Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Sanna Svahn

Vårddirektören Sanna Svahn: Jag kan inte garantera att ni får behålla era vårdcentraler

Direktör Sanna Svahn säger att vården blir mer digital.

Kanta-tjänsten fungerar normalt igen

Störningar i Kanta-tjänsten har nu lösts och servicen fungerar som vanligt igen.

Det förekommer störningar i e-hälsoservicen Kanta. På grund av det här är tjänsten delvis otillgänglig, rapporterade Kanta på sin webbplats på måndag morgon.

Störningarna började vid sjutiden och slutade vid åttatiden på måndagsmorgonen.

Apotek meddelades om störningarna och medicinköp och läkarbesök fungerade utan problem också under tiden av störningarna.

Personalbrist på akuten vid ÅUCS i sommar

Akutavdelningen vid Åbo universitetscentralsjukhus tvingas skära ner på sin verksamhet i sommar på grund av personalbrist.

Välfärdsområdet har inte lyckats anställa tillräckligt med vikarier för sommarmånaderna.

Patienter ska endast besöka mottagningen i akuta fall. Det här gäller exempelvis om man har ont i bröstet, har andnöd, blöder kraftigt, har fått en fraktur eller lider av hård huvudvärk som inte går om med värkmedicin.

I icke-brådskande fall ska man kontakta en vårdcentral. Det här gäller exempelvis om man behöver ett sjukintyg, är lindrigt förkyld eller behöver förnya sina recept.

Man ska alltid ringa jouren innan ett besök, uppmanar ÅUCS. Numret till akutavdelningen är 02-313 8800. Man kan också ringa den nationella jourtelefonen på 116 117.

I nödfall ska man alltid ringa det allmänna nödnumret 112.

Övergången till välfärdsområdet höjde priser

Många priser i Österbottens välfärdsområde har gått upp jämfört med i fjol. Det visar Yles granskning av en del av kundavgifterna som välfärdsområdena uppbär.

Till exempel har måltiderna inom äldrevården blivit cirka åtta procent dyrare.

Klart störst prisökning procentuellt sett har skett inom hemservicen för barnfamiljer, där priset ökat med över 200 procent, från 5 euro till 15,60.

Den enda prissänkningen (sett till de priser som Yle granskat) har skett gällande avgifterna för uppehälle för personer med funktionsnedsättning, där är minskningen kring 56 procent, från 80 euro till 35 euro.

Tack vare den här sista stora prissänkningen räknat i euro visar Österbotten totalt en prissänkning på 12 procent jämfört med år 2022.

I en jämförelse välfärdsområdena emellan placerar sig Österbotten i den förmånligare ändan.

Störningar kan göra det svårt att nå Österbottens välfärdsområde

Idag onsdag och imorgon torsdag kan det förekomma eventuella störningar i välfärdsområdets servicenummer. Det gäller både kundservicecentraln och munhälsovårdens telefonservice.

Det här beror på att man tar i bruk ett nytt telefonssystem och att personalen i Vasa börjar jobba i nya utrymmen.

Ifall man inte genast får kontakt med kundservicecentralen så lönar det sig att vänta en stund och sedan ringa på nytt, säger överskötare Kathy Guss.

– I nödfall ska man alltid ringa nödnumret 112, påminner Guss.

Tandvårdens telefontjänst är överbelastad i Västra Nylands välfärdsområde – klienter har fått vänta i flera dagar på att bli uppringda

Munhälsovårdens telefontjänst för ickebrådskande ärenden har varit överbelastad i början av 2023.

Klienterna kan ha fått vänta i flera dagar och till och med mer än en vecka på att bli uppringda.

Den 14.3 fanns det 2 750 icke-brådskande samtal i kön i Esbo. I de andra kommunerna i välfärdsområdet var köerna 100–300 samtal långa.

”Vi beklagar fördröjningen. Vår personal jobbar hårt med att avveckla köerna och våra anställda ringer tillbaka till klienter också under veckosluten” säger Arja Liinavuori, servicelinjedirektör för munhälsovården.

Munhälsovården prioriterar brådskande samtal, de får oftast svar inom en timme.

Under onsdagen går det inte att göra icke-brådskande tidsbokningar vid Åbo stads hälsocentraler

Under onsdagen den 28 december går det inte att göra icke-brådskande tidsbokningar för nästa år vid Åbo stads hälsocentraler.

Orsaken är att det görs ändringar i IT-systemen för att underlätta övergången till det nya välfärdsområdet.

Från och med torsdagen ska allt fungera som normalt igen.

Åbo stad önskar att man väntar med att kontakta hälsocentralerna i icke-brådskande ärenden under mellandagarna.

Välfärdsområdet tar över ansvaret för vården vid årsskiftet och målet är att minska på antalet IT-system när ansvaret går över från kommunerna till en enda aktör.

Då tas ett gemensamt patientdatasystem i bruk i Åbo, Pargas, Nådendal och Loimaa.

Flera personer sitter i ett väntrum på ett sjukhus.

THL-rapport: Svårt att få kontakt med hälsostationerna, vården saknar kontinuitet

THL har utrett tillgången på hälso- och sjukvårdstjänster.

En sjukskötare går i en sjukhuskorridor. Hon har ryggen mot kameran.

Välfärdsområdet behöver banta ner verksamheten – men 2023 satsas krutet på en smidig övergång

Tjänstemännen och politikerna har redan en tid jobbat med välfärdsområdets ekonomi för 2023 och de två därpåföljande åren.

En ambulans står framför Borgå sjukhus. På sjukhuset står det "jourpoliklinik".

HUS sparlista återremitterades – välfärdsområdena ska försöka skjuta till pengar

Politikerna i HUS styrelse beslöt enhälligt remittera den omdebatterade sparlistan för ny beredning.

Familje- och omsorgsminister Aki Lindén (SDP) i Tv-Nytts studio.

Minister Aki Lindén: Vårdskulden efter coronapandemin är kring en miljard euro

Om man fördelar vårdskulden på tre år går den att åtgärda.

Senior och hemvårdare.

Nya strejkvarsel från vårdarfacken Tehy och Super

Nu hotas hemvården i Helsingfors av strejk.

Korsholm hvc

VBL: Nätproblemet på Korsholms hälsovårdscentral är åtgärdat

Personalen kunde inte öppna patientjournaler.

En kirurg i musnkydd håller i ett verktyg och tittar ner.

HUS: Patientsäkerheten och akutvården börjar bli hotad

Li Andersson: Arbetsgivarna ska inte skylla ifrån sig.

En kvinna och en man i mörka kläder sitter bredvid varandra invid ett köksbord. De tittar båda in i kameran.

Lappträsk- och Mörskombor vill få vård i den egna kommunen också i framtiden

De minsta kommunerna riskerar bli utan representation.

En person i skyddskläder håller på med coronatestning. Personen håller i en lång teststicka och en plasttub.

Borgåbor försöker glida förbi kön till coronatest med fel uppgifter i Coronaguiden

Folk uppger att de jobbar inom social- och hälsovården.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida