Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Rauhoitettu kasvi Hietaneilikka, Ruduksen ekosysteemihotelli (mätäs), Raasepori, Tiilimäki, 25.6.2019.

Förslag: Raseborg ska jobba mer och bättre för naturens mångfald

Förlusten av biologisk mångfald hotar också människan.

Hirvien polku suolla.

Naturinventerare söker värdefulla naturtyper i Nyland i sommar

En inventerare söker rikkärr och andra hotade biotoper.

En växt.

Blommor och bin – så här gör du din trädgård till en vacker oas av biologisk mångfald

Bäst blir det då man arbetar med naturens egna kretslopp.

Solsken som syns genom en gles snöig skog. Många av träden är granar.

Miljöförening: Raseborg borde utreda naturvärdena i sina skogar

Invånare borde få säga till om skogsfrågor, anser förening.

En färggrann blomsteräng.

Lojopolitiker vill se konkreta åtgärder för att rädda pollinerarna

Ska se till att det finns tillräckligt med ängsmarker.

Mänty metsässä Laukaassa.

Hangöbo fick lov att fälla en tall på sin gård – politiker ändrade tidigare beslut av tjänsteman

En Hangöbo ville fälla en tall på sin gård vid Skepparegatan. Efter ett nej från Hangös stadsgeodet gav miljönämnden husägaren lov att fälla trädet.

Björnstammen fortsätter krympa

Naturresursinstitutet bedömer att björnstammen fortsätter minska.

Innan jaktsäsongen inleds i augusti beräknas den finska björnstammen bestå av 1 740–1 925 individer. Det här är en minskning på 20 procent från den beräknade stammen år 2022.

Förändringen är störst i östra Finland vilket hänger ihop med att 85 procent av alla fällda björnar sköts mindre än hundra kilometer från östgränsen. Variationen i väst är mindre.

Björnen har jagats intensivt de senaste fyra åren. Stammen började minska år 2020.

Troligt att privata skogsägare får behålla sin självbestämmanderätt

Många befarar att EU:s beslut att skydda och återställa skog ska äventyra självbestämmanderätten hos privata skogsägare. I Finland äger hundratusentals privatpersoner skog.

– EU:s skärpta reglering kommer att omfatta också privatskogar, men antagligen kommer det att vara frivilligt att skydda eller återupprätta sin skogsmark, säger Anssi Niskanen som är näringsdirektör på Skogscentralen.

Både Niskanen och Matleena Kniivilä, forskningsdirektör vid Naturresursinstitutet, menar att tröskeln att införa regler som omfattar privata skogsägare är hög, och att samhället antagligen skulle ersätta åtgärder som vidtas för det allmänna bästa.

Redan nu kan skogsägare få ersättning för att skydda skog.

Källa: STT

Porotokan keskellä ihmisiä. Lumi pöllyää vastavalossa.

Finlands Naturpanel: Vi kan inte rädda naturens mångfald om vi inte förändrar våra värderingar – pengar är inte allt

Hur olika vi ser på naturen förstår vi redan av begreppet skog. Dit räknas allt från orörda områden med träd som är hundratals år gamla till kalhyggen, så länge planen är att nya träd ska växa där.

Joensuun kaupungin Valkeasuon entinen turvetuotantoalue ilmakuvassa. Aluetta on muokattu lintuvesikosteikoksi.

Vad är biodiversiteten egentligen värd? Experter vill beskatta skadlig inverkan på miljön

Den finska versionen av Dasgupta-rapporten har publicerats.

Några människor i en trappa intill en skylt som förkunnar att det här är FN:s toppmöte om biodiversitet.

FN-toppmötet om biodiversitet inleddes i Kanada

Toppmötet i Montreal sägs vara naturens ”sista bästa chans”.

De Grönas ordförande Maria Ohisalo framför en omröstningstavla.

Riksdagen röstade om regeringens naturvårdslag - Centern ledde oppositionen

Riksdagen har i dag tagit ställning till den omstridda naturvårdslagen. Centern har ändrat åsikt sedan regeringsbehandlingen och vill nu försvara markägarnas intressen. Centralt innehåll om hotade naturtyper och försiktighet är strukna, anser De Gröna.

Naalinpentu seisoo tunturissa.

Nu inleds följande toppmöte – den här gången för att rädda naturens mångfald

Samma dag som Finlands riksdag ska rösta om en ny miljölag, som har anklagats för att vara urvattnad, samlas 196 länders representanter till den 15:e partskonferensen för FN:s konvention om biologisk mångfald i Montreal.

En skogsvy med omkullfallna trädstammar i förgrunden. På stammarna växer mossa. I bakgrunden växer granar.

Naturskyddslag, biodiversitetsstrategi, FN-möte om biologisk mångfald – vi listar processerna som gör att skogen får huvudfokus i finsk politik just nu

Grälet mellan Centern och De Gröna tar mycket fokus i skogsfrågorna just nu, men arbetet för att skydda skog och natur är omfattande. Vi listar vilka processer som pågår nationellt, inom EU och globalt.

En avverkad skog, tallar står kvar glest. Marken är bearbetad. Solen skiner

Stadsstyrelsen: Alla ska få kommentera Raseborgs nya skogsplan

Tioårsplanen för Raseborgs kommunägda skogar utarbetas nu.

Sofia Olsson framför banderoll med texten rädda Hammarbyskogen

Skogsbruket het fråga också i Sverige – Sofia Olsson vill rädda den svenska skogen

Kan vi både bruka skogen och ha den kvar? En lösning kunde vara att skapa en marknad som gör det lönsamt för skogsägare att satsa på biologisk mångfald. För nu minskar skogens tillväxt.

En bikupa full med surrande bin.

Pollinerarna mår bättre än väntat i Finland – sydliga arter blir vanligare

En del arter har blivit mer sällsynta, andra allt vanligare.

Pärluggla

Det finns ingen gammal skog där pärlugglan kan bo i Östnyland

Pärlugglan och dens vänner är hotade.

björnmossa och gren täckt med lav

Naturen klarar sig nog, men hur är det med oss människor?

Dokumentärserie uppmärksammar vår relation till skogen.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida