Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Bilar som kör på en väg i en stad.

Vasa förbättrar utebelysning och trafikljus – betydande investeringar under de närmaste åren

Vasa satsar betydande summor på utebelysning, trafikljus, kameraövervakning och datakommunikation under de närmaste åren. Destia kommer att utföra arbetet.

Skylt

Köld kollrade bort vägtelematik i Lovisa

Telematiken tas snart i bruk också på Borgåleden.

riksväg 7

Täppta rör i vägen för elektronik på motorvägen

Snart ska Borgåleden mellan Borgå och Ring III få telematik.

riksväg 7

Vägtelematik byggs mellan Borgå och Ring III

Arbetena börjar vid Ring III och orsakar trafikstörningar.

Trafik på riksväg 7

Rikssjuan styrs i framtiden av telematik

Trafiken längs en lång sträcka av riksväg 7 styrs i framtiden av telematik. Sträckan från omfartsvägen norr om Borgå till slutet av den nya motorvägen i Kotka får hastighetsbegränsningar som förändras vid behov. Informationsskyltar varnar vid behov för olyckor, dåligt väglag och älgar på vägen. Installeringsarbetena pågår som bäst.