Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Vattenavbrott i delar av S:t Karins på torsdag

Vattenavbrottet pågår hela dagen.

Vattnet är avstängt i Karis centrum på torsdag

Raseborgs vatten reparerar vattenledning.

Jakten på rörläckaget gick under isen på Emsalö

Allt som allt gjordes fem vakar.

Ingå förbättrar sitt vattenledningsnät - korta avbrott under hösten

Underhållsarbetena inleddes 22.10 vid Täktervägen.

Första vattenproverna rena i Reso och Nådendal

Invånarna uppmanas ändå fortsätta koka hushållsvattnet.

Vattenrör sprack i Ingå - flera fastigheter utan vatten

Fastigheterna får vatten från reservvattentaget klockan 10

Vattnet stängs av i Nickby

Invånare i Nickby är utan vatten i tre timmar på måndagen.

Vattenledningar sprang läck i Borgå

Läckagen påverkar invånare ännu under måndagen.

Tre vattenledningar sprack samtidigt i Botby gård

Trafiken störs av reparationsarbetet.

Frusen mark ställer till problem på begravningsplatserna

Sommarvattnet avstängt på flera håll.

Trafiken påverkas då Krämartorget i Borgå förnyas

Omfattande samarbetsprojekt inleds i vår.

Borgå vatten gör sin största investering någonsin

Borgå vatten vill bygga vattenledning till Helsingfors.

Vattenläckage i Storviken i Vasa

Oklart hur många hushåll som påverkas av läckaget.

”Vi får beundra Lovisa vattentorn ännu i sommar”

Vattentornet rivs först i höst.

August Eklöfs väg stängd

Bussar kör avvikande rutt.

Vattnet avstängt i Järnböle i Borgå

Borgå Vatten reparerar ett rörläckage.

Vattenavbrott i Sibbo på onsdag

Avbrottet gäller Tarapottsvägen och delar av Eriksnäsvägen.

Valkomborna har vatten igen

Lovisa vatten reparerar rör som sprang läck.

Vattenrör sprang läck i Valkom

En del invånare i Valkom i Lovisa är utan vatten.

Falska vatteninspektörer rör sig i Kvevlax

Låt inte de komma in, säger man från Korsholms kommun.

Mildare väder avslöjar sprickor i rör

I synnerhet äldre hus med gamla rör är känsliga.

Räddningsverket åstadkom grumligt vatten

Vattnet kan vara grumligt och rostigt i västra Borgå.

Stort vattenläckage i Valkom

Ett söndrigt rör på Lotsvägen i Lovisa är boven.

Hästar utan vatten på grund av fruset rör i Karis

Stall med 26 hästar var utan vatten från morgonen.

Verkstädernas telefoner går heta när kölden knäpper i knutarna

Verkstäderna byter bilbatterier på löpande band

Tina rören rätt – eller förebygg redan nu

Senast nu ska man se över frysrisken i vattenrören.

Vattenledningen till Svartå är klar

Linjen blev klar två månader tidigare än planerat.

Mera rörarbeten i Borgå

Nu ska också Wittenbergsgatan grävas upp

Splitternya studentbostäder vattenskadade

Studentbostäder vid Majstranden drabbades av vattenskada.

Vattenandelslag på Sarfsalö fick rätt i domstol

Förvaltningsdomstolen förkastade en markägares besvär.

Vattnet avstängt på torsdagen

Vattenläckaget ska åtgärdas på torsdagen.

De äldsta vattenledningarna är från 1912

Vanligtvis ska rören bytas ut med femtio års mellanrum.

Vattenläckage i Tarkis

Felet kommer att repareras under måndagens lopp

Nu får Bäljarsborna vatten igen

Vattenläckaget i Karis är reparerat.

Vattenledningar sprang igen läck i Lovisa

Andra gången på en vecka som vattenledningar springer läck.

Dåligt rörnät en tickande bomb i Lovisa

Rörbytena i Lovisa sker i samband med läckage.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida