Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Vasa Elnät investerar 15 miljoner euro i utveckling av elnätet

Vasa Elnät kommer i år att förbättra elnätets distributionssäkerhet och på andra sätt utveckla nätet. De största projekten genomförs i Korsholm, Korsnäs och Närpes.

I Korsholm byggs en 110 kilovolts kraftlinje mellan Gerby och Westenergy. Projektet ska slutföras våren 2024. I samband med arbetet utvidgas också elstationen i Gerby.

I Korsnäs ska cirka 20 kilometer elnät grävas ner i marken och cirka 5 kilometer luftledningar dras. I projektet ingår också nio nya parktransformatorer. Också i Närpes ska elkablar grävas ner i marken och nya luftledningar byggas.

Dessutom kommer bolaget att byta ut nästan 70 000 kunders elmätare till nya smarta mätare. Det här gör det möjligt för hushållen att i allt större grad följa och styra sin förbrukning i realtid.

Vasa Elnät informerar sina kunder närmare om mätarbytet när saken är aktuell på respektive område.

Elledningar hänger ner, poliser dirigerar trafiken framför Posthuset i Helsingfors.

Spårvagnsledningar har fallit ner i centrala Helsingfors – trafikstörningar väntas i minst en timme

Elledningar för spårvagnar har fallit ner i korsningen mellan Brunnsgatan och Mannerheimvägen, meddelar Helsingfors räddningsverk. Det fick flera enheter från räddningsverket att rycka ut.

Inga personskador har rapporterats.

– Det är oklart vad det berodde på. Det är möjligt att någon kört in i ledningen, säger fältchef Juuso Punnonen vid räddningsverket.

Också polisen är på plats och dirigerar trafiken. Polisen skriver på Twitter att omfattande trafikstörningar förväntas pågå i åtminstone en timme.

Elstationen i Mårtensby reparerad – elöverföringen fungerar normalt

Elöverföringen i Sibbo återgår som bäst till det normala efter att elstationen i Mårtensby har reparerats.

Ett fel i elstationen ledde till att fler än 5 000 hushåll i stora delar av Sibbo var utan ström på onsdagen. Orsaken till elavbrottet var en skadad kabel från huvudtransformatorn.

Elbolaget var tvunget att leda ström via reservförbindelser.

Vid Sibbo energi tackar man Sibboborna för att ha sparat på elen. Det innebar att elreserven inte överbelastades. Det kunde ha förorsakat ytterligare elavbrott.

Det finns inte längre orsak att använda el mer sparsamt än vid normal förbrukning, eftersom det inte längre finns någon risk för överbelastning.

Höga vågor slår mot en klippa i havet.

Vindvarning på alla landområden och till sjöss – höststormen kan leda till elavbrott

Varning för kraftig nordvästlig vind i hela landet i kväll.

Ellinje med reflektorer på, alltså små hängande brickor med reflexer.

Borgå Elnät testar ny sorts fågelskrämmor på Vessö

Reflektorer på elledningarna ska motverka fågelkrockar.

En fabrik, rök stiger upp från en av byggnaderna

Fel i kabel orsak till branden vid pappersfabriken i Lojo

Kabeln har varit i bruk i tiotals år.

Tändsticka

Fortfarande många utan el efter stormen Aapeli

Många fritidsbostäder i Gerby skärgård utan el.

Viktor Eriksson stor framför sitt hus, bredvid en eld där han lagar mat.

Viktor tillreder sin mat på grillen tills strömavbrottet är över

Många fortfarande utan el på Åland efter onsdagens storm.

Kullfallet träd.

Strömavbrott och kullfallna träd - vinterstormen drar fram över Västnyland

Kullfallna träd och strömavbrott i stormens kölvatten.

Helikopter som flyger och släcker skogsbrand.

Skogsbranden i Toholampi orsakades av gnista från elledning

På tisdag pågår eftersläckning och röjning.

En av svanarna som dött i april i Karleby.

Fem svanar dog på åker i Karleby

Röda bollar i elledning ska varna fåglarna.

Snön ledde till elavbrott i Lappträsk.

Största delen av elfelen i östra Finland reparerade

Kunderna berättigade till ersättning för långa avbrott.

Tung snö på elledningar.

Tusentals hushåll fortfarande utan el i östra Finland

Norra Karelen och Kajanaland drabbade.

Plankorsningen i Raseborg.

Experter oense om säkerheten vid plankorsningsolyckor

Trafi mindre pessimistisk än Olycksutredningscentralen.

Tjurar som betar på Älgsjölandet i Ingå skärgård.

Caruna röjde i Ingå - hysteriska tjurar förstörde trädgårdar

Caruna medger misstag då ingen kontaktades om röjningen.

Skogsarbetare röjer bort grenar intill elledningar i skogen.

Mellan 50 och 80 hushåll är fortfarande utan el i Sibbo

En stor mängd träd föll i ett område i mellersta Sibbo.

En grävmaskin gräver ett dike där det sätts ner jordkablar, luftkablarna tas alltså bort.

Dyrt för små företag att dra kablar med Caruna

Mer lönsamt för små företag att dra sina fiberkablar själv.

Elledning.

Sjundeåbor får bättre elnät

Arbetena kör igång i juni.

Salutorget i Åbo hösten 2015

Elkabel grävs ner runt Salutorget i Åbo

Var försiktiga omj du rör dig på Salutorget.

Ny elkabel grävs ner under jorden.

En allt större del av elnätet i Österbotten ligger under jorden

De största projekten i fjol gjordes Lillkyro i Replot.

Kommungården utrymdes 31.03.17

Grävmaskin skadade elkabel - Kommungården i Borgå utrymdes

Räddningsväsendet på plats med en enhet.

Brandmän släcker takbrand.

Elkabel i taket kan ha orsakat hallbranden i Östermalm

Företaget som hyrde hallen verkar ha klarat sig någorlunda.

Foto: Yle/Fred Wilen

Lojoborna får bättre elnät

Carunas projekt sysselsätter 27 personer i Lojo.

Daniel Yrjans och Matts-Erik Hagstrand installerar fågelskydd i Grönvik, Korsholm.

Nya fågelskydd installeras i Österbotten

Ska skydda större fåglar från att orsaka elavbrott.

Elledningar

Fågelskydd installeras på elledningar i Österbotten

Ska sänka antalet elavbrott orsakade av fåglar.

Elledning.

Nya kablar ska ge färre elavbrott i Replot

Jordkablar är säkrare än luftledningar.

Elledning.

Reflexflaggor på elledningar ska skrämma fåglar

Flaggorna rör sig och är därför lättare att se.

Vägarbetsskylt

Caruna gräver ner elkablar i S:t Karins

Enligt bolaget handlar det om att trygga elförsörjningen.

Allegro-tåg.

Allegrotåget körde på ett nedfallet träd - godståg kolliderade i Uleåborg

Tågtrafiken mellan Luumäki och Vainikkala står.

En blixt mot en mörklila himmel.

Kraftigt åskväder når Finland – så här förbereder du dig

Meteorologiska institutet har sammanställt instruktioner.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida