Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Elledning över snöiga träd. Himlen är lila.

Priset på börsel var på lördagen det lägsta i december

Priserna bedöms fortsätta stiga under vintern.

Människor i reflexvästar inne i en turbinsal tittar på saker och bär på väskor.

Olkiluoto 3 ligger nere, likt annat nordiskt kärnkraftverk – leder till dyr el

Ett utdraget produktionsstopp kan påverka elpriset.

Börselens tvära priskast har stabiliserats

Prisväxlingarna för börselen tycks ha jämnat ut sig för stunden.

Av elbörsen Nord Pools prisuppgifter framgår att börselen som dyrast kommer att hållas under 11 cent per kilowattimme i morgon, torsdag.

På tisdagen var börselen 96 cent per kilowattimme som dyrast.

Orsaken till pristopparna var att Olkiluoto 3 slutade producera el på söndagskvällen och de svaga vindarna i början på veckan.

Olkiluoto 3 startades upp igen natten till onsdagen och vinden har också tilltagit i styrka.

Källa: STT

En stickkontakt med flera sladdar i.

Priset på börsel skyhögt under tisdagen

Olkiluoto 3 står och vinden är svag.

Kervo Energi och Sibbo Energi sänker elpriset från och med december

Sibbo Energi, som är en del av Kervo Energi-koncernen, meddelar att de sänker priset på Lokalelavtalet för alla nuvarande kunder.

Bolaget har haft en god start på året och lyckats effektivisera sin verksamhet, och vill därför tacka sina kunder med en prissänkning. Det är redan tredje gången som priset på Lokalelavtalet sänks.

Från och med första december sänks dagspriset till samma nivå som nattpriset vilket är 12,90 cent/kWh inklusive moms.

Övriga villkor i det tidsbundna elavtalet förblir oförändrade.

En byggnad med en stor dörr i mitten. Ovanför dörren är Vasa Elektriskas logo.

Vasa Elektriska förnyar prissättningen för börsel och tar negativa priser i beaktande

För den enskilda kunden kan det enligt Vasa Elektriska handla om tiotals cent i månaden.

En kvinna och en man sitter på en trappa framför en grön dörr. Framför kvinnan sitter en liten pojke och framför mannen en liten flicka.

”Elmarknaden är helt sjuk” – så här håller Malaxfamilj stenkoll på elen i sitt hus

Satsar på börsel för att hålla elräkningen låg i vinter.

Måns Holmberg utanför kraftverk.

Söndrad gasledning kan ge kris i vinter: ”Trycket kan falla”, säger vd:n på Borgå Energi

Efterfrågan på LNG-gas i Asien är en osäkerhetsfaktor.

Borgå energi sänker elpriserna: ”Året har varit bättre än förväntat”

Borgå energi justerar priserna på sina elavtal som gäller tillsvidare. Det här för att motsvara den nuvarande prisnivån.

Elbolaget sänker sina priser för tredje gången i år. Senast gjordes det i maj. Dessutom har bolaget under året börjat med skilda sommarpris och vinterpris.

Enligt ett pressmeddelande har året överträffat förväntningarna hittills.

Det nya priset gäller från den 1 november. Förändringen gäller priset på energi, grundavgiften förblir oförändrad.

Vinterpriset sänks från 14,90 cent per kilowattimme till 12,90. Sommarpriset sänks från 9,90 cent per kilowattimme till 8,90.

Hans-Alexander Öst, direktör för enheten Elhandel på Vasa Elektriska.

Börspriset på el har varit lågt i flera månader men nu är elen rekorddyr – en del kunder byter elavtal

Börspriset på el har nått rekordhöga nivåer under de senaste dagarna. På måndag kväll kommer det rörliga elpriset att vara drygt 68 cent per kilowattimme och på tisdagen är priset som högst mitt på dagen.

Vasa Elektriska utifrån.

Vasa elektriska krediterar inte kunder för börselpriser som går på minus

Beaktar minuspriserna i stället i sina arvoden.

En graf som visar att det förverklgiade elpriset vintern 2022-23 tidvis var uppe i 30 cent/kilowattimme, men att elterminerna för perioden från september 2023 till septembe 2024 hela tiden ligger under 10 cent per kilowattimme och tidvis under femcentsstrecket.

Stormen Hans påverkade elpriset: Förväntade vinterpriset sjönk

Ösregnen fyllde på vattenreservoarer.

Tidsbundna elavtal allt populärare – många vill ha fast elpris inför vintern

Tidsbundna elavtal har blivit mer populära under sommaren, meddelar tre av Finlands största energibolag.

Över hälften av avtalen som skrivits vid Helen och Väre under juni och juli är tidsbundna.

Bolagen uppger att många kunder föredrar tidsbundna avtal just nu. Vintern närmar sig och då lockar fasta elpriser.

