Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Lovisa stad påminner fastighetsägare om att hålla trottoarerna i skick

Lovisa stad har fått respons om trottoarernas skick så byggnadstillsynen gjorde en kontrollrunda på måndagen.

Många trottoarer var i dåligt skick på grund av slask och is som fastighetsägare inte hade avlägsnat.

Staden påminner om att det är fastighetsägarnas skyldighet att hålla trottoaren på fastighetens område användningsduglig genom att ta bort snö och is som stör gångtrafiken samt att sköta halkbekämpningen.

Ansvaret baserar sig på lagen om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden. Dessutom inverkar räddningslagen på ansvaret.

Fastigheterna kan föra snön till Lovisa stads snöavstjälpningsplats som finns på Byggarevägens industriområde. Det kostar tio euro per lass.

Åbo stad har lyckats förkorta bygglovsköerna

Åbo har nått sitt mål gällande att förkorta de långa köerna för bygglov. Staden har tidigare uppgett att man haft som mål att ha högst cirka 400 bygglovsansökningar i kö.

Staden strävade efter att nå målet i september, men det lyckades man inte med. Istället nåddes målet i slutet av november. Då stod 408 bygglovsansökningar i kön.

Åbos byggnadstillsyn har mellan januari och november utfärdat bygglov för knappt 4 000 bostäder. För ett år sedan var antalet mindre än 3 000.

Åbobor har tidigare vittnat om långa väntetider i bygglovsprocesserna i Åbo. Byggnadstillsynen i Åbo har redan i ett år haft svårigheter med att hinna behandla alla bygglovsansökningar som kom in.

Salutorget i Åbo är uppgrävt i november 2018, då där ska byggas en underjordisk parkering.

Problem med torgparkeringsgropen, men allt har gått rätt till

Torgparkeringsbolaget krävdes på en utredning.

Lilja och Enni Latvakangas, två barn i vinterkläder och rosavitrandiga mössor, sitter i varsin pulka.

Barnen i daghemmet Ankdammen i Åbo fortsätter normalt trots stängningshot i Helsingfors

Inga hälosproblem eller brister i säkerhet i Åbodagiset.

Mika Järvinen.

Säkert att vistas i Vasa ishall – Sport får spela på hemmaplan

Byggnadsinspektionen gav klartecken på torsdag morgon.

Någon som rider

Lojo stängde maneger - byggnaderna måste göras trygga

Det finns brister i byggnadernas stålkonstruktioner.

Husbygge i den nya stadsdelen i Åbo, Slottsfältet.

Extra fuktmätningar på byggen i Åbo

Fukthantering ska ske under hela byggtiden.

Vörå kommungård.

Förvaltningshusen i Vörå sjunger snart på sista versen

Förvaltningen kan sitta under samma tak i framtiden.

Öronskydd.

Bygg torrt så får du bygga klart

År 2018 skärps kraven på fuktkontroll vid byggen.

Ett leksakshus står på planritningar.

Ny byggnadsinspektör ska förkorta köerna i Raseborg

Personalstyrkan ökar från sju till åtta.

En marktäkt.

Raseborgsnämnd: Byggbranschen lider om staden inte satsar på tekniska sektorn

Pengar för två tjänster behövs i nästa års budget.

Stugan Pallas (nr 24) på fritidsbostadsmässan i Kalajoki 2014

Nykarleby utreder när sommarstugan kan bli fast bostad

Kan innebära kostnader för staden.

Uppgången till den underjordiska torgparkeringen i Jakobstad

Museiverket kopplas in på torgfrågan i Jakobstad

Entréhus till torgparkeringen följer inte bestämmelserna.

Byggföretagaren Ville Holmström på ett sommarstugsbygge

Kö för bygglov i Raseborg – snart blir det bättre

Ny personal och nya system orsaken till köbildningen.

Arbete på plåttak.

Byggnadstillsynen i Sjundeå fungerar nu bättre

Ny byggnadsinspektör underlättar arbetet i Sjundeå.

Sommarstugsbygge

Nya byggnadsordningen i Raseborg manglas

Nämnd vill se över byggrätten i skärgården.

Sommarstugsbygge

Byggnadstillsynen i Sjundeå får ny chef och ska bli bättre

Kommunstyrelsen kritiserar kundbetjäningen.

Vårberga skola i baracker

I kyla och hetta - tusentals elever tillbringar skoldagen i exil

Barackskola är lösningen när skolan möglar sönder.

Raseborgsnämnd oerhört nöjd med byggnadstillsynen

Nu funkar allt igen på den kritiserade avdelningen.

Takstolar i ett garage.

Jormanainen bröt inte mot tjänsteplikt

Tingsrätt förkastade åtal mot ledande byggnadsinspektör.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida