Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Regeringskällor till Yle: Tilläggsbudgeten flyttas fram efter oenighet om vårdköerna

Regeringens tilläggsbudget, som skulle ges på torsdag, skjuts framåt. Det uppger Yle Uutiset i 20.30-nyheterna.

Tilläggsbudgeten flyttas framåt eftersom regeringen inte har kommit överens i tisdagskvällens förhandlingar om tilläggsanslag för att få bukt på vårdköerna. Pengar för vårdköerna har varit ett tvisteämne redan tidigare.

Regeringskällor uppger till Yle att juridiska problem har framkommit i tilläggsfinansieringen för välfärdsområden och att mer tid krävs för att utreda de här problemen.

Det innebär att onsdagens regeringssammanträde om tilläggsbudgeten inställs och att välfärdsområdesministrarna diskuterar frågan på torsdag.

Källa: Yle Uutiset

Päivystyspotilas Acutassa.

Regeringen förhandlar om sin sista tilläggsbudget – stödbeloppen fortfarande oklara

Stödpengar väntas ännu till lantbruket, vårdköerna och hushållens elräkningar.

Belastningen vid jouren på ÅUCS har lättat de senaste dagarna

Rusningen vid jouren på ÅUCS har lättat en aning sedan några dagar tillbaka.

Men väntetiderna är fortfarande flera timmar. På onsdagen väntade tjugo patienter på en plats för fortsatt vård på akuten.

- Det finns inte direkt några ytterligare anställda tillgängliga inför julhelgen, säger Mikko Pietilä, sjukhusdirektör vid sjukvårdsdistriktet.

Man försöker underlätta situationen vid jouren genom att göra andra funktioner mer effektiva.

Antalet läkarbesök på primärvårdens avdelningar har utökats, så att bäddplatserna kan roteras snabbare.

Soite får bidrag för att korta vårdköerna

Mellersta Österbottens välfärdsområde får 6,6 miljoner euro för att förkorta vårdköerna och utveckla tjänster.

Syftet med den finansiering social- och hälsovårdsministeriet beviljat är att skynda på välfärdsområdets återhämtning efter covid-19-pandemin.

För att förkorta vårdköerna blir det tillfälligt mer personalresurser inom munhälsovården, familjecentertjänster, mentalvårdstjänster och missbrukarservice.

Personer i väntrummet vid en hälsocentral, en person i rullstol längst fram.

Det blir allt svårare att få tid till hälsocentral – en del har väntat över tre månader på att få träffa läkare

Allt fler i Finland måste vänta väIdigt länge på att få träffa en läkare inom den offentliga vården. En del väntar över tre månader på läkartid. I höst har endast 56 procent av dem som bedömts ha icke-brådskande vårdbehov fått en läkartid inom en vecka.

Äldre man får tandvård i en tandklinik.

Tandgranskningar i vårdkö i Hangö – finns för lite personal

Vuxnas och 17-åringars tandgranskningar i vårdkö.

En sjukskötare fotograferad nerifrån medan hon går i en sjukhuskorridor.

Vårdtjänsterna i Finland både dyrare och svårare att få än i övriga Norden

Färsk rapport jämför finländsk vård med övriga Norden.

Läkare höjer ett stetoskop mot kameran.

Läkarbristen vid hälsocentralerna har lättat lite

Sju av tio chefsläkare tycker att läget förbättrats.

Laserborr.

Vasa stad betar av tandvårdsköer - tar hjälp av köptjänster på helgerna

Icke-brådskande vård som skjutits fram står i tur.

Operationssjuksköterskorna Carita Vuorenpää och Lotta Lantto vid Jorvs sjukhus i operationssalen.

Corona orsakade olagligt långa vårdköer – nu blir de kortare igen

De längsta vårdköerna har börjat kortas av inom HUS.

Två sjukskötare i en operationssal.

Coronavåren gav långa vårdköer – kan ta upp till två år att beta av

Personalbrist ett hinder till att korta köerna.

Kristiina Makkonen går till läkare och på labbprov.

Skjut inte upp läkarbesök under epidemin – det blir dyrt i längden

Rädsla för smitta får folk att undvika läkarbesök.

Hjärtkirurger opererar

Två månaders kö till operation i Vasa

Kötiderna längre än i Seinäjoki och Karleby.

Laserborr.

Pohjalainen: Kortare kö till tandvård i Vasa, staden undviker böter

Kön till tandvård strax under gränsen för böter.

Sjukhusbädd.

Egentliga Finland snabbast på specialsjukvård

Patienter väntar i medeltal 32 dagar.

Hälsovårdscentralens skylt i Ekenäs.

Expertgrupp föreslår ökad valfrihet inom vården

Målet är besparingar och ökad tillgång på service.

Lillkyros apotek

Lillkyroborna får träffa distansläkare på apoteket

Läkaren undersöker patienterna på apoteket via videolänk.

Hjärtkirurger opererar

Långa vårdköer dyra för Vasa centralsjukhus

Problemet är många obesatta läkartjänster.

Kö till läkarmottagningen.

Två eller fyra veckors vårdköer - det är frågan i Helsingfors

Stadsstyrelsen kan gå emot nämndens beslut att förkorta dem.

Carina Liljedahl

Njurtransplantationen gav nytt liv

I sju år väntade Carina Liljedahl på en ny njure.

Juha Salmi med sonen Otto.

Esboföräldrar nobbar stadens vård när barnet är sjukt

Andelen som bara går hos stadens läkare minskar år för år.

Lojo sjukhus

Kortare kö till Lojo sjukhus

Remisser behandlas snabbt.

En patient i tandläkarstol får behandling av tandläkare.

Allt fler använder kommunal tandvård

I Helsingfors har mängden patienter ökat med en fjärdedel.

Magnetundersökning vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

Brist på magnetkameror förlänger vårdköerna

Efterfrågan ökar men HNS kan inte skaffa ny apparatur.

Effektivare vård vid ÅUCS

Åbo universitetscentralsjukhus (ÅUCS) uppvisar fina siffror när det gäller vård av patienter. Sjukhuset har effektiverat sin verksamhet under det gångna året och det innebär att fler patienter vårdats med mindre resurser.

Personer i ljusblå skyddsutrustning genomför en operation.

Över 500 väntar över ett halvår på vård inom HNS

Vid årsskiftet hade 561 patienter inom Helsingfors- och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS) väntat på vård i över ett halvt år. Enligt hälso- och sjukvårdslagen bör en patient få vård inom specialsjukvården inom ett halvt år.

Läkare talar i telefon på mottagning.

Esbo privatiserar Bolarskogs hälsostation

Esbo planerar att låta ett privat vårdbolag ta över verksamheten i Bolarskogs hälsovårdsstation. På det här sättet hoppas staden få bukt med de långa vårdköerna till Bolarskog.

Sjukvårdsdistriktets direktör svarar på vårdfackets kritik

Vårdfacket Tehy anser att Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt beslut att permittera vårdpersonal nu i december är oansvarigt mot alla patienter. Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts direktör Olli-Pekka Lehtonen förstår kritiken, men menar samtidigt att man nu helt enkelt tvingats till de här sparåtgärderna.

Dalsbruks hälsostation

Magert inom hälsovården nästa år

På onsdagen landade förslaget till nästa års budget på Social- och hälsovårdsnämndens bord. Det ser magert ut och Vasaborna kommer att tvingas acceptera längre köer.

Kö till läkarmottagningen.

Läkarbristen fortsätter i Vasa i höst

Långa köer har uppstått på huvudhälsostationen i Vasa som följd av att staden inte lyckades rekrytera läkarvikarier i sommar. Läkarbristen fortsätter dessutom i höst.

Svårt få tandläkare till Lovisa

Av sju tjänster är två obesatta. I stället använder staden hyrtandläkare.

Skylt med päivystys jour på.

Samjouren får mera personal

Den nya samjouren i Åbo kommer att få mera resurser för att åtgärda de långa patientköerna. Elva nya sjukskötare anställs till jouren, meddelar sjukvårdsdistriktet.

En sjukskötare invid en sjukhussäng.

Tehy kräver mer personal till nya samjouren

Den nya samjouren i Åbo har haft problem med långa patientköer efter att jouren togs ibruk för två veckor sedan. Fackförbundet Tehy kräver nu att sjukvårdsdistriktet anställer mera personal till jouren.

Blandade reaktioner på rambeslut

Regeringens beslut om budgetramarna väcker reaktioner bland arbetsmarknadsparterna. Arbetsgivarorganisationen inom hälsovårdstjänster är missnöjd, men FFC berömmer satsningen på trafikprojekt.

Parkering VCS

Kortare vårdköer i Vasa sjukvårdsdistrikt

Vårdköerna har blivit kortare i Vasa sjukvårdsdistrikt. Det visar statistik från Institutet för hälsa och välfärd, THL.

"Patienterna ligger på golvet frivilligt"

Patienter som ligger på golvet och väntar på Haartmanska sjukhusets jour gör det av egen vilja, inte på grund av brist på sängar eller personal. Det säger sjukhusets överskötare Veronica Renwall.

Dalsbruks hälsostation

Lång väntan för vård i Åbo och på Kimitoön

Vårdköerna förlängs ordentligt under sommaren då hälsocentralerna i Åbo och Kimitoön väljer att inte behandla icke-akuta fall under sommaren.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida