Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Invandrare rekryteras till sjukvården

För fattig för att ha rätt till familj

Invandrare med låga löner får inte familjeåterförening.

Fiskare på Røst i Lofoten

Norsk regionalpolitik: Hela landet bebott

Bred politisk enighet kring statsstöd för landsorten.

De spanska sjukskötarna har anlänt till Vasa

Spanska sjukskötare jobbar i Vasa

Åtta spanska sjukskötare jobbar nu på bäddavdelningen på Vasa stadssjukhus. De kom till Vasa förra veckan.

Vasaregionen behöver inflyttare och återflyttare

I Vasa finns många stora företag inom flera olika branscher, men för att staden, regionen och näringslivet ska kunna utvecklas behövs ny arbetskraft. Man försöker locka hela familjer och strävar efter att erbjuda arbete åt båda föräldrarna.