Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Raseborg behöver en ny museiintendent efter att Chappe öppnat

Antalet anställda och arbetssättet har förändrats på Raseborgs museum i och med det nya konstmuseet och det betyder att man ser över den egna organisationen.

Kultur- och fritidsnämnden i Raseborg föreslår därför att staden inrättar en tillsvidaretjänst som intendent vid museet från och med den 1 juli 2023.

Intendenten skulle ersätta den tidigare befattningen som utställningsamanuens.

Intendenten ska koordinera och genomföra utställningar och innehåll vid Raseborgs museum. Hen är närmaste chef för teamet Raseborgs museum och leder gruppens projekt.

Intendenten ska också ansvara för den kulturhistoriska forskningsverksamheten och den kulturhistoriska publikationen. Hen är också ställföreträdare för museichefen.

En gata med hus.

Lassi Patokorpi blir ny chef för Raseborgs museum

Lassi Patokorpi har tidigare jobbat för Hangö museum.

Maria Grundvall i Grankulla bibliotek

"Man får nog se en hel del" - om jobbet som sjöbevakare, bibliotekarie och chefskonservator

Vad gör sjöbevakaren, bibliotekarien och chefskonservatorn?

Besökare läser en informationsskylt i Fiskars bruk.

Hemestrande finländare ledde till rekordsommar i Fiskars

Fiskars museum och företagare är väldigt nöjda med sommaren.

Museigården i Ekenäs där ett nytt konstmuseum ska byggas i hörnet av Gustav Wasas gata och Brunnsgatan.

Nya konstmuseet Kronan ska locka 50 000 besökare till Ekenäs

Albert de la Chapelles stiftelse bygger museet.

Vene täynnä spriikanistereita.

100 år sedan sprit förbjöds i Finland – fortfarande svårt att prata om de lokala smugglarna

Ekta museum lyfter fram spritsmugglingen under förbudstiden.

Susanna Petterson.

Ateneums museichef blir överintendent och chef för Nationalmuseum i Sverige

Susanna Petterson utnämndes för jobbet på onsdagen.

En gammal sommarvilla i tre våningar. Vit fasad med högt grönt plåttak. I förgrunden träd i höstskrud.

Museiverksamheten i Kristinestad står på svag grund

Behovet av en museitjänsteman stort.

Salongen i Nelin-Cronströms konsthem

Sista chansen att besöka Nelin-Cronströms konsthem

Vasa stad beslöt att stänga konsthemmet.

Laura Lotta Andersson är t.f. museichef i Hangö.

Laura Lotta Andersson ordinarie museichef i Hangö

Utsågs till museichef av stadsstyrelsen i måndags (22.8).

Hangö museum

Hangö får ordinarie museichef

Staden ledigförklarar tjänsten som museichef.