Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

En skördetrösk skördar havre. Ett grönsaksland i förgrunden.

Är det mera lönsamt att odla ekologiskt när gödselpriserna är skyhöga?

Jordbruket är en av de näringar som får kämpa med höga kostnadsökningar på alla möjliga plan. Ett ämne som ofta nämns är konstgödsel. Konstgödsel behövs först och främst för att tillföra kväve till marken som odlas.

En traktor på en tysk åker med solpaneler högt ovanför marken. En man håller på med underhållsarbete.

Sol uppe, odling nere - tyska solenergiparker byggs i två våningar

Odlingsmark får ge vika för allt fler solenergiparker.

En skopa Darjeeling te.

Etnisk konflikt i Indien femfaldigar priset på en kopp Darjeeling te

Teproduktionen i området minskade med 90 procent i juni.

En åker som skördats.

Erosionen är betydande på Sibboåkrar

Sibbo har den största vattenerosionen i Östnyland.

Vintrig åker i Ingå

Tjälen hotar gå för fort ur jorden i Östnyland

Jordbrukare summerar vintern så här långt.

Fotografiet taget på odlingsvallen som skiljer de låga odlingsmarkerna till höger från utloppsån till vänster.

Vasa hamnväg kan skära av odlingsvallarna

Ny kritik mot dragningarna söder om Stadsfjärden.

Nu kan du arrendera åker i Borgå

Borgå stad arrenderar ut 150 hektar åker

Moldavisk landsbygd

Moldaviska bönder - både gammaldags och moderna.

Det finns stora, moderna gårdar med en modern maskinpark och många anställda men också bönder utan egen jord. Många odlar bara för eget bruk medan de stora gårdarna lever på export av livsmedel. Ryssland som är Moldaviens viktigaste exportmarknad har nu stängt sina gränser och de moldaviska bönderna hoppas på EU.

Ralf Sontag

Han vill inte vara ”Kejsaren av Käinby”

Ralf Sontags förfäder har odlat markerna på Backas-Östergård i Käinby i Vanda i över hundra år. Men nu råder det undantagstillstånd i den lilla svenskbygden strax norr om Ring III.

Flyghavre på en åker

Dags att plocka flyghavre

Nu börjar flyghavren igen sticka upp sina vippor i odlingarna. De ska bort!

Etiopien tvångsförflyttar tusentals

Tusentals människor drivs bort från sina hem i Etiopien för att göra plats för sockerplantager, rapporterar människorättsorganisationen Human Rights Watch.

Översvämning vid Perus bro

Lappfjärds å i Kristinestad kan få skyddsvallar

Nu ska snabba åtgärder vidtas för att förhindra att Lappfjärds å svämmar över igen. Närings- trafik- och miljöcentralen och Kristinestads stad diskuterar alternativet att bygga skyddsvallar runt ån på vissa ställen där vattnet hotar flöda över kanten.

Affärstomt i centrum av Larsmo

Väg ska bli rak och jordbruksmark bli bostadsmark i Larsmo

Larsmo kommunstyrelse beslöt på tisdag kväll att godkänna delgeneralplanen för centrumområdet. Det uppstod ändå diskussion på mötet kring två saker som varit mål för anmärkningar. Jordbrukare har motsatt sig att jordbruksmark ska bli bostadsmark. Flera har också motsatt sig att vägen vid Holm skola ska bli rakare.

Byggarbete på israeliska bosättningar i östra Jerusalem och muren som separerar israeliska och palestinska områden och palestinska bostadsområden i bakgrunden.

FN fördömer Israels bosättningar

FN:s människorättsråd kräver i en färsk utredning att Israel snarast avvecklar sina bosättningar på den ockuperade Västbanken. Israel har inte samarbetat med utredarna och anser att rapporten är partisk.

Eric Dooh, tv.v. en av de fiskodlare, som ber om ersättningar i domstolen i Haag.

Shell tvingas ersätta för oljeläckor i Nigeria

Det holländska oljebolaget Shells nigerianska dotterbolag har dömts att betala ersättningar för att ha förgiftat odlingsmark och fiskevatten i Nigerdeltat i södra Nigeria. Det långa rättsmålet behandlas vid en domstol i Haag. Se bildgalleri!

ekomat i hagnäs hall

Regeringen stöder ekomat

Regeringen stöder mer ekologisk odling i Finland. Vid aftonskolan på onsdag drog regeringen upp riktlinjer för att främja närproducerad och ekologisk mat. Den ekologiskt odlade åkerarealen ska öka.

Kornåker i Sjundeå

2 000 hektar odlingar skadade

Bönderna har förlorat ovanligt stora delar av spannmålskörden i höst. I området mellan Karleby och Nykarleby handlar det om 2 000 hektar spannmål och rypsodlingar som är helt eller delvis skadade.

Potatisen väntas bli dyrare

De omfattande översvämningarna i Österbotten har redan nu dränkt flera procent av potatisskörden och läget kan ännu bli värre. Det här innebär samtidigt ett tryck på potatispriset.