Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Vantaan kaupungin henkilöstöjohtaja Kirsi-Marja Lievonen kaupungintalon aulassa..

Efter bluffen: Vanda vill skärpa kontrollen för att slippa falska ansökningar

På Vanda stad vet man inte ännu vem som låg bakom det stora antalet falska ansökningar som lämnades till posten som stadsdirektör. Men nu överväger man både polisanmälan och nya rutiner.

Raseborgs stad letar efter en ny IT-chef

Raseborg letar efter en ny IT-chef efter att Antti Holmroos sagt upp sig. Samtidigt ändrar staden titeln till it- och digitaliseringschef.

Av IT-chefen förutsätts lämplig högskoleexamen och erfarenhet av ITC och ledarskap och goda kunskaper i finska och svenska. Till fördel räknas bland annat kunskap i kommunalförvaltning och i att koordinera större helheter och projekt.

Raseborg ska ledigförklara tjänsten 11 april och ansökningstiden är till den 5 maj.

Holmroos började som IT-chef i augusti i fjol.

Rättelse 6.4 kl. 15.40: Det stod tidigare att tjänsten ledigförklarats 5 april

Fler än någonsin vill studera på Hanken i Vasa

Intresset för att studera på Hanken i Vasa är större än någonsin.

Svenska Handelshögskolans kandidatutbildning lockade rekordmånga ansökningar; 739 stycken.

Det tidigare rekordet i Vasa är från ifjol och landade på 706 ansökningar.

- Det ökade intresset kan vara en följd av att Hankens studerande i Vasa är mycket nöjda med både studierna och gemenskapen, säger pro-rektor Sören Kock i ett pressmeddelande.

Kampen om platserna är hård, det finns 70 nybörjarplatser på kandidatutbildningen i Vasa.

Antagningsresultaten publiceras vartefter de blir klara under våren.

Karleby förlängde ansökningstiden till tjänsten som stadsdirektör

Arbetsgruppen som Karleby stadsstyrelse utsett för rekryteringen har beslutat förlänga ansökningstiden till tjänsten som stadsdirektör. Den nya ansökningstiden går ut 5.4.2023 kl.12.00.

Den ursprungliga ansökningstiden gick ut i fredags och tjänsten hade då sökts av sju personer. Dessa ansökningar kommer att beaktas under den nya ansökningsomgången.

Sju personer vill bli stadsdirektör i Karleby

Nuvarande stadsdirektören Stina Mattila (ekonomie magister) ansöker om förnyat förtroende.

De övriga sex som sökt tjänsten som stadsdirektör i Karleby är: Suraj Basnet (utbildad vid Hetauda School of Management), Erkki Hirsimäki (magister i förvaltningsvetenskap), Juuso Manu Olavi Kaitiainen, Samuel Lågland (studentexamen), Markus Sjölund (magister i förvaltningsvetenskap) och Sirpa Soukka (ekonomie licentiat).

Engelskspråkiga linjer vid Centria lockade många sökande

Yrkeshögskolan Centria fick in nästan tredubbelt fler ansökningar till de engelskspråkiga Masters-utbildningarna jämfört med förra året.

Till ekonomilinjen fick högskolan in 934 ansökningar och till datatekniklinjen 178. Mest sökande hade man från Asien och Afrika.

Centria har verksamhet i Karleby, Jakobstad och Ylivieska.

Folk sitter i ett auditorium. Ett par fotografer tar bilder av en kvinna.

Karlebys nya direktör ska kunna ”sälja stan”, vara ödmjuk och inte slå näven i bordet

Fullmäktigegrupperna ganska eniga inför stadsdirektörsvalet.

Författaren Julia Mäkkylä.

Kulturfonden delar ut pengar – drygt en miljon till österbottniska aktörer

Bland mottagarna finns författaren Julia Mäkkylä från Närpes

I dag öppnar ansökningarna till svensk- och finskspråkiga högskoleutbildningar

Klockan åtta på morgonen i dag påbörjas den andra gemensamma ansökningsperioden för högskoleutbildningar. Ansökningsperioden pågår i drygt två veckor, fram till torsdag eftermiddag den 30 mars.

Den andra gemensamma ansökan omfattar svensk- och finskspråkiga yrkeshögskole- och universitetsutbildningar, till skillnad från den första som omfattar utbildningar på främmande språk.

De som nu ansöker om studieplats och blir antagna inleder sin utbildning på hösten, och meddelas om antagandet senast i början av juli månad.

Källor: Studieinfo, STT

En skylt med texten "Kyrkslätts kommunhus". I bakgrunden en futuristisk grå byggnad.

Nitton vill bli kommundirektör i Kyrkslätt

Tarmo Aarnio begärde avsked i december.

Nästan 2 000 ungdomar sökte Vasa stads sommarjobb

Vasa stad fick in totalt 1 936 ansökningar till stadens sommarjobb. De populäraste sommarjobben var daghemsbiträde, assisterande parkarbetare, hjälpledare på idrottsläger för barn, byråbiträde och biblioteksassistent.

I år fanns det cirka 55 olika arbetsuppgifter och totalt 450 sommarjobb kunde sökas. De som har fått ett sommarjobb meddelas om valet senast 31 mars.

Vasa stad är en av de största sysselsättarna i regionen och erbjuder varje år hundratals unga och studerande sommarjobb, sommarvikariat, praktikmöjligheter och sommarjobbssedlar.

Fem vill bli kommundirektör i Vörå

När ansökningstiden till posten som kommundirektör i Vörå kommun gick ut klockan 12 på måndagen hade fem personer lämnat in ansökan.

De två sista ansökningarna kom in under det sista dygnet.

Kommunstyrelsen har möte på måndag kväll (13.2) och kommer då besluta om man kan gå vidare med processen eller om man behöver förlänga ansökningstiden. Om de förtroendevalda beslutar att de kan gå vidare med processen ska de samtidigt besluta vem de kallar på intervju.

De sökande som är behöriga är:

Jan Finne, ägarstyrningsdirektör vid Vasa stad, bosatt i Vasa

Tom Holtti, tf kommundirektör vid Vörå kommun, bosatt i Vasa

Oscar Ohlis, sakkunnig vid Finlands kommunförbund, bosatt i Helsingfors

Joni Putkinen och Peter Marks hade också lämnat in ansökan men anses inte vara behöriga.

Tjänsten som kommundirektör innehades tidigare av riksdagsledamot Mikko Ollikainen.

PRS: Antalet patentansökningar minskade andra året i rad

Enligt Patent- och registerstyrelsen lämnade finländare för andra året i rad in färre patentansökningar än under det föregående året.

2022 kom det in 1 361 nya ansökningar gjorda av personer bosatta i Finland, ännu 2020 var motsvarande siffra 1 588.

Ansökningarna bokförs enligt var den sökande som nämns först i ansökan är bosatt. När ansökningar gjorda av personer bosatta någon annanstans räknas med var antalet ansökningar i fjol 1 447.

Störst var minskningen i Nyland, 895 ansökningar i fjol jämfört med 1 014 ansökningar året innan. I Österbotten och Södra Österbotten var antalet oförändrat, sammanlagt 40 ansökningar båda åren.

STT, PRS

450 unga kan få sommarjobb vid Vasa stad

På onsdag inleds ansökningen av sommarjobb inom Vasa stad. Ansökningstiden pågår hela februari och totalt finns 450 sommarjobb att söka.

Stadens sommarjobbsansökningar delas in i fem grupper. 14–15-åringar, 16–17-åringar och 18–29-åringar har alla olika ansökningsgrupper, dessutom har högskolestuderande egen ansökan samt en separat grupp för unga med funktionsvariation eller särskilda behov.

För sommaren 2023 söker staden bland annat ingenjörspraktikanter, idrottskompisar, assisterande parkarbetare och daghemsbiträden.

Staden erbjuder också ungdomar möjligheten att ansöka om en sommarjobbssedel. Det är ett stöd som beviljas privata företag eller föreningar som sysselsätter unga under sommaren.

ÅA fick rekordantal sökande till engelskspråkiga magistersprogram

Åbo Akademi har lockat ett rekordantal sökande till sina internationella magisterprogram. Antalet sökande ökade för sjätte året i rad.

I år sökte sammanlagt, enligt än så länge preliminära siffror, 1979 personer till de tolv utbildningsprogrammen. Ifjol var antalet sökande 966.

