Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Pyttis utlokaliserade hälsovården - vården på svenska blev sämre

Ett exempel är att Attendos webbplats finns bara på finska.

Chefsöverläkare i Seinäjoki: "Det blir inget tvåspråkigt sjukhus av oss"

Delegation från VCS i social- och hälsovårdsutskottet.

Mannen som kunde alla språk men inte fick sin kärlek

Dokumentär om Georg Sauerwein på Yle Fem och Arenan.

Rättegången, domen och fängelsevistelsen enbart på finska för svenskspråkiga "Jan"

De språkliga rättigheterna håller inte måtten i fängelse.

Valfriheten i vården - ett hot eller en möjlighet för Svenskfinland?

Tvåspråkigt vårdbolag ett alternativ, säger expert.

Fokus på partiet: Fem frågor som kan avgöra valet för SFP

Partiet har sina starkaste fästen i Österbotten.

Frågetecken kring svenskans ställning i de blivande landskapen

Folktinget: Förslaget tryggar inte vård på svenska

Regeringens reform skrotar svenskspråkiga tingsnotarieplatser i Österbotten

Diskriminerande mot unga svenskspråkiga jurister, anser SFP.

Forskare slår larm om valfriheten i vården: Privata bolag kan monopolisera svensk service

Svenskspråkigas valmöjligheter begränsas, befarar expert.

Ginman & Suominen: Oppositionen ger strimma av hopp för svenskan

Förståelsen för finlandssvenskarna har ökat på sina håll.

Plan B för Seinäjoki funkar inte - det är brist på tolkar

Svårt att få tolkar om språkkunskap saknas i Seinäjoki.

Riskerna ökar om inte patienten och vårdpersonalen kan kommunicera

Många frågor är öppna, säger språkrättsråd.

Honga: Grundlagsutskottet var sista hoppet

Svenskans ställning hotas genom beslutet säger Honga.

Hans Frantz: Ett dråpslag för svenskan och Vasa centralsjukhus

Inte vad vi hoppats på säger Hans Frantz (SFP).

Vasabo förbannad på Posten - vill se attitydförändring kring svenskan

Postens webbutik fungerar enbart på finska och engelska.

Språkutredningarna kring vårdreformen otillräckliga, medger regeringen

Minister Rehula lovar utförligare bedömning.

Språkbarometern: Relationen mellan finsk- och svenskspråkiga försämrats

Speciellt finskspråkiga upplever att relationen blivit sämre

Landskapsstyrelsen: Förödande med utebliven jour i Vasa

Kräver att Vasa centralsjukhus får behålla full jour.

Språkkonsekvensbedömning: Vårdreformen strider ej mot grundlagen

Förhoppningar grusas om full jour vid VCS.

Vasapolitiker: Regeringen bör tänka om i sjukhusfrågan

Juristbedömning av jourstrukturen anses hoppingivande.

Ny grupp för svensk vård i Karlebyregionen

Ska övervaka svenskans ställning i ny samkommun.