Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Bakom en gärdesgård skymtar ett rött gammalt stockhus.

Grannar arga på företag som vill hyra ut stugor i Bromarv

Politiker positiva till att stugorna hyrs ut.

Köttkontrollen i Karis.

Köttkontrollen i Karis får ny restaurang – kan i framtiden också användas som bostad

Köttkontrollen har inhyst restauranger med olika koncept.

bild på blankett från TE-centralen

Tre västnyländska kommuner ska samarbeta om sysselsättningen

Hangö, Raseborg och Ingå vill skapa sysselsättningsområde.

Undantagslovet för skejthallen i Östermalm i Borgå godkändes

Stadsutvecklingsnämnden i Borgå godkände på tisdagen undantaget för industrihallen i Östermalm som planeras som idrottshall.

Orsaken till beslutet är att detaljplanen för området bara tillåter industri- och lagerbyggnader och därför krävde ett undantagslov.

Byggnaden har en våningsyta på cirka 1 300 kvadratmeter våningsyta och 610 kvadratmeter våningsyta kan nu byggas om till idrottshall.

Idrottslokalen ska främst drivas av ungdomsväsendet och tänkt att användas för att åka skejtboard, BMX-cykling, scooteråkning och rullskridskoåkning.

Besked om funkisstationen i Karleby dröjer

Framtiden för den så kallade funkisbenstinstationen i Karleby är fortfarande oviss.

Vid förvaltningsdomstolen räknar man med att ett beslut om rivning kan dröja ännu ett år på grund av två besvär som lämnats in.

Förra året fick de nya ägarna för den gamla Teboilstationen i centrum ett undantagslov för rivning av stadens byggnads- och miljönämnd.

Både K.H Renlunds museum och en privatperson har lämnat in besvär.

Funkisbensinstationen är skyddad i detaljplanen.

En wc-stol i ett kaklat badrum. Bredvid en pall med vikta handdukar och överst en gul badanka.

Nej till wc i ett fritidshus i Tenala – grannar har men staden ger inte flera lov

Vattenklosett strider mot stranddetaljplanen på området.

En varg i kvällssolen.

Varghona som rört sig i närheten av bebyggelse sköts i Virmo

Många vargobservationer i Virmo under sommaren och hösten.

Skarv i bo, Vasa skärgård

Rödsö delägarlag får skjuta skarv i Karleby

Siken och öringen ska skyddas.

Ett rött hus skymtar bland höstgula träd.

Raseborg säljer Ekkulla gamla skola - ska få användas till bostad

Skolbygggnaden i Svartå beviljades undantagslov.

Vit liten hund sitter vid sin husses fötter.

Lagen förbjuder Fido på torget – i Ekenäs önskar hundägarna ett undantagslov

Nya förbudsskyltar vid Rådhustorget har väckt förvåning.

Canis Lupus Lupus

Få nya besked till dem vars vardag styrs av vargen - fortsatt tyngdpunkt i väster

Läs hela intervjuer med Lukes och ministeriets tjänstemän.

Två skyltar, den ena är karta över Syndalens övningsområde och den andra en skylt där det står - militärområde - tillträde utan tillstånd vid laga påföljd förbjuden.

Domstol: Rotenberg får inte bygga inkvartering i Tvärminne i Hangö

Förvaltningsdomstolen har förkastat miljönämndens beslut.

Skarvar på Storgrynnan i Pjelaxfjärden.

Närpes-Kaskö fiskeområde vill jaga skarv på större område

Lämnar in besvär till Vasa förvaltningsdomstol.

Bara några stenar och bråte kvar efter rivningen av nattklubben Number one i Ekenäs.

Både nya restaurangen och klubblokalen i Norra hamnen i Ekenäs behöver mera plats

Raseborg beviljar undantagslov för större byggande.

Bromarvhemmet.

Nu kan Bromarfhemmet bli hotell eller affär

Byggnadens kulturhistoriska värde får inte skadas.

Skogby frivilliga brandkår

Skogby FBK får ny brandstation i Harparskog

Gamla brandstationen uppfyller inte längre kraven.

Kvinna som använder mobiltelefon.

Roaming inom EU är nu gratis - men finländska operatörer får ta mer betalt

Kommunikationsverket har gett operatörer undantagslov.

En vy över Norra hamnen i Ekenäs. Till vänster syns fartyget Sunnan och i mitten det gamla gula hamnmagasinet.

Hamnmagasinet i Ekenäs föreslås få rivas

Byggnaden har inte längre skyddsvärde, anser tjänstemän.

Ett gulaktigt hus med grönt tak i Hangö.

Nytt affärscentrum planeras i Hangö

Hangö miljönämnd kräver ny detaljplan.

Jehovas vittnen - Rikets sal.

Rikets sal i Östermalm i Borgå ska bli kontorslokaler

Jehovas vittnen bekräftar att Rikets sal har sålts.

Bygglovsblanketter

Tjänstemän i Raseborg gav motstridig information till byggare

Ett par som ville bygga fick olika bud.

Naturgasröret i Ingå tar i land på nytt ställe

Gasröret mellan Estland och Finland tar i land på Fjusö.

Vargar i djurparken i Ranua.

Undantagslov för att fälla varg i Egentliga Finland

Tillståndet gäller två vargar.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida