Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Människa fyller vattenglas under kranen

Vattenavbrott i delar av S:t Karins på torsdag

Vattenavbrottet pågår hela dagen.

MBI-huset Kappsäcksfabriken i Karis

Vattnet är avstängt i Karis centrum på torsdag

Raseborgs vatten reparerar vattenledning.

Dykare ute på isen.

Jakten på rörläckaget gick under isen på Emsalö

Allt som allt gjordes fem vakar.

kökskran med rinnande vatten

Ingå förbättrar sitt vattenledningsnät - korta avbrott under hösten

Underhållsarbetena inleddes 22.10 vid Täktervägen.

Vatten som hälls i ett genomskinligt glas. Ljusblå bakgrund.

Första vattenproverna rena i Reso och Nådendal

Invånarna uppmanas ändå fortsätta koka hushållsvattnet.

Ett vattenläckage har orsakat stora mängder vatten på en asfalterad väg. I bakgrunden skymtar en byggnad och några träd.

Vattenrör sprack i Ingå - flera fastigheter utan vatten

Fastigheterna får vatten från reservvattentaget klockan 10

anonym som tvättar händerna

Vattnet stängs av i Nickby

Invånare i Nickby är utan vatten i tre timmar på måndagen.

Karta över centrala Borgå

Vattenledningar sprang läck i Borgå

Läckagen påverkar invånare ännu under måndagen.

Vatten rinner i en diskho.

Tre vattenledningar sprack samtidigt i Botby gård

Trafiken störs av reparationsarbetet.

ängel på gravsten

Frusen mark ställer till problem på begravningsplatserna

Sommarvattnet avstängt på flera håll.

krämaregatan

Trafiken påverkas då Krämartorget i Borgå förnyas

Omfattande samarbetsprojekt inleds i vår.

Borgå vatten

Borgå vatten gör sin största investering någonsin

Borgå vatten vill bygga vattenledning till Helsingfors.

Rinnande vatten

Vattenläckage i Storviken i Vasa

Oklart hur många hushåll som påverkas av läckaget.

Vattentorn och träd

”Vi får beundra Lovisa vattentorn ännu i sommar”

Vattentornet rivs först i höst.

August Eklöfs väg stängd

Bussar kör avvikande rutt.

Vattenkran.

Vattnet avstängt i Järnböle i Borgå

Borgå Vatten reparerar ett rörläckage.

tappa vatten ur kran

Vattenavbrott i Sibbo på onsdag

Avbrottet gäller Tarapottsvägen och delar av Eriksnäsvägen.

tappa vatten ur kran

Valkomborna har vatten igen

Lovisa vatten reparerar rör som sprang läck.

Rinnande vatten

Vattenrör sprang läck i Valkom

En del invånare i Valkom i Lovisa är utan vatten.

Falska vatteninspektörer rör sig i Kvevlax

Låt inte de komma in, säger man från Korsholms kommun.

Vattenrör.

Mildare väder avslöjar sprickor i rör

I synnerhet äldre hus med gamla rör är känsliga.

En vattenkran det rinner brunt vatten ur.

Räddningsverket åstadkom grumligt vatten

Vattnet kan vara grumligt och rostigt i västra Borgå.

Vägskyltar på Lappträskvägen

Stort vattenläckage i Valkom

Ett söndrigt rör på Lotsvägen i Lovisa är boven.

Polishäst i Tomtbacka

Hästar utan vatten på grund av fruset rör i Karis

Stall med 26 hästar var utan vatten från morgonen.

ackumulatorer

Verkstädernas telefoner går heta när kölden knäpper i knutarna

Verkstäderna byter bilbatterier på löpande band

Vattenrör.

Tina rören rätt – eller förebygg redan nu

Senast nu ska man se över frysrisken i vattenrören.

Vattenledningen byggdes mellan Svartå och Karis.

Vattenledningen till Svartå är klar

Linjen blev klar två månader tidigare än planerat.

PVC-rör.

Mera rörarbeten i Borgå

Nu ska också Wittenbergsgatan grävas upp

Fasaden vid Majstrandens studiebostäder i Helsingfors

Splitternya studentbostäder vattenskadade

Studentbostäder vid Majstranden drabbades av vattenskada.

Vattenandelslag på Sarfsalö fick rätt i domstol

Förvaltningsdomstolen förkastade en markägares besvär.

Hål i Ågatan.

Vattnet avstängt på torsdagen

Vattenläckaget ska åtgärdas på torsdagen.

Vattenrör som sprungit läck.

De äldsta vattenledningarna är från 1912

Vanligtvis ska rören bytas ut med femtio års mellanrum.

Vatten- eller avloppsrör i en grop, grävmaskinsskopan syns och det är vatten i gropen. Läckage.

Vattenläckage i Tarkis

Felet kommer att repareras under måndagens lopp

Rondell vid Västra omfartsvägen i Karis.

Nu får Bäljarsborna vatten igen

Vattenläckaget i Karis är reparerat.

Vattenhink fylls upp.

Vattenledningar sprang igen läck i Lovisa

Andra gången på en vecka som vattenledningar springer läck.

Vatten- eller avloppsrör i en grop, grävmaskinsskopan syns och det är vatten i gropen. Läckage.

Dåligt rörnät en tickande bomb i Lovisa

Rörbytena i Lovisa sker i samband med läckage.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida