Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Coronavåren gav långa vårdköer – kan ta upp till två år att beta av

Personalbrist ett hinder till att korta köerna.

Skjut inte upp läkarbesök under epidemin – det blir dyrt i längden

Rädsla för smitta får folk att undvika läkarbesök.

Två månaders kö till operation i Vasa

Kötiderna längre än i Seinäjoki och Karleby.

Pohjalainen: Kortare kö till tandvård i Vasa, staden undviker böter

Kön till tandvård strax under gränsen för böter.

Egentliga Finland snabbast på specialsjukvård

Patienter väntar i medeltal 32 dagar.

Expertgrupp föreslår ökad valfrihet inom vården

Målet är besparingar och ökad tillgång på service.

Lillkyroborna får träffa distansläkare på apoteket

Läkaren undersöker patienterna på apoteket via videolänk.

Långa vårdköer dyra för Vasa centralsjukhus

Problemet är många obesatta läkartjänster.

Två eller fyra veckors vårdköer - det är frågan i Helsingfors

Stadsstyrelsen kan gå emot nämndens beslut att förkorta dem.

Njurtransplantationen gav nytt liv

I sju år väntade Carina Liljedahl på en ny njure.

Esboföräldrar nobbar stadens vård när barnet är sjukt

Andelen som bara går hos stadens läkare minskar år för år.

Kortare kö till Lojo sjukhus

Remisser behandlas snabbt.

Allt fler använder kommunal tandvård

I Helsingfors har mängden patienter ökat med en fjärdedel.

Brist på magnetkameror förlänger vårdköerna

Efterfrågan ökar men HNS kan inte skaffa ny apparatur.