Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Regional elevvårdsplan ska hjälpa kommunernas arbete

Österbottens välfärdsområdes styrelse godkände en regional elevvårdsplan på sitt möte under måndagen. Nu börjar arbetet för att utveckla elevvården tillsammans med kommunerna.

Vid årsskiftet övergick skolhälsovården till Österbottens välfärdsområde.

Sektordirektör Pia-Maria Sjöström säger i ett pressmeddelande att det finns stora skillnader mellan hur elevvårdstjänsterna förverkligats i kommunerna. Nu börjar utvecklingsarbetet tillsammans med kommunerna i enlighet med den regionala elevvårdsplan som styrelsen för välfärdsområdet godkände på sitt möte igår.

I elevvården ingår psykolog- och kuratorstjänster, samt skol- och studenthälsovård. Personaldimensioneringen varierar i kommunerna. Det finns gott om hälsovårdare men det råder brist på skolpsykologer i flera kommuner.

Wilma-järjestelmän etusivu tietokoneen ruudulla.

Skolpsykologer och kuratorer har ännu inte tillgång till elevinformation i Wilma – men Wilma fungerar ändå som en kommunikationskanal

Ännu finns det ingen lösning på problemet om skolpsykologernas och kuratorernas användarrättigheter för skolornas informationssystem Wilma, trots att eleverna på måndag återvänder till skolorna efter jullovet.

Undervisningsminister Li Andersson.

Li Andersson: "Det behövs en nationell modell för hur man jobbar med skolfrånvaro"

Undervisningsminister Li Andersson (Vf) vill att skolorna blir bättre på att förebygga skolfrånvaro. För att det ska lyckas behöver skolorna bli mera mångprofessionella och eleverna få mera stöd i skolan, anser Andersson.

Människor tittar på telefoner.

Ekenäsrektor: Det är svårt för utomstående att förstå hur vardagen fungerar i skolorna

Osäkerheten i samhället gör att elever bär på större oro.

Två högstadieelever sitter vid ett slöjdbord.

THL: Elevvården har mycket varierande möjligheter att stöda elever

I snitt ska en skolpsykolog räcka till för 1 030 elever.

När skolångesten tar över.

Minst 4 000 elever stannar hemma i månader - forskare vill ha riktlinjer i skolorna

Skolorna har verktyg - men alla verkar inte följa dem.

Leende flicka i busskur.

Vad är landsbygden värd för en nyutexaminerad läkare?

Läkare återvänder sällan till hemstaden efter studierna.

Kvinna lutar sig trött mot en trave böcker.

Studiestressad? Det går att åtgärda - här är första hjälpen-guiden

15 tips på hur du kan påverka din studiestress.

Skolväska och elev i skolbänken.

Kristinestad söker med ljus och lykta efter skolpsykolog

Inga sökande till lediganslagen tjänst.

Ungdom sitter ute på marken medan en annan står bredvid.

Korsholm anställer psykologer och kurator

Vill korta köerna inom elevvården.

Sjätteklassister i Norra Korsholms skola.

Korsholm vill ha skolpsykologer men "de växer inte på träd"

Kommunstyrelsen vill anställa två stycken under 2018.

Vägen genom centrum av Vörå under vintern. På en skylt står det Koskeby skola.

Vörå fick äntligen en skolpsykolog

Endast en person sökte tjänsten.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida