Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Förseningar i tömning av avfallskärl i sydvästra Finland

På flera håll i sydvästra Finland har hushåll fått vänta på tömning av avfallskärl på grund av förseningar.

Förseningarna gäller både tömning av förpacknings- och blandavfallskärl och beror på flera olika orsaker. Bland annat kom snön kom så tidigt i år, vägarna har varit isiga, det har ordnats politiska strejker och sjukfrånvaron har varit hög i år på grund av flera infektionssjukdomar.

Sydvästra Finlands avfallsservice skriver i ett pressmeddelande att de strävar efter att tömningen ska fungera på bästa möjliga sätt under jul- och nyårshelgen. Men fredagens och lördagens väderprognos visar att det kan bli snöstorm, vilket ändå kan leda till förseningar, samtidigt som julens helgdagar skjuter upp tömningarna med en eller två dagar.

Hushåll uppmanas vänta med att föra sitt julavfall till husbolagens avfallssortering. Ifall ett avfallskärl är fullt får man inte lämna avfall utanför kärlet.

Avfallstaxorna kan stiga i Åboland – avgifterna för tömning av bioavfallskärl sjunker

Grundavgifterna för avfallshanteringen kan bli dyrare nästa år i Åboland. Det gäller Aura, S:t Karins, Kimitoön, Lundo, Masku, S:t Mårtens, Virmo, Nådendal, Nousis, Pargas, Pemar, Pöytis, Reso, Rusko, Sagu, Salo och Åbo.

Höjningen gäller såväl småhus, husbolag som fritidsbostäder.

Samtidigt sjunker avgifterna för tömningen av bioavfallskärl. Även tömningen av kärl med förpackningsavfall såsom papp, plast och metall blir lite billigare.

Fram till den 13 november kan man tycka till om förslaget och efter det slås priserna fast. Skriftliga åsikter om taxautkastet kan lämnas in till Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd.

Flygbild av Ankkalampi i Pemar, brygga och badstrand.

Förpestad damm i Pemar töms i september – något liknande har aldrig prövats tidigare

Ankkalampi i Pemar kommer vara ur bruk för simmare i minst två år.

En slang suger upp slam ur en slambrunn.

Avfallsnämnden: Slutna tankar ska tömmas på slam då de är fulla

Nämnden ville inte ha bestämd tidsintervall för tömning.

BBL: Besvär över slambrunnsbeslut i Borgå

Borgå har fattat ett lagstridigt beslut om tömning av slambrunnar. Det anser Joakim Lybeck (Grön) som har lämnat in ett besvär till Helsingfors förvaltningsdomstol i frågan.

Åbo testar reklamsopor

Åbo stad lägger fram reklamfinansierade sopkärl på Västra Strandgatan den här veckan. Tanken är att Åbo stad sparar in pengar.

Oklarheter kring slambrunnstömning i Kimitoön

Vid årsskiftet övergick Kimitoön till kommunalt ordnad insamling och transport av slam från slambrunnar och slutna avloppstankar. Men det råder en del oklarheter då det gäller tömningen av slambrunnarna på Kimitoön.

Soptunnor i Ekenäs.

Finbyborna ska sköta sitt avfall själva i fortsättningen

Den kommunalt ordnade avfallstransporten slutar i Finby i Salo vid årsskiftet.