Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

En läderbörs med olika eurosedlar.

Fred Eklund blir intern controller i Raseborg

Tjänsten som intern controller är ny.

Fredrick von Schoultz

Staden beredd att fortsätta

Borgå stad är redo att fortsätta med projektet på Elantotomten - med redan överenskomna villkor, säger biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz.

Nu ska 13 000 semesterdagar tas ut

Karleby stads anställda har samlat på sig en mängd outtagna semesterdagar. Stadsdirektör Antti Isotalus har ungefär 150 sparade semesterdagar. Totalt handlar det om mer än 13.000 dagar som nu ska tas ut så fort som möjligt.

Forsby sjukhusområde i dag.

Lokalcentralen: Alla tomma lokaler ska inte användas

Vid Helsingfors lokalcentral anser man inte att det finns onödigt många tomma lokaler i Helsingfors. 4 procent eller 100 000 kvadratmeter av stadens lokaler står tomma och enligt Erik Nieminen är det en tillräcklig andel.

Wasalines m/s Wasa Express

Wasaline fick sitt lån

Vasa stad beviljar det lån som rederiet Wasaline ansökt om, beslöt fullmäktige på måndagen. Staden tvingas låna för att kunna bevilja de 2,5 miljonerna.

Guggenheim-museet i New York

Guggenheimmöten har kostat Helsingfors tiotusentals euro

De möten som representanter för Helsingfors stad och Guggenheimstiftelsen har haft sedan stadsstyrelsen i maj 2012 sade nej till ett museum har kostat skattebetalarna i Helsingfors närmare 30 000 euro. Det här visar Yle Huvudstadsregionens granskning.

"Helsingfors sporrar till svartarbete"

Tusentals familjer i Helsingfors kommer att påverkas av att Mannerheims barnskyddsförbund (MLL) lägger ner sin barnvaktsservice för resten av året. Behovet av barnvakter är stort och MLL förmedlar dagligen barnvakter till familjer. Nu måste familjerna börja använda sig av svart arbetskraft istället, tror Marika af Enehjelm som regelbundet anlitat MLL:s barnvakter.

Kårkullas boendeenhet Brogränd, exteriör

Raseborg överväger att sluta köpa tjänster av Kårkulla

Pengarna tryter i Raseborg och grundtryggheten borde spara för att förbättra stadens ekonomi. Det kan leda till att staden själv producerar tjänsterna för personer med utvecklingsstörning. I dag köps tjänsterna av Kårkulla samkommun.

Text i vitt där det står Hangö Södern i Finland på fönsterruta.

Krisgrupp försöker rädda Hangös ekonomi

En krisgrupp bestående av politiker från alla partier i Hangöfullmäktige funderar på hur staden ska ha råd att betala för vård, skola och annan service som Hangöborna har rätt till.

Övervakningsapparater på sjukhusjouren  i Lojo.

Ekonomin i Raseborg sämre än beräknat

Ekonomin i Raseborg blir sämre och sämre. Det är underskottet som ökar, konstaterade stadsstyrelsen på mötet i går.

Åbo stadshus.

TS: Åbo har hemlighållit stadens beslut

Åbo stad har i flera års tid olagligt hemlighållit över 100 av stadsstyrelsens beslut, skriver Turun Sanomat. Till exempel har staden hemlighållit de ekonomiska rapporter som presenteras för stadsstyrelsen en gång i veckan.