Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Många hyrde en stadscykel i Åbo i fjol – cyklarna var speciellt populära vid universitetskvarteren

Stadscyklarna i Åbo var populära i fjol, meddelar Åbo stad. Totalt hyrdes cyklarna 311 000 gånger, och det gjordes drygt 365 000 cykelturer med dem.

Under perioden juli–oktober ökade antalet resor med 121 procent, jämfört med år 2022.

De populäraste månaderna att hyra en cykel var i augusti, september och oktober. Kunderna har också gett ett gott betyg åt cyklarna.

De populäraste ställena att hyra en cykel var vid Tyyssija och Ikituuri i Studentbyn, hållplatsen på Åbo salutorg samt hållplatserna i akademikvarteren.

Cyklarna är nu på vinterpaus, men tas fram igen den 1 april.

grusplan

Ny chans att påverka vägen till damernas simhus i Hangö

Det är andra gången planen omarbetas.

Nya cykelvägar på Östra Strandgatan i Åbo öppnar för cyklister

Den första delen av vägarbetet på Östra Strandgatan, som pågått sedan juli, är nu klar.

Det här innebär att cykelvägarna kan tas i bruk mellan Paavo Nurmis allé och Sotalaisgatan från och med klockan 15 på fredag, skriver Åbo stad i ett pressmeddelande.

Cykelvägarna kommer att saltas precis som resten av gång- och cykellederna längs med åstranden under vintern.

Arbetet med cykelvägarna ska bli klart under hösten 2024, och då kan man också ta i bruk avsnittet mellan Teaterbron och Rettigska brinken.

Enligt Åbo stad innebär de enkelriktade cykelvägarna att åstranden kan fredas för fotgängare. Det här ska göra området både trevligare och mer trafiksäkert.

Ny bro för fotgängare och cyklister börjar byggas mellan Raunistula och Nummisstranden

Nu påbörjas arbetet med att bygga en bro över Aura å mellan Raunistula och Nummisstranden. Det förberedande arbetet inleds genast, och det egentliga bygget drar igång under vecka 2. Bron kommer att öppnas för fotgängare och cyklister i slutet av maj 2025.

Bron kommer att ägas av Åbo stad, och det är också staden som står för kostnaderna. Bron kostar runt 4,8 miljoner euro.

Brobygget är en del av banprojektet mellan Kuppis och Åbo. Det är Trafikledsverket som ansvarar för bygget tillsammans med Åbo stad. Tågtrafiken mellan Helsingfors och Åbo återvänder till Åbo centralstation om ett år, i december 2024.

Ingå och Raseborg får pengar som gynnar fotgängare och cyklister

I dag (tis 28.11) fick Ingå glada nyheter, då det stod klart att statliga trafik- och kommunikationsverket Traficom beviljat kommunen 120 000 för byggandet av en bro över Ingå å i centrum av kyrkbyn.

Bron är avsedd för den lätta trafiken.

Också Raseborg får pengar för två olika projekt. Det ena handlar om att skapa parkering för cyklar som Traficom ger 59 250 euro till. Det andra handlar om att skylta ut cykelrutter för 41 750 euro.

Projekten ingår i Traficoms statligt finansierade investeringsprogram för förbättrandet av gång- och cykelvägar.

Tarvobron i Munksnäs stängs av – välj annan rutt för din promenadrunda

Östra Tarvobron stängs av, eftersom det inte är tryggt att röra sig på den.

Helsingfors stad ber dem som rör sig i området att ta en cirka 200 meter lång omväg längs Ritobergsvägen. Skyltar har satts ut.

Det är frågan om en 150 meter lång pontonbro i Munksnäs, mellan fastlandet och holmen Tarvo. Bron är avsedd för gång- och cykeltrafik.

Staden uppger i ett pressmeddelande att bron från år 1998 tjänat klart. Den behöver, speciellt efter skador från de senaste vinterstormarna, ersättas med en ny.

Elsparkcyklar och cyklar står parkerade på en gata. På marken ligger gula och orangea höstlöv.

Många tycker att det finns för många elsparkcyklar – och att de kör för fort

Vad tycker du om elsparkcyklar? Rösta i artikeln!

Storindustriområdet i Karleby får cykelväg

En ny led för lätt trafik kommer att byggas på storindustriområdet i Karleby inom de närmaste åren.

Rutten kommer sannolikt att gå från Fabriksgatan genom arméns tidigare depåområde fram till Port Tower. Rutten kommer att ha en längd på 1,4 kilometer.

I dag finns det ingen cykelväg på området och cyklisterna är tvungna att färdas bland den tunga trafiken.

Flera elsparkcyklar parkerade i en klunga.

Att hyra elsparkcykel kan bli dyrare och mindre säkert

EU-direktiv kan ta Europas äldsta sparkcyklar till Finland.

Polisen intensivövervakar cyklister och elsparkcyklister

Den här veckan övervakar polisen bland annat elsparkcyklister och cyklister extra noga, meddelar polisen i ett pressmeddelande.

Det handlar om hur bra de följer väjningsregler och trafikljus och om de kör på trottoarerna.

Polisen utför också intensivövervakning vid övergångsställen och ingriper vid behov i också i stannande och parkering som försvårar och äventyrar rörligheten för bland annat fotgängare och cyklister.

Enligt Statistikcentralen har tre cyklister, tio fotgängare och åtta motorcyklister omkommit från januari till juni i år.

Två cyklister på cykel.

Raseborg vill fortsätta satsningen på cykelrutter i staden

Nu är fokus på skyltar och cykelparkering.

En röd skola intill en sandväg.

Museivägen i Ingå dyr att bygga om – planen görs om

De ursprungliga planerna bantas ner.

en cykel på en cykelväg

Gång- och cykelväg planeras mellan Trollböle och Leksvall

Den skulle löpa i nordvästlig riktning längs riksväg 25.

Polisen utfärdade hundratals sanktioner för regelbrott vid övergångsställen och körning på trottoar

Polisen delade ut hundratals avgifter för trafikförseelser under övervakningsveckan för oskyddade trafikanters trafikbeteende den 22–26.5.

Polisen ingrep alltså främst i trafikbeteende som äventyrade säkerheten för fotgängare, cyklister och förare av lätta elfordon.

Sanktioner delades ut bland annat till fotgängare som korsade vägen mot rött ljus eller förare av cyklar eller elsparkcyklar som körde på trottoaren.

Också förare av motordrivna fordon har tilldelats sammanlagt 130 böter för bristande efterlevnad av reglerna för övergångsställen. Av dem var 18 så allvarliga att föraren fick tillfälligt körförbud.

Polisen intensivövervakar övergångsställen – 34 procent av de som dog i trafiken i fjol var oskyddade trafikanter

Att vara en oskyddad trafikant innebär att man antingen är en fotgängare, cyklist, elskoterförare eller att man kör något annat oskyddat fordon som till exempel en moped.

I fjol utgjorde kategorin över en tredjedel av dödsfallen i trafiken, och sammanlagt 249 fotgängare skadas. Enligt polisinspektör Heikki Kallio kan mörkertalet vad gäller antalet skadade ändå vara betydligt större än så.

I dag påbörjar polisen en intensivövervakning av dessa trafikanter, främst fotgängare och cyklister vid övergångsställen. Polisen kommer också att ingripa i farligt placerade fordon, till exempel på cykelvägar.

Övervakningen pågår till och med fredag.

Två kvinnor i park

Ny friluftsled i Knipnäs öppnar upp stranden för Ekenäsborna

Oklart när fortsättningen på vägen kan byggas.

en suddig bild på en tjej som åker elsparkcykel

Elsparkcyklarna är tillbaka på Åbos gator – staden har skärpt reglerna för dem

Elsparkcyklarna är tillbaka i stadsbilden i Åbo. Den här säsongen har staden gått in för att strama till de regler som finns för elsparkcyklarna.

Åbo stads Fölläri-cyklar tas i bruk senare på grund av vintervädret

Åbo stad skjuter upp planerna på att ta i bruk stadscyklarna på grund av det vintriga vädret.

De så kallade Fölläri-cyklarna har inga vinterdäck och därför är det inte tryggt att köra med dem om det finns snö och is på gatorna.

Tanken var att cyklarna skulle tas ur vinterförvaringen från och med början av april.

De nya cyklarna togs i bruk i somras. Totalt kördes 100 000 cykelturer med dem under förra säsongen.

Cyklarna tas i bruk så fort det är möjligt, meddelar staden.

En person cyklar i snöigt väder en kväll.

Vanda satsar på cykel- och gångvägar – ska spara miljoner i hälsovårdskostnader

Gång- och cykelvägarna i Vanda ska få ett lyft. Stadsrumsnämden har godkänt ett utvecklingprogram som ska locka fler att röra sig till fots eller på två hjul i staden.

Hal gångtunnel i Borgå

Borgåborna överraskades av både is och vatten: ”Föret är uselt”

Tisdagen den 14 mars drar ett oväder över Östnyland. Snöfallet övergår i regn. Regnet sköljer bort sanden från de isiga trottoarerna och vattenpölar bildas. Utmanande är bara förnamnet för fotgängare och cyklister som tar sig fram i snålblåsten.

En gatukorsning, där en linje av rött lyser i snön samtidigt som det lyser rött för fotgängare.

Zombieljus effektiva i fotgängarkorsningar

Både i Björneborg och Reso har zombieljus installerats – trafikljus som lyser rött på marken vid övergångsställen, eftersom allt fler fotgängare inte tittar upp från sina telefoner.

Pyörä sepelin päällystämällä tiellä.

Efterlängtad cykel- och gångled i Nagu blir av – ska börja byggas nästa år

På onsdag presenterar Närings- trafik- och miljöcentralen planen för den kommande gång- och cykelleden i Nagu. Den planerade leden är cirka 13 kilometer lång och går mellan Ernholmsvägen och Prostviks färjehamn.

Nagu får en ny cykelväg 2024 – planen presenteras på onsdag

En vägplan för gång- och cykelleden på vägsträckan mellan Ernholmsvägen och Prostviks färjhamn utarbetas. Leden ligger norr om Skärgårdsvägen. Den planerade leden är cirka 13 kilometer lång.

Gång- och cykelleden byggs i huvudsak som en tre meter bred separat led.

Planeringsavsnittet omfattar två broar. Inga nya broar eller breddningar av broar kommer att byggas.

Vägplanen presenteras den 11 januari klockan 17 i Framnäs ungdomslokal. Tillställningen är öppen för alla invånare, markägare och andra intresserade.

Flera elsparkcyklar

Vasaborna har tagit elsparkcyklarna till sig: ”Vasa är en liten storstad där allt finns nära till hands”

För två år sen introducerades de första elsparkcyklarna i Vasa och i våras kom en till aktör in på marknaden.

En kvinna kör elsparkcykel i en park.

Elsparkcyklarnas entré smärtfriare än väntat i Borgå

Färre skadade på jouren än befarat.

Ett cykelhjul vid ett övergångsställe

Cyklister och bilister i trafiken – har du koll på vem som ska väja i en korsning?

Grundregeln är att cyklister ska väja för bilar, men undantagen är många.

En cyklist svänger från gångbron och ut på cykelgatan.

Borgå har fått sin första cykelgata – på Ågatan bestämmer cyklisterna takten

Bilar får fortfarande köra och parkera på Ågatan.

En grupp hyrbara elsparkcyklar står parkerade tillsammans på en trattoar. I bakgrunden skymtar ett hus där det står Campus Borgå på fasaden.

En månad av elsparkcyklar i Borgå – stor mängd vandalism förbryllar företaget som hyr ut dem

Företaget har inte stött på liknande skadegörelse tidigare.

En grupp hyrbara elsparkcyklar står parkerade vid varandra. I bakgrunden syns en tegelbyggnad.

Borgå har fått sina första hyrbara elsparkcyklar

Ett företag från Joensuu har etablerat sig i Borgå.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida