Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Vulkanisk mark, lava och en ruta med text om grundämnet svavel.

Universums byggklossar: Svavel

Varende cell i vår kropp innehåller det här ämnet.

Fartyg lastas i hamnen i Ajos.

Sjöfrakten tänker grönare men förändringen sker långsamt

Över hälften av företagen ser inga fördelar med miljötänk.

Ett fartyg ute på havet.

Bättre stadsluft efter svaveldirektivet

Går knappt att mäta.

Räddningsenheter vid Terrafame på grund av brand

Terrafame återupptog produktionen

En brand i december satte stopp för produktionen.

Gruva i Talvivaara

Stor olycka vid gruvan Terrafame - svavelbrand på fabriken

En anläggning för utveckling av svavelväte brinner.

Irakiska styrkor på en väg, utanför staden Bartella i närheten av Mosul.

IS sprängde svavelfabrik nära Mosul – giftgaser drabbar civila

Nästan tusen människor har sökt vård för andningsbesvär.

Neste Oils oljetanker Jurmo.

Fartygsutsläppen på Östersjön minskade radikalt

Också luften i huvudstadsregionen är renare.

M/S Finneagle

"Grönare handelsflotta kan bli konkurrensfördel"

De finländska rederierna satsar på miljövänlig teknik.

Åbo hamn.

Lang Tech levererar svavelrenare till varv i Tyskland

Komponenterna tillverkas i verkstaden i Pikis, S:t Karins.

Vy över hamnen i Tolkis

Oro i de östnyländska hamnarna

Det är ännu rätt oklart hur svaveltillägget på fartyg kommer att påverka branschen. I de östnyländska hamnarna är man rätt oroliga.

Wasa Express, i bakgrunden RG1

Wasa Express kör långsammare

När Wasa Line öppnar vårsäsongen och börjar trafikera mellan Vasa och Umeå igen tar överfarten en halvtimme längre. Svaveldirektivet ligger bakom.

Fartyget Liverpool Seaways i Hangö hamn

Hangö hamn vinner på svaveldirektiven

Hangö hamn kommer att gynnas av de nya stränga svaveldirektiven för fartyg som träder i kraft vid årsskiftet, tror hamndirektör Paavo Lyytikäinen. Det beror på hamnens läge närmast Europa.

Neste Olis raffinaderi i Sköldvik

Svavel läckte ut från Sköldvik

Vid Neste Oils raffinaderi i Sköldvik i Borgå hade man ett fel på anläggningen som ledde till ett kortvarigt svavelutsläpp i lördags. Felet åtgärdades inom två timmar.

Stuveribolaget Hangö Stevedorings byggnader och tiotals containers på hamnplanen i Västra hamnen i Hangö en solig sommardag.

Hangö Stevedoring får 100 000 nya ton att hantera

SSAB (tidigare Rautaruukki) har börjat transportera stålprodukter från fabriken i Tavastehus till Västra hamnen i Hangö. Det här betyder mer jobb för stuveriföretaget Hangö Stevedoring.

Arctic Sea ute till havs

Rederierna: Det här varnade vi för

Hösten 2014 blir väldigt tuff för rederierna - det här varnade vi för redan 2008, säger Olof Widén, vd för Rederierna i Finland.

Nordkalk renar svavelutsläpp på Östersjön

Det tyska rederiet Rörd Braren har tagit i bruk en metod för att rena rökgaser på två av sina fartyg. Tekniken där man använder släckt kalk har utvecklats i Pargas.

Lappvik

Dåliga tider och svaveldirektiv stänger Lappvik hamn

Olika orsaker står bakom Rautaruukkis beslut att lägga ner verksamheten i Lappvik hamn. En orsak är det kommande svaveldirektivet, som gör sjötransporterna dyrare.

Fartyget M/V Cleopatra

TS: Uppskov med nedskärning av kväveutsläpp från fartyg

Den planerade nedskärningen av kväveutsläppen flyttas fram från 2016 till 2021, rapporterar tidningen Turun Sanomat.

Karleby hamn söker kompensation för svaveldirektiv

Karleby hamn kan förlora hälften av fartygstrafiken om staten inte erbjuder kompensation för EU:s svaveldirektiv som träder i kraft 2015. Tillsammans med Björneborg och Brahestad föreslår hamnverket i Karleby att staten slopar farledsavgifterna för fartyg över 60 000 ton.

Illustration av importhamnen

Miljardstöd för anpassning till nya svaveldirektiv

Staten borde stöda industrins anpassning till EU:s nya svaveldirektiv med upp till 1,8 miljarder euro under en femårsperiod. Det föreslår en arbetsgrupp vid arbets- och näringsministeriet.

Ryskt tankfartyg på Östersjön.

Finlands EU-parlamentariker: Nej till svaveldirektiv

En klar majoritet av Finlands europarlamentariker avvisar det nya svaveldirektivet. EU-parlamentet ska rösta om direktivet i dag.

Nya svaveldirektiv betyder sannolikt emra trafik över hamnen i Hangö.

Nytt direktiv för svavelutsläpp gynnar Hangö hamn

En färsk undersökning visar att det nya svavelutsläppsdirektivet till sjöss kommer att gynna hamntrafiken i Hangö. Direktivet tas i bruk år 2015.