Jämfört med fjolåret ökade mängden sökande därmed med hela 105 procent.

Särskilt utbildningarna i informationsteknologi lockade och hade över 800 ansökningar totalt.

Den nya utbildningen Information Technology: Computer Engineering som startade upp i Vasa i vår fick 208 ansökningar.

Högskolornas första gemensamma ansökan öppnar i dag

Den första gemensamma ansökan till yrkeshögskolor och universitet inleds i dag. Den här ansökningsperioden omfattar Konstuniversitetets utbildningar och utbildningar på främmande språk, som inleds nästa höst.

Följande gemensamma ansökan ordnas i mitten av mars. Då är det höstens svensk- och finskspråkiga utbildningar som står i tur. Antagningens resultat publiceras senast i början av juni.

Enligt Undervisnings- och kulturministeriet får unga tidigare plats vid ett universitet sedan kvoten för förstagångssökande togs i bruk. Kvoten bidrar till att färre tar emot en studieplats de inte är säkra på.

Källor: Studieinfo, STT

Sju personer söker tjänst som utvecklingschef i Jakobstad

På onsdag eftermiddag gick ansökningstiden för tjänsten som utvecklingschef i Jakobstad ut. Sju personer lämnade in en ansökan.

De som söker tjänsten är Jakobstadsborna Kristoffer Barkar, Esko Heinonen, Jenny Jakobsson och Johan Lithén samt Matti Koivisto från Karleby, Satu Lillbacka från Vetil och Emma Wester från Vörå.

Intervjuer med de sökande kommer att göras före utgången av december.

Porträttbild på Markku Lumio i mörkblå kostym och slips.

Allt bäddat för Markku Lumio i Kaskö – övriga sökande kanske inte ens intervjuas

Stadsstyrelseordförande i Kaskö vill anställa Markku Lumio som ordinarie stadsdirektör. Sju andra personer har sökt tjänsten men ordförande ser ingen orsak att intervjua någon av dem.

En vaccinerare pressar en pappersbit mot en persons axel som just blivit vaccinerad.

Ersättningsansökningarna för läkemedelsskador ökade explosionsartat i och med coronavaccineringarna

Sedan början av år 2021 har Läkemedelsförsäkringsbolaget tagit emot 1 999 ersättningsansökningar för läkemedelsskador gällande coronavirusvaccinen. Det är frågan om en exceptionellt stor mängd.

LKL Arkitekter har skissat upp olika konceptbilder för hur traditionsbyn kunde se ut.

Få intresserade av traditionsbyn i Tallmo – bara tre har ansökt om tomter

Ansökningstiden för tomter pågick mellan april och juli.

Liten pojke och några vuxna ute på en parkeringsplats vid Ukrainska gränsen i Polen. En låda med leksaker i förgrunden och en buss i bakgrunden.

Knappt 400 ukrainska flyktingar har ansökt om tillfälligt skydd i Raseborg och Lojo

Västra Nylands polis tagit emot kring 2000 ansökningar.

Elisabeth Kajander ute i trädgården.

Rekryteringen av direktörer till Västra Nylands välfärdsområde på slutrakan

Många ville ha chefsjobb inom det nya välfärdsområdet.

Kolme maastopukuihin pukeutunutta reserviläistä pukee taisteluvarustusta päälle aulatilassa.

Många österbottningar söker sig till Reservistförbundet

Reservistförbundet har fått rekordmånga medlemsansökningar.

Skarvar på en klippö.

JK tar tag i skarvfrågan – inleder en granskning av de långa behandlingstiderna

NTM-centralen och Vasa förvaltningsdomstol under lupp.

Händer på dators tangentbord.

Föreningar i Sjundeå får använda två år gammalt bokslut då de ansöker om bidrag

De senaste två åren har föreningsverksamheten varit knapp.

Ingarskila å som rinner mellan åkrar i Ingå.

Statliga pengar att hämta för natur- och byggprojekt i Östnyland

Understöd betalas för både kommunala och privata projekt.

Sittgrupper i Ingå bibliotek

Tio söker tjänsten som bibliotekschef i Ingå

Kompetenskrav på mångsidigt kunnande för chefstjänst.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida