och samlingsrum, säger Senatfastigheter i ett pressmeddelande.

Dessutom ska den gamla piren i hamnen rivas och ersättas med en ny cirka 50 meter lång pir, som gör det möjligt för alla fartygskategorier som hör till Gränsbevakningsväsendet att tryggt förtöja i hamnen. Kajen kommer att utrustas med el, vatten och telekommunikationsanslutningar.

Enligt sjöbevakningen kommer förändringarna att trygga sjöbevakningsstationens verksamhet och utbildningsbehov långt in på 2030-talet.

Ombyggnadsarbetena beräknas vara klara i slutet av 2023.

Järnvägsstationen är riven, istället en stor bro.

Lovisa planerar köpa mark vid den tidigare bangården

Området är viktigt för utvecklingen av tjänsterna i centrum.

Karis stationsområde sett uppifrån med hjälp av en drönare.

Raseborg köper mark vid Karis station av Senatstationfastigheter

Staden betalar 220 000 euro för områdena.

Gulmålad träbyggnad på natten.

Budgivningen på Karis stationshus är slut: Budet på 109 000 euro är rätt väntat

Senatsfastigheter väntas godkänna köpet inom kort.

Skolhemmet Lagmansgården i Östensö, Pedersöre

Nya Lagmansgården på gång – arkitekttävling kan vara ett alternativ

Skolhemmet ska flyttas till Pirilö i Jakobstad.

Lagmansgården.

Lagmansgården flyttar till Pirilö i Jakobstad

Får fler elevplatser och mer personal.

Carl-Johan Strömberg, direktör för Lagmansgården, sitter på en stol under strålande solsken.

Positivt med nybygge för Lagmansgården - Senatfastigheter avvaktar

Hoppas hitta ett läge för skolhemmet så fort som möjligt.

fiskforskningsstation i Rimito i Nådendal

Stort intresse för att köpa fiskforskningsstation i Nådendal

Det högsta budet ligger nu på 97000 euro.

Yttergrunds fyr i Sideby.

Yttergrund fortfarande i Senatfastigheters ägo

Miljöministeriet överlät Yttergrund till Forststyrelsen.

Solnedgång på Utö.

Efter tio år fick Utö sin delgeneralplan

Planområdets totalareal är cirka 87 hektar.

Nagu sjöbevakningsstation.

Försäljningen av Nagu sjöbevakningsstation avbröts

Senatfastigheter anser att det getts för låga anbud.

Det gamla Kakolafängelset i Åbo.

Stort intresse för det gamla länsfängelset i Åbo

Flera har lämnat in anbud och förhandlingar pågår som bäst.

Jean Sibelius 150-årsjubileumsutställning på Ateneum 2014-15

Har staten skäliga hyror?

Senatfastigheter tvingades sänka hyror.

Ett avlägset ljus syns redan för planerna på Åbo resecentrum.

Resonabel tidtabell för Åbo resecenter

Anläggningen mellan busstationen och Logomo färdig 2024.