Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Arbetare rengör insidan av förbränningsugn

Kettlebells, cyklar och bildelar – allt möjligt kan hamna i ugnen på Westenergy

Drygt hundra personer servar Westenergy i Korsholm under det pågående servicestoppet. Aluminium i ugnen är ett vanligt problem. Snart kommer också bioavfallets del av det som bränns att minska ordentligt.

Årsservice på avfallsförbränningsbolaget Westenergy påbörjas i helgen

Westenergys avfallsenergianläggning körs under det kommande veckoslutet ner för en två veckor lång årsservice.

Under de två veckorna kommer Vasa Elektriskas och Vaskiluodon Voimas andra produktionsenheter att stå för fjärrvärmeproduktionen inom Vasatrakten och avfallstransporterna styrs tillfälligt till ett nytt lagringsområde.

Utöver Westenergys egen personal deltar över hundra personer i årsservicen och det som utförs är sådant som bara kan göras när anläggningen inte är i drift.

Årsservicen skapar förutsättningar för en hög användningsgrad vid anläggningen. Ifjol blev användningsgraden 100 procent, vilket innebär att anläggningen var i drift hela året förutom under den planerade underhållsperioden.

Brand i sophög vid Westenergy i Korsholm – läget under kontroll

En brand bröt ut vid Westenergys avfallsförbränningsanläggning i Korsholm på fredagen. Larmet kom efter klockan 14.

Tjugo minuter senare meddelade räddningsverket att läget är under kontroll. Det var fråga om en glödbrand i en sophög.

Många räddningsenheter skickades till platsen, som till en början klassades som stor.

Oklart vem som ska anlita avfallstransport i Vasaregionen

Det är fortfarande oklart om det är fastighetsägarna eller kommunerna i Vasaregionen som ska anlita avfallstransport.

Den sista januari skickade Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM) ett brev till Vasaregionens avfallsnämnd där de som övervakande myndighet krävde att nämnden rev upp det ett år gamla beslutet som ger fastighetsägarna rätt att själva anlita transport för brännbart avfall och slamavfall.

Enligt brevet stipulerar den nya avfallslagen att det är kommunerna som ska anlita avfallstransporterna och inte de enskilda fastighetsägarna.

Nämndens ordförande Johan Håkans (SFP) säger att enligt det beslut avfallsnämnden fattade för ett år sedan finns det en klausul i avfallslagen som säger att fastighetsägarna själva kan få anlita avfallstransport.

Därför begär nu nämnden tilläggstid och ett förtydligande från NTM-centralen.

Brevet som skickades den 30 januari krävde ett svar av avfallsnämnden inom februari månad.

Frågan om avfallstransporterna har diskuterats sedan 2014.

Grävmaskin och plastavfall i Toppå i Åbo.

Trettio procent av ditt sorterade plastavfall bränns upp - varför?

Färgblinda robotar och insamlingskostnader viktiga faktorer.

Någon slänger en mjölkkartong i en sopcontainer.

Yoghurtburken är energiavfall – så här får vi värme av skräp

Stop! Vet du vad du får slänga bland energiavfall?

Josefin Stolpe, informatör på Westenergy.

Westenergy i Korsholm hör till de bästa i Europa

Nära hundra procent på alla mätare, säger informatör.

Skräppåse lägs i avfallskärl

Regionens nya avfallsförbränningsverk hotas av ytterligare förseningar

Fortum vill inte bygga innan avtalet förhandlas om.

Michael Luther

Luther vill ge Korsholmarna åretruntbassäng

Spillvatten från Westenergy kunde användas.

Westenergy

Westenergy igång igen på fredag

Ett ångläckage upptäcktes och repareras nu.

Eldstaden i Westenergys sopbränningsanläggning

Westenergy igång igen

En brand i en panna stoppade produktionen i tisdags.

Sopinsamling i Våno i Pargas.

"Det lönar sig alltid att sortera sina sopor"

Oro om plast- och kartonginsamlingen i skärgården.

Westenergy

Westenergys panna står stilla på grund av vattenläcka

Vattenläckan finns i pannrörssystemet.

Westenergy

Westenergy stannar i två månader

Ett ovanligt långt och omfattande servicestopp.

Sopor på ett flak

Sopstrulet står dig dyrt

Kunderna betalar om förbränningsverket i Salo inte blir av.

Kärl med glasföremål som ska återvinnas.

Finland bra på att utvinna energi ur avfall

Antalet soptippar har minskat drastiskt.

Ruttnande äpplen samlas in

Överflödiga äpplen kan föras till Domargård

Äpplen kan föras gratis till avfallsstationerna.

Westenergys sopbunker

Plaståtervinningen tar fart i Finland

Icke-vinstdrivande bolag organiserar plaståtervinningen.

Soptunnor i Ekenäs.

Det är lönsamt att bränna sopor

Rosk´n Roll gjorde ett bra resultat år 2014.

Ljusa och svarta påsar på Ekorosk i jakobstad.

Bioavfall borde bli biogas i Ekoroskområdet

Förbränning är sämsta alternativet.

Kundrådgivare Sabina Lindström vid Östra Nylands avfallsservice med kundtidningen Återvinnare

Snart slår nylänningarna ihop sina soppåsar

Snart får Väst- och Östnyland gemensam sopservice.

Kärl i ett köksskåp för olika typer av sopor.

Tummen ner för två sopkärl i Ekoroskområdet

Bio- och energiavfall separeras inte i transportskedet.

Kundrådgivare Sabina Lindström från Östra Nylands avfallsservice berättar på ett daghem om avfallssortering

Sopsortering är ekonomiskt och ekologiskt

Lönar det sig att sortera när det mesta bränns upp?

Westenergy

En skadad i explosion på Westenergy

En person fick brännskador då en explosion inträffade i en tankbil i samband med servicearbeten på Westenergy. Mannens skador är inte livshotande.

Josefin Stolpe, informatör på Westenergy

Yoghurtburkens lock är inte brännbart avfall

Felsorterade yoghurtburklock och läskburkar ställer till stort förtret på avfallsanläggningen Westenergy. Aluminiumet smälter och fastnar i förbränningspannan, säger informatör Josefin Stolpe.

Vanda avfallskraftverk,

Vanda avfallskraftverk får in för lite sopor

Förbränningsverket som togs i bruk i september ska börja sälja sin brännkapacitet eftersom det inte kommer in tillräckligt med brännbart avfall.

Oriketo får rivas

Byggnämnden i Åbo gav rivningstillstånd till avfallsförbränningsverket i Oriketo, trots att Åbo museicentral anser att byggnaden har ett byggnadshistoriskt värde.

Westenergys sopbunker

Westenergys avfallsförbränning tar en servicepaus

Westenergys avfallsförbränningsanläggning vid Stormossen kommer på torsdagen att köras ner för ett servicestopp. Servicearbetet som skall utföras väntas ta en till två veckor.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida