Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Stenkrossanläggningen i Gammelby

Nytt stenbrott i Sjundeå fick tummen ner

Det blev ett nej till miljötillstånd.

Ett företag har fällt alla träd i en sänka i Bengtsmora och där finns nu inga träd alls.

Marktäktsbolag förstörde natur i Raseborg

Nämnd kontaktar åklagarämbetet i ärendet.

En marktäkt.

Hälsoskyddet: Rudus marktäkt får inte damma eller bullra

Rudus vill anlägga marktäkt i Malmgård.

En grävskopa ligger på marken bredvid ett stort stenblock.

Sjundeå överväger stoppa omstritt stenbrott

Tvisten i Pickala har pågått i flera år.

En marktäkt.

Marktäkt i Brödtorp får fortsätta

Verksamheten får tio år till.

Backsvalbon i Dragsvik i Ekenäs

Förslag: Sand kan tas på grundvattenområde i Ingå

Marktäkten i Rundmalm by kan få fortsätta.

Stenkrossanläggningen i Gammelby

Destia börjar krossa sten i Forsby

Destia får bryta berg och krossa sprängsten i Lovisa.

Asknätfjäril.

Det blir ingen bergtäkt i Borgby i Sibbo

Den fridlysta asknätsfjärilens livsmiljö bevaras.

Asknätfjäril.

Sällsynt fjäril hotas av bergtäkt

Ett naturskönt område i norra Sibbo hotas av bergtäkt.

En marktäkt.

Rudus vill börja med marktäkt i Box

Planerna har funnits ända sedan 2011.

Solnedgång i Åbolands skärgård

Fel att ta grus på Strömsö

Domstol säger nej till täktverksamhet på ön i Ekenäs.