Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Stenkrossanläggningen i Gammelby

Nytt stenbrott i Sjundeå fick tummen ner

Det blev ett nej till miljötillstånd.

Ett företag har fällt alla träd i en sänka i Bengtsmora och där finns nu inga träd alls.

Marktäktsbolag förstörde natur i Raseborg

Nämnd kontaktar åklagarämbetet i ärendet.

En marktäkt.

Hälsoskyddet: Rudus marktäkt får inte damma eller bullra

Rudus vill anlägga marktäkt i Malmgård.

En grävskopa ligger på marken bredvid ett stort stenblock.

Sjundeå överväger stoppa omstritt stenbrott

Tvisten i Pickala har pågått i flera år.

En marktäkt.

Marktäkt i Brödtorp får fortsätta

Verksamheten får tio år till.

Backsvalbon i Dragsvik i Ekenäs

Förslag: Sand kan tas på grundvattenområde i Ingå

Marktäkten i Rundmalm by kan få fortsätta.

Stenkrossanläggningen i Gammelby

Destia börjar krossa sten i Forsby

Destia får bryta berg och krossa sprängsten i Lovisa.

Asknätfjäril.

Det blir ingen bergtäkt i Borgby i Sibbo

Den fridlysta asknätsfjärilens livsmiljö bevaras.

Asknätfjäril.

Sällsynt fjäril hotas av bergtäkt

Ett naturskönt område i norra Sibbo hotas av bergtäkt.

En marktäkt.

Rudus vill börja med marktäkt i Box

Planerna har funnits ända sedan 2011.

Solnedgång i Åbolands skärgård

Fel att ta grus på Strömsö

Domstol säger nej till täktverksamhet på ön i Ekenäs.

Ingarskila å i Ingå.

Fortsatt tvist om bergsbrytningen i Bengtsmora

Ingå och Raseborg har olika åsikt om behovet av miljökonsekvensbedömning för marktäkten i gränsområdet mellan kommunerna. Frågan går vidare till Högsta förvaltningsdomstolen.

Gryning i Skärgårdshavet.

Strömsöbolaget tar domstolsstrid med Raseborg

Tvisten om en marktäkt på fritidsön Strömsö i Ekenäs behandlas nu i domstol. Öns ägare, bolaget Strömsö Property Development Oy anser att de har rätt att ta grus och berg till husbehov. Raseborgs stad anser att det inte är frågan om husbehov

En marktäkt.

Gräl om grustag blir polissak i Raseborg

Fyra miljötjänstemän vid Raseborgs stad har polisanmält två personer misstänkt för ärekränkning. Det hela handlar om en seglivad tvist kring en marktäkt i Rekuby i Bromarv.

En marktäkt.

Gebbelby Malm får ta mera grus i Raseborg

Företaget Gebbelby Malm Ab får fortsätta med marktäkt ett område i Raseborg som redan länge har utnyttjats som grustag. Företaget vill under en period på tio år ta över 150 000 kubikmeter grus.

En marktäkt.

Marktäkt på Strömsö ska avbrytas

Raseborgs stad tar i med hårdhanskarna mot bolaget Strömsö Property Development Oy. Bolaget har tagit mark utan tillstånd och det strider mot marktäktslagen.

Sandtäkt och traktor. En sandbank där backsvalors bon ska ha förstörts-

Besvär mot marktäkt obefogad

Överklagandet mot planerna på en marktäkt i Garpgård by i Lovisa har förkastats i Lovisa stads byggnads- och miljönämnd.

Ett grustag

Sarins grus gör förberedelser i Rekuby

Sarins grus, som har marktäktstillstånd för att ta stenmaterial i Rekuby i Bromarv, gör förberedande arbeten på området.

En marktäkt.

Sarins grus får ta sten i Rekuby

Sarins grus får ta stenmaterial i Rekuby i Bromarv. Helsingfors förvaltningsdomstol har förkastat besvären mot Raseborgs miljö- och byggnadsnämnds beslut att bevilja marktäktstillstånd.

Stenkross med skog i bakgrunden.

Tvist om marktäkt på Strömsö i Ekenäs skärgård

En tvist om en marktäkt på Strömsö i Ekenäs skärgård har seglat upp mellan Raseborgs stad och aktiebolaget Strömsö Property Development Oy.

Stenkross med skog i bakgrunden.

"Det är helt sjukt"

Thure Lindeberg är besviken. Han lämnade för snart åtta år sedan in ansökningarna för en marktäkt på Stallsmossabergets område. Men ännu har verksamheten inte kommit i gång.

Stenkross med skog i bakgrunden.

Bergsbrytning i Malmgård i 10 år till

Företaget Lemminkäinen Infra vill bryta berg i Malmgård i Lovisa i 10 år till.

En marktäkt.

Nytt förbud för marktäkten i Bromarv

Marktäkten i Rekuby kan inte fortsätta trots att Raseborgs stad nyligen (6.2.2013) beviljade företaget Sarins grus miljötillstånd för täkten efter en lång besvärsrunda.

Stenkross med skog i bakgrunden.

Fjärilsfynd bromsar marktäkt i Borgby

Lemminkäinen och Vekkox borde inte få lov att ta mark i Borgby i Sibbo förrän områdets fjärilsstam undersöks grundligt i sommar. Det här ska kommunens markanvändningssektion ta ställning till nästa vecka.

Stenkross med skog i bakgrunden.

Punkt för långköraren kring Sarins Grus i Raseborg

Efter fyra år av behandling är det nu klart att företaget Sarins Grus Ab får miljötillstånd för att krossa och mala sten, grus och sand i Rekuby i Raseborg. Raseborgs miljö- och byggnadsnämnd beslutade igår kväll (12.9) efter omröstning 6-2 att bevilja tillstånd.

En marktäkt.

Marktäkt i Bromarv?

Den omtvistade marktäkten i Rekuby i Bromarv kanske äntligen får miljötillstånd. Ärendet kommer upp till ny behandling i Raseborgs miljö- och byggnadsnämnd i kväll (12.9).

Stenkross med skog i bakgrunden.

Marktäkt fick miljötillstånd i Lovisa

Rudus har fått miljötillstånd för sin planerade marktäkt i Lovisa. Byggnads- och miljönämnden fattade beslut om att bevilja tillståndet på sitt möte på onsdagen