Futurpriserna på el har också sjunkit och det här bidrar till att många nu föredrar tidsbundna avtal.

Också hos Fortum har antalen tidsbundna elavtal ökat under sommaren. El med börspris är ändå fortfarande mest populärt hos dem.

Källa: STT

Minuspris på börsel hela dagen

Det blir en avvikande dag för de hushåll som har börsel, eftersom börspriset är på minus hela tisdagen. Det är sällsynt med negativt pris under en hel dag. Priset var lågt också på måndagen, men största delen av dagen var priset 0 eller lite högre.

Dagens minuspris kan jämföras med augusti i fjol, då kostade börselen i snitt 26,15 cent per kilowattimme.

Trots negativa priser måste konsumenten ändå inse att elen kostar, eftersom elöverföringen också har sitt pris.

Källor: STT, sahko.tk

Elförbrukningsstatistik på en datorskärm

Elavtalen är nu billigare än på flera år – flera bolag erbjuder lägre priser om du sparar el under pristopparna

Elpriserna sköt i höjden under hösten 2022, och flera elbolag begränsade sitt utbud på elavtal. Jämfört med vintern är elavtalen förmånligare nu.

Hans-Alexander Öst, direktör för enheten Elhandel på Vasa Elektriska.

Elpriset får höjas med maximalt 15 procent – Vasa elektriska ser ingen fördel med beslutet för konsumenternas del

Konsumenttvistenämnden vill begränsa hur mycket elpriset får höjas under ett år. Hans-Alexander Öst, direktör för elhandel på Vasa Elektriska, säger att det kan leda till ett sämre utbud för konsumenterna.

Vasa Elektriska skylt vid infarten till huvudkontoret.

Vasa elektriska höjer priset på fjärrvärme

Men elpriset fortsätter sjunka.

Finländarnas elkonsumtion minskade med sex procent i fjol

Fjolårets höga elpris fick finländarna att tänka på sin elkonsumtion. Andra orsaker som fick konsumtionen att minska med hela sex procent var höstens varma väder och skogsindustribolaget UPM:s nästan fyra månader långa strejk.

Enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter minskade elkonsumtionen mest inom bygg- och industribranscherna, sammanlagt nästan åtta procent jämfört med året innan.

Den inhemska elproduktionen förblev på samma nivå som 2021, men nettoimporten minskade med 30 procent i och med att importen av el från Ryssland upphörde helt.

Den inhemska vind- och kärnkraftsproduktionen ökade i fjol.

Källa: STT

Finländarna mindre oroade över elpriser

Finländarnas oro över priset på el och andra energiformer har minskat, visar Statistikcentralens enkätundersökning Medborgarpulsen.

Fler än en tredjedel av finländarna är ändå ganska eller mycket oroade över prisförändringarna. I september i fjol svarade ungefär sex av tio finländare samma sak.

Majoriteten av svarandena strävar också efter att spara energi, men andelen som gör det har ändå sjunkigt.

Finländarna har blivit mindre oroade över sin försörjningsförmåga: Var tionde är ganska eller mycket orolig över hur de ska försörja sig inom den kommande månaden. Över hälften av svarandena har ändrat sina konsumtionsvanor som följd av de höjda priserna.

Enkäten utfördes 15–20 februari. 1 231 finländare på fastlandet i åldern 15–74 svarade på enkäten.

Vasa Elektriska skylt vid infarten till huvudkontoret.

Vasa elektriska gjorde miljonförlust under sista kvartalet – men sänker elpriset

Plusresultatet från de tre första kvartalen balanserar upp.

Fingrid,  Jukka Ruusunen,  toimitusjohtaja,   sähkö,  sähkönjakelu,

Risken för elbrist är stor nästa vinter, men Fingrids vd är inte orolig

Vindkraften byggs ut, men vad gör vi när det inte blåser?

Finländarna minskade elförbrukningen med fem procent i januari

Finländarna har fortsatt att använda elen sparsamt, rapporterar Fingrid. Även med det varma januarivädret medräknat var besparingen fem procent jämfört med motsvarande tid i fjol.

År 2022 minskade elförbrukningen med cirka sex procent totalt sett.

Elförbrukningen minskade särskilt under årets sista månader. I november minskade elförbrukningen med nio procent och i december med tio procent jämfört med samma tid föregående år.

Källa: Fingrid

elkonsumtion

Allt fler måste välja börsel – Energimyndigheten vill inte kalla det tvång

Börselen problematisk på grund av kraftig prisvariation.

En tredjedel av elavtalen gäller nu börsel

Utbudet på fasta elavtal har minskat och samtidigt har fler finländare övergått till att använda börsel, skriver tidningsgruppen Uutissuomalainen (kräver inloggning).

Vid årsskiftet var så många som en tredjedel av elavtalen börselsavtal. Ett år tidigare var andelen endast nio procent.

Att utbudet av fasta elavtal har minskat kan vara ett problem för konsumenten enligt Uutissuomalainen. Priset på el har sjunkit sedan årsskiftet och det här gör att nya elavtal samtidigt blivit billigare.

För konsumenter kan det ändå vara svårt att byta ut tidsbundet elbörsavtal mot nytt billigare avtal.

En utomhuslampa med en hund i bakgrunden.

Källor till Yle: Regeringspartierna ense om elstödet – prislappen höjs med 12 miljoner

Förlängd betalningstid ska beviljas för hela elräkningen.

Åbo Energi: Elpriserna kommer att sjunka under våren

Åbo stads dotterbolag Åbo Energi tror att elpriserna kommer att sjunka under våren.

Åbo Energis försäljningsdirektör Harri Salo uppskattar att priset för de tidsbundna avtalen skulle landa på kring 20 sent per kilowattimme.

Hittills har Åbo Energi inte kunnat komma kunderna till mötes i elpriserna på grund av att elbolaget köper sin el från elbörsen, som fastställer prisnivån på elen.

Bolaget, som presenterade en energimarknadsöversikt för Åbo stadsfullmäktige igår, uppskattar också att cirka 25 procent av elbolagets kunder kommer att omfattas av statens elstöd.

Fingrid: Liten risk för roterande elavbrott

Finländarna behöver inte oroa sig för elavbrott på grund av elbrist just nu. Det konstaterar Fingrids vd Jukka Ruuusunen som till STT säger att risken för roterande elavbrott är liten i nuläget.

Enligt Ruusunen kan bara en längre period av hård kyla äventyra tillgången till el och någon hård kyla finns inte i sikte, åtminstone inte i januari.

Just nu finns det gott om tillgänglig el och det beror bland annat på att finländarna tacksamt minskat sin elförbrukning.

Fingrid räknar också med att Olkiluoto 3 ska producera el med full kapacitet i början av februari, vilket minskar risken för elbrist och elavbrott ytterligare.

Elkablar och elverk i ett vintrigt landskap i solnedgång.

Priset på el var rekordhögt i fjol – så här kan elåret 2022 sammanfattas

Elen var dyrast den 8 augusti: 861 euro per megawattimme.

Svartvit profilbild på Pekka Palmgren på en bild på elräkning och elsladdar.

Kolumn: Husägare väntar med skräck på nästa elräkning – men experterna säger att elmarknaden fungerar bra

Elmarknaden är komplicerad men ändå borde vanliga konsumenter ha rätt att kräva ett enkelt svar på frågan vilket pris är skäligt.

Gasledningar i Tyskland.

Mild vinter och regn lindrar energikrisen i Tyskland – ”uteslutet” att det blir brist på gas, säger myndigheter

Trots tidigare dystra prognoser kommer Tyskland knappast att lida någon brist på gas under vintern. Sparåtgärder och en hittills mycket mild vinter har bidragit till att gaslagren fortsättningsvis är så gott som fyllda.

Per-Erik "Pelle" Grönroos följer bekymrat med sin elkonsumtion via en mobil-applikation.

Elchocken: De höga elpriserna är ingen naturlag

Per-Erik Grönroos lyckas inte minska på sin elräkning.

Förhandlingarna om elstödet fortsätter i dag

Regeringens specialmedarbetare fortsätter under torsdagen att förhandla om detaljerna i det planerade elstödet.

Medarbetarna förhandlade under några timmar på onsdagen, men ännu nåddes ingen överenskommelse. De utgår från ett förslag som Arbets- och näringsministeriet utarbetat.

Regeringskällor uppger till STT att det inte handlar om politiska meningsskiljaktigheter, utan att några av de öppna frågorna kräver ytterligare förberedelser.

Planen är att hushåll med höga elräkningar får en engångsersättning, men exakt hur stor den är och när summan betalas står fortfarande öppet.

Enligt STT:s uppgifter planeras en centgräns för det elbidrag som betalas ut som engångsersättning. En engångsersättning ska inte kunna fås för de mest förmånliga elavtalen.

Källa: STT.

Priset på börsel en stund på minus i natt – elen är billig hela dagen i dag

Priset på börsel sjönk till noll euro i natt och gick till och med över till minus under efternattens timmar.

Klockan 04–05 var timpriset på börsel -0,004 cent per kilowattimme enligt Fingrids timpristjänst Tuntihinta och mellan klockan 06–07 var priset -0,002 cent per kilowattimme.

Timpriserna kommer att hållas på lägre nivå hela dagen i dag jämfört med veckans genomsnittliga timpris. Som högst kostar elen tre cent per kilowattimme under lördagen, enligt Nord Pool.

Även om elpriset tidvis går ner till noll eller på minus betalar kunden ändå för den vinstmarginal som energibolagen håller sig med.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida