Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Universitete i Bergen med trädgård framför.

Finland fortsätter läcka ut högutbildade 20–40-åringar utomlands

Oftast är det högutbildade 20–40-åringar som flyttar bort.

Finländare som emigrerar är mer högutbildade än någonsin

Även om finländarnas utbildningsnivå sjunker i allmänhet så finns det en grupp som är rekordhögt utbildade, nämligen finländare som flyttar utomlands på grund av arbete.

Det visar Migrationsinstitutets enkät från år 2021, där 3 000 finländare i 85 olika länder kom till tals. Den som flyttar utomlands för att jobba är oftast 20–40 år gammal.

Där skogs- och fabriksjobb var vanligast av de arbeten som finländare på 1900-talet flyttade utomlands för är det nu akademiska och it-fokuserade jobb som är populärast.

Också Sveriges ställning som mest populära land har minskat, men fortfarande håller de flesta sig inom Europa.

Källa: STT

Tre danska elever sitter vid sina pulpeter.

Därför är utbildningsnivån i Danmark och Estland bättre än i Finland

I Finland har både kunskaps- och utbildningsnivån sjunkit.

Närbild av Anita Lehikoinen. I bakgrunden Aleksi Kalenius och en presentation som visar ett stapeldiagram.

Finländarnas utbildningsnivå sjunker: ”Förändringen är dramatisk”

Finland satsade på yrkesutbildning i stället för högskolor.

Mona Forsskåhl har varit rektor vid Arcada sedan 2018.

Rektorerna vid ÅA och Arcada skeptiska till terminsavgifter för högskolestuderande: ”Gratis utbildning är en av grundstenarna i vår demokrati”

Finansministeriet kom med ett förslag om att introducera terminsavgifter för högskolestuderande. Terminsavgifterna kunde öka högskolornas resurser och trygga en fortsatt hög utbildningsnivå.

Geologicum. Tomt klassrum vid Åbo Akademi.

Dagens unga är lägre utbildade än sina föräldrar – för första gången sedan 1970-talet

Finland på efterkälken jämfört med våra grannländer.

Jemina Viitala, Mertta Hätinen ja Laura Liimatainen keskustelevat lapsettomuudesta kahvilassa

Allt fler lever utan barn - speciellt de med lägre utbildning barnlösa

De som bor i Nyland eller centralt oftare barnlösa.

Julgran i regn vid Salutorget i Helsingfors.

Yles enkät: Finländarna oroar sig för klimatförändringen

Bara en av tio ser den som ett mindre problem.

Kirjoja

Finland börjar sacka efter i utbildningsnivån

Personer födda i slutet av 70-talet de mest utbildade.

Några av Yle Nyhetsskolans elever skriver ner nyhetsidéer.

Så påverkar föräldrarna ditt studieval

Tekniska studier styrs mest av föräldrarnas utbildningsnivå.

Maria von Numers

Invandrarkvinnor har svårt att få jobb i Finland - för Maria är språket största hindret

Invandrarmännen jobbar nästan lika mycket som finländarna.

En hand som skriver på ett papper.

De flesta invandrare har goda språkkunskaper

Stora skillnader i utbildningsnivån bland invandrare.

Gerby.

Invånarna i Gerby, Sundom och Hemstrand har det bäst i Vasa

Arbetslösheten är högst i Korsnäståget och i Vöråstan.

Skolväska i skolan.

Borgå ska satsa på jämlikhet i utbildningen

Skolgångsbiträden, stödpersoner för att stöda skolgång, kurator och mångkulturkoordinator ska främja jämlik utbildning i Borgå.

Skralt med läskunnighet i Europa

En färsk EU-rapport visar att en femtedel av 15-åringarna i Europa inte kan läsa och skriva ordentlig. Läget är sämst i Bulgarien där så många som 40 procent av 15-åringarna har svårigheter att läsa texter.