Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Boendekostnaderna steg i Vasa men sjönk i Jakobstad och Karleby

Det blev billigare att bo i Jakobstad och Karleby under 2023. Det visar Fastighetsförbundets jämförelse av 59 städer och kommuner i Finland.

I jämförelsen räknas fastighetsskatt, fjärrvärme samt kostnader för el, vatten och avfallshantering in i boendekostnaderna. I Jakobstad sjönk kostnaderna med 3 procent jämfört med 2022. I Karleby var minskningen 2 procent.

I Vasa steg boendekostnaderna en aning, bland annat på grund av ökade vattenkostnader. Samtidigt var Vasa den enda kommunen i jämförelsen där fastighetsskatten sjönk.

I alla de österbottniska kommunerna ligger boendekostnaderna under det nationella medeltalet på 3,23 euro per kvadratmeter och månad.

Trafiken påverkas fortfarande av att fjärrvärmerör sprack i Kronohagen

Trafiken i östra ändan av Kyrkogatan i Kronohagen är delvis avstängd, på grund av reparationsarbeten efter tisdagskvällens olycka.

På tisdagskvällen sprack ett fjärrvärmerör mellan Sjötullsgatan och Norra kajen. Hett vatten sprutade upp ur gatan och orsakade fara för omgivningen.

Räddningsverket fick stopp på vattenflödet inom en halv timme. Ingen skadades i olyckan.

Gammalt välskött trähus

Hangö församling får pengar för att övergå till fjärrvärme

Kyrkostyrelsen har beviljat 18 000 euro för att ändra uppvärmningen av församlingens allaktivitetshus från olja till fjärrvärme.

Borgå energi och Neste utreder samarbete om spillvärme

Borgå Energi och Neste ska utreda möjligheten att utnyttja förnybar värme från Nestes planerade anläggning av fossilfri vätgas i Sköldvik.

Planen är leda råvärme längs en rörledning under vatten från Sköldvik till kraftverksområdet i Tolkis. Rörledningen är ungefär 4,6 kilometer lång, varav cirka 2,5 kilometer under vatten.

Den nya värmelösningen skulle tillföra fjärrvärmenätet ungefär 30 megawatt värme. Projektet är i utredningsfasen.

Borgå Energi breddar också värmeproduktionen i Tolkis genom att bygga en ny värmepumpanläggning intill den gamla och investerar också i två elpannor på 10 megawatt var för att producera fjärrvärme då börspriset på el är lågt.

Den nya värmepumpanläggningen ökar möjligheten att kunna ta emot spillvärme.

Vasa Elektriska skylt vid infarten till huvudkontoret.

Vasa elektriska höjer priset på fjärrvärme

Men elpriset fortsätter sjunka.

Arbetare rengör insidan av förbränningsugn

Kettlebells, cyklar och bildelar – allt möjligt kan hamna i ugnen på Westenergy

Drygt hundra personer servar Westenergy i Korsholm under det pågående servicestoppet. Aluminium i ugnen är ett vanligt problem. Snart kommer också bioavfallets del av det som bränns att minska ordentligt.

Årsservice på avfallsförbränningsbolaget Westenergy påbörjas i helgen

Westenergys avfallsenergianläggning körs under det kommande veckoslutet ner för en två veckor lång årsservice.

Under de två veckorna kommer Vasa Elektriskas och Vaskiluodon Voimas andra produktionsenheter att stå för fjärrvärmeproduktionen inom Vasatrakten och avfallstransporterna styrs tillfälligt till ett nytt lagringsområde.

Utöver Westenergys egen personal deltar över hundra personer i årsservicen och det som utförs är sådant som bara kan göras när anläggningen inte är i drift.

Årsservicen skapar förutsättningar för en hög användningsgrad vid anläggningen. Ifjol blev användningsgraden 100 procent, vilket innebär att anläggningen var i drift hela året förutom under den planerade underhållsperioden.

Skylt på bassängkanten som uppmanar simmare att hålla till höger.

Vasa stad sänker temperaturen och byter ut lampor

Vasa stad sänker temperaturen i en del byggnader och dämpar gatubelysningen. Målet är en minskning i energiförbrukningen med fem procent.

Maalämpölaitteistoa Mikkeliläisen kerrostalon teknisessä tilassa.

Allt fler värmer sina hus med jord- eller bergvärme

Också luftvärmepumparna blir populärare.

Åbo Energis innergård. På gården står en av räddningsverkets fordon.

Hård smäll hördes vid Kakolabacken på torsdagskvällen – orsakades av explosion i värmepumpsanläggning

Igår skedde en explosion i en kondensator på 10 kilowatt som finns vid Åbo Energis värmepumpsanläggning på Kakolabacken. Den bakomliggande orsaken är ännu oklar.

Karta med gatuvärme utritat i området kring Alexandersgatan

Helsingfors kan tvingas stänga av gatuvärmen på grund av skenande energipriser – "kan vara vackert om det är lite snö någonstans"

Det kan bli snöigare och halare än tidigare vintrar i Helsingfors centrum då gatuvärmen kan stängas av på grund av energikrisen. I Esbo räknar man däremot med att smältningssystemen både är billigare och sparar energi.

Helenin Salmisaaren voimalaitos.

Helen chockhöjer priset på fjärrvärmen – avgiften stiger med 30 procent

Energibolaget motiverar höjningen med att priset på energiråvarorna stigit.

Man står på gågata.

Nya elavtalet kan bli tre gånger dyrare: "Det är katastrof, men vad ska man göra"

Både lugn och oro bland konsumenter inför prisändringar.

En luftvärmepump monterad på väggen.

Slut på värmepumpar överallt – försäljningen har ökat explosionsartat på grund av energipriserna

Försäljningen av värmepumpar har stigit med 80 % under året.

Påttska reningsverket på Brändö i Vasa.

Spillvärme från avloppsvattnet värmer nästan 2 000 egnahemshus i Vasa

Anläggningen stöder målsättningar att bli koldioxidneutrala.

Hellisheidi geotermiska kraftverk på Island.

Kraft från elden under våra fötter: Är geotermisk energi svaret på världens energiproblem?

All energi vi behöver finns i jorden. Går det att tygla den?

Helens anläggning i Nordsjö

Energibolaget Helen prickas för överstora prishöjningar

Fjärrvärmepriserna började stiga i höstas.

På bilden en buss, en personbil och en lastbil som kör längs Mannerheimvägen i Helsingfors.

Finlands miljöcentral: Kommunernas klimatutsläpp minskade med drygt 7 procent år 2020

Mera vindkraft och distansarbete minskade utsläppen.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida