Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Anonyymejä ihmisiä.

Den nya sexualbrottslagen ser allvarligt på osakliga kommentarer i skolan: “Ju yngre barnet är, desto lättare uppfylls brottet”

Sedan årsskiftet kan också osakliga kommentarer definieras som sexualbrott. I en skolmiljö är tröskeln låg för att en sexuell handling uppfyller förutsättningen för straffbarhet.

En bild på humorgruppen KAJ med en påklistrad logo för Yle Nyhetsskolan.

Humorgruppen KAJ: Vi har alltid letat efter nya sätt att uttrycka oss på

Axel Åhman och Kevin Holmström talar om skolminnen.

korridor i S.t Karins svenska skola

Föräldrar i S:t Karins kräver frisk skolmiljö – vill ha barackskola i höst

Har startat en protestlista och vill ha ny frisk skola 2019.

Maria Sundblom Lindberg

Maria Sundblom Lindberg: All you need is love

"Kontakten mellan föräldrar och lärare måste bli bättre."

Rastlekledarna Matilda Guseff, Zafina Käld, Emil Sjöstrand och Elias Åhlberg på gården vid Amosparkens skola i Kimito

De ska få sina klasskamrater att röra på sig mera - elever blir Rastis-ledare

Elever leder själva lekar och aktiviteter under rasterna.

Skolavslutning

Hem och Skola: Föräldrar känner sig inte delaktiga i skolan

Lärarna anser att de nog involverar föräldrar.

Ett tomt duschutrymme.

Elever rädda för smygfotografering i duschen

Många elever undviker att duscha efter skolgymnastiken.

Simo Juva

Stadsdirektören i Lojo ingrep: Eleverna i Hyrsylä bör flytta

Lojos stadsdirektör Simo Juva har för första gången - utan att först diskutera med stadsstyrelsen - tagit över ett ärende från en nämnd. Juva vill att stadsstyrelsen beslutar flytta bort eleverna från Hyrsylän koulu efter sportlovet på grund av dålig luft trots föräldrarnas protester.

En pojke står ensam på skolgården och tittar på när andra barn leker.

Mobbning är de vuxnas ansvar

Det är självklart de vuxnas ansvar att trygga alla skolbarns dag i skolan. Det säger rektor Ulrika Willför-Nyman och det kan tyckas vara just så självklart som det låter. Men det är det ingalunda för alla vuxna i våra skolor.

Bergö skola

Skolan på Bergö är fuktskadad och barnen tvingas flytta

När skolan börjar i augusti får Bergöeleverna gå till nya utrymmen eftersom den gamla skolan är fuktskadad. Under vårterminen får eleverna gå kvar i den gamla skolan, men så mycket som möjligt av undervisningen ska se utomhus.

Verkstaden invid Kvevlax skola

Biltrafik orsakar fara vid Kvevlax skola

Vid Kvevlax skola i Korsholm är föräldrar och lärare bekymrade över att bilar dagligen kör över skolgården. Bilarna är kunder till den bilverkstad som finns i ändan av skolgården.