Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Esbo måste redogöra för gallring av träd i Träskända gårdspark

NTM-centralen vill veta exakt hur arbetet utfördes, vilka träd som fälldes och huruvida entreprenören fick rätt instruktioner.

Området är naturskyddsområde och träden som gallrades hade drabbats av granbarkborren och arbetet utfördes under mellandagarna.

Staden måste nu berätta hur entreprenören instruerades och om alla träd som fälldes de facto var farliga.

Det finns en skola och två daghem i området.

Esbo naturskyddsförening har polisanmält gallringen.

Granbarkborrar på träd

Granbarkborren angriper åter träd i Lappträsk - inga epidemier i Borgå eller Lovisa

Fäll träden om du upptäcker kraftiga angrepp av barkborrar.

Skog

Skogsbrukslärare: Mångsidigt skogsbruk viktigt - kalhyggesfritt fungerar inte alltid

Mångsidigt skogsbruk viktigt, anser skogsbrukslärare.

Avverkad skog fotograferat från luften.

Skogsbrukets framtid är flygande – snart kommer drönarna

De potentiella användningsområdena är många för drönarna.

Skadade granar

Granbarkborrar kan göra skador för flera tusen euro

En varm försommar förebådar extra många granbarkborrar.

Skogsbruksingenjören Daniel Larsén söker efter spår av granbarkborren.

Granbarkborrarna fortsätter härja i Östnyland

Skogsägarnas lilla men skadliga fiende granbarkborren väntas förstöra skog för miljoner euro också i år. Enligt skogsbruksingenjören Daniel Larsén anfaller granbarkborrarna också levande träd när de finns i såhär stor utsträckning.