Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Simma inte vid Plagen och Källa lägergård i Lovisa

Lovisa stad rekommenderar att undvika simning vid Plagens badstrand och stranden vid Källa lägergård.

Det här eftersom det har upptäckts för höga halter bajsbakterier i ett vattenprov.

Enligt staden är det ännu oklart vad den höga bakteriehalten beror på. Nya vattenprover tas för att följa upp vattenkvaliteten.

Information om provresultaten och om vilka badvatten som är okej finns på miljöhälsovårdens webbplats.

Vattenkvaliteten i Haiko måttligt sänkt efter läcka

Borgå vatten följer med vattenkvaliteten i Haiko efter tryckavloppsledningsläckan utanför Edelfeltsstranden. Läckan reparerades för andra gången förra veckan.

Resultaten från de första vattenproverna har kommit. De togs strax efter att läckan upptäcktes och visar att halterna av fosfor, kväve, biologisk syreförbrukning och bakterier var måttligt höjda i havsvattnet.

Borgå vatten väntar ännu på resultaten från förra veckans vattenprov. Förhoppningen är att halterna ska ha jämnat ut sig.

Reningsarbeten behövs inte eftersom man inte sett några större föroreningspartiklar vid stället för läckan.

Lappträsket i Lappträsk

Avföringsbakterier i vattnet vid badstranden i Lappträsk Kapellby - simma inte

Miljöhälsovården hittade fekala bakterier i strandvattnet.

Fötter vid havet.

Nu kan man simma i Sondby igen

Borgå stad meddelar att vattenproverna är rena.

Hav

Ännu oklart varifrån bakterierna i Sondbyvattnet kommer

Borgå stad ber människor undvika att simma vid Sondby 1.

Vatten rinner i en diskho.

Borgåborna måste fortfarande koka sitt dricksvatten

De senaste dagarnas prover har varit bakteriefria.

Vattenpost för dricksvatten i Borgå 04.01.17

Uppmaningen att koka dricksvattnet gäller fortfarande i Borgå

Det finns inte längre E.coli-bakterier i dricksvattnet.

glas med vatten

Kloreringen av dricksvattnet i Borgå stoppad

Vattenproverna är normala men ännu kan vattnet smaka klor.

Badstranden vid Merilä lägergård i Jakobstad

Badförbud vid lägergård i Jakobstad

Förhöjda bakteriehalter i badvattnet.