Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Byggnadsinspektören i Kaskö har sagt upp sig – anställdes i mars 2023

Kaskö stads byggnadsinspektör Jari Ihainen har sagt upp sig. Han jobbar fram till den 5 januari.

Tekniska nämnden föreslår att tjänsten som byggnadsinspektör ledigförklaras. Tjänsten inrättades i fjol efter flera års samarbete med Närpes.

Byggnadsinspektören i Närpes verkade i Kaskö en dag i veckan, men det upplevde man inom staden som otillräckligt.

Kaskö har tidigare haft svårigheter att anställa en egen byggnadsinspektör. Ihainen var den enda behöriga av två sökande till tjänsten 2023.

– Jag är övertygad om att staden lyckas hitta en efterföljare, konstaterar Ihainen, som fått jobb närmare sin hemort i Birkaland.

Ett flygfoto av ett förstört hus i Hatay i Turkiet.

Varför står vissa hus medan andra har rasat till grunden? Experten förklarar

Över 100 000 hus har rasat samman eller skadats i Turkiet.

Kaskö avslutar samarbete med Närpes och anställer egen byggnadsinspektör

Efter ett flera år långt samarbete med Närpes ska nu Kaskö stad anställa en egen byggnadsinspektör.

Eftersom Kaskö tidigare haft svårigheter att locka sökande till just tjänsten som byggnadsinspektör har posten skötts som köpeavtal med Närpes stad en dag i veckan sedan 2018.

Nu räcker inte en dag i veckan längre och Kaskö vill ha en egen byggnadsinspektör.

Ni har inte lyckats locka sökande tidigare, kommer det att gå den här gången?

– Det tror jag. Det är stora saker på gång, det är enklare att ha en egen byggnadsinspektör, säger fullmäktigeordförande Kari Häggblom (SDP).

– Vi är lite i förtid, men det kommer från olika håll att det kommer att hända saker så vi vill vara redo, fortsätter Häggblom.

Lovisa stad påminner fastighetsägare om att hålla trottoarerna i skick

Lovisa stad har fått respons om trottoarernas skick så byggnadstillsynen gjorde en kontrollrunda på måndagen.

Många trottoarer var i dåligt skick på grund av slask och is som fastighetsägare inte hade avlägsnat.

Staden påminner om att det är fastighetsägarnas skyldighet att hålla trottoaren på fastighetens område användningsduglig genom att ta bort snö och is som stör gångtrafiken samt att sköta halkbekämpningen.

Ansvaret baserar sig på lagen om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden. Dessutom inverkar räddningslagen på ansvaret.

Fastigheterna kan föra snön till Lovisa stads snöavstjälpningsplats som finns på Byggarevägens industriområde. Det kostar tio euro per lass.

Åbo stad har lyckats förkorta bygglovsköerna

Åbo har nått sitt mål gällande att förkorta de långa köerna för bygglov. Staden har tidigare uppgett att man haft som mål att ha högst cirka 400 bygglovsansökningar i kö.

Staden strävade efter att nå målet i september, men det lyckades man inte med. Istället nåddes målet i slutet av november. Då stod 408 bygglovsansökningar i kön.

Åbos byggnadstillsyn har mellan januari och november utfärdat bygglov för knappt 4 000 bostäder. För ett år sedan var antalet mindre än 3 000.

Åbobor har tidigare vittnat om långa väntetider i bygglovsprocesserna i Åbo. Byggnadstillsynen i Åbo har redan i ett år haft svårigheter med att hinna behandla alla bygglovsansökningar som kom in.

Salutorget i Åbo är uppgrävt i november 2018, då där ska byggas en underjordisk parkering.

Problem med torgparkeringsgropen, men allt har gått rätt till

Torgparkeringsbolaget krävdes på en utredning.

Lilja och Enni Latvakangas, två barn i vinterkläder och rosavitrandiga mössor, sitter i varsin pulka.

Barnen i daghemmet Ankdammen i Åbo fortsätter normalt trots stängningshot i Helsingfors

Inga hälosproblem eller brister i säkerhet i Åbodagiset.

Mika Järvinen.

Säkert att vistas i Vasa ishall – Sport får spela på hemmaplan

Byggnadsinspektionen gav klartecken på torsdag morgon.

Någon som rider

Lojo stängde maneger - byggnaderna måste göras trygga

Det finns brister i byggnadernas stålkonstruktioner.

Husbygge i den nya stadsdelen i Åbo, Slottsfältet.

Extra fuktmätningar på byggen i Åbo

Fukthantering ska ske under hela byggtiden.

Vörå kommungård.

Förvaltningshusen i Vörå sjunger snart på sista versen

Förvaltningen kan sitta under samma tak i framtiden.

Öronskydd.

Bygg torrt så får du bygga klart

År 2018 skärps kraven på fuktkontroll vid byggen.

Ett leksakshus står på planritningar.

Ny byggnadsinspektör ska förkorta köerna i Raseborg

Personalstyrkan ökar från sju till åtta.

En marktäkt.

Raseborgsnämnd: Byggbranschen lider om staden inte satsar på tekniska sektorn

Pengar för två tjänster behövs i nästa års budget.

Stugan Pallas (nr 24) på fritidsbostadsmässan i Kalajoki 2014

Nykarleby utreder när sommarstugan kan bli fast bostad

Kan innebära kostnader för staden.

Uppgången till den underjordiska torgparkeringen i Jakobstad

Museiverket kopplas in på torgfrågan i Jakobstad

Entréhus till torgparkeringen följer inte bestämmelserna.

Byggföretagaren Ville Holmström på ett sommarstugsbygge

Kö för bygglov i Raseborg – snart blir det bättre

Ny personal och nya system orsaken till köbildningen.

Arbete på plåttak.

Byggnadstillsynen i Sjundeå fungerar nu bättre

Ny byggnadsinspektör underlättar arbetet i Sjundeå.

Sommarstugsbygge

Nya byggnadsordningen i Raseborg manglas

Nämnd vill se över byggrätten i skärgården.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida