Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Idétävlingen i Ingå avgjord – trädgårdsgunga placeras i småbåtshamnen

En trädgårdsgunga och blommor ska placeras intill åkanten i Ingå småbåtshamn. Det var det förslaget som vann kommunens idétävling, skriver Ingå kommun på sin webbplats.

Det var flera personer som kom med liknande idéer i tävlingen.

Ingå kommun räknar med att gungan är på plats till Ingådagen den 1 juli.

Över 20 bidrag lämnades in till tävlingen. Juryn valde en trädgårdsgunga eftersom det höll sig inom budgetramen på 5 000 euro.

Juryn anser också att bidraget främjar trivseln extra bra och kommer att bli en ny träffpunkt i kyrkbyn, både bland yngre och äldre.

Juryn bestod av kommundirektör Robert Nyman, kommuningenjör Piia Nordström, kommunikations- och livskraftschef Mikael Wacklin och förtroendevald Annika Wide.

25 hus i den nya stugbyn i Gammelbacka är ännu osålda

En stor del av de fritidshus som byggdes invid småbåtshamnen på Ängsstigen i Gammelbacka i Borgå är ännu till salu.

Området stod klart i december 2022 och av de 43 husen har bara 18 hittat nya ägare hittills.

Husen är 39 kvadratmeter stora men har alla bekvämligheter och kostar nästan 200 000 euro styck.

Det är också frivilligt att hyra en odlingslott i samband med stugan. Lotten är 80 kvadratmeter stor och kostar 10 euro per odlingsbar månad.

Av de 18 hus som sålts hittills har två köpts av Borgåfamiljer. Målgruppen är människor från huvudstadsregionen.

Företaget som säljer husen gör nu reklam för stugbyn både i tidningar och digitalt på motorvägen. De hoppas också att de som besöker bostadsmässan i Lovisa ska få upp ögonen för husen.

Ny båtförvaringshall får byggas i Predium

Företaget Predium Hamn får bygga en ny båtförvaringshall vid Järnösundsvägen. Det är frågan om en presenningshall för vinterförvar av båtar.

Raseborgs miljö- och byggnadsnämnd har beviljat bygglov för en 1750 kvadratmeter stor hall.

Nämnden ställer en del villkor för att hallen ska få byggas.

Bland annat ska golvet ska inte kunna släppa igenom olja eller bränsle. Golvet ska ha tillräckliga kanter eller lutning så att eventuella bränsleläckage kan samlas upp. Båtar eller motorer får endast tvättas på en separat plats och tvättvattnet ska på ett säkert sätt ledas till avlopp, sluten tank eller ett godkänt system för avloppsvatten.

Predium ligger öster om Lappvik och hör till Raseborg.

Man med långt ljus skägg iklädd svart mössa och jacka. Han står framför en tegelbyggnad. Det snöar.

Ingås utmaning – tillräcklig och nära parkering utan att det stör centrum

Tillfälliga parkeringsområden bör vara trivsamma vintertid.

En del av kajen i småbåtshamnen i Ingå. I bakgrunden syns huset där det finns bibliotek och kommunhus.

Nästan 400 nya parkeringsplatser i Ingå kyrkby

Viktigt att parkeringen fungerar sommartid.

En ram där man kan fotografera sig i Ingå kyrkby med hamnen eller kyrkan i bakgrunden.

Ingå vill göra småbåtshamnen trevligare och frågar hjälp av kommuninvånarna

I Ingå får kommuninvånarna nu komma med idéer för hur ett område i småbåtshamnen kunde bli trivsammare.

Ingå kommun ska ordna en idétävling har kommunstyrelsen beslutat (13.3). Det aktuella området ligger intill fotografiramen med Ingås slogan ”Glad i Ingå”. Där kan förbipasserande fotografera sig med hamnen i bakgrunden.

Budgeten för projektet är 5 000 euro och alla kan delta i idétävlingen. Idéerna kan lämnas in i fri form, men det behövs en visuell beskrivning av vad man föreslår och en uppräkning av möjliga anskaffningar.

En jury som består av kommunikations- och livskraftschef Mikael Wacklin, kommundirektör Robert Nyman, kommuningenjör Piia Nordström och de förtroendevaldas representant Annika Wide (SFP) utser det vinnande bidraget.

Nya båtplatser i Borgå å

Ansökningstiden för båtplats i Borgå är i gång. Sammanlagt har staden över tusen båtplatser att hyra.

Platserna ligger i Borgå å, Gammelbacka, Hammars, Tolkis, Kråkö, Kullo, Jackarby, Virvik och Skeppars. De båtplatser som fanns i Sannäs används inte längre.

Borgå å får i år 19 nya båtplatser för mellan sju och nio meter långa båtar. De nya platserna finns på Västra åstranden, norr om Alexandersgatans bro.

Borgå stads båtplatser är i första hand avsedda för privatpersoner och företag i Borgå.

Den som redan har båtplats kan förnya den genom att betala räkningen.

Besvär mot att avsluta vinterförvaringen av båtar i Hammars avslogs

Stadsutvecklingsnämnden i Borgå kommer inte att behandla vinterförvaringen av båtar i Hammars på nytt.

Nämnden beslöt i november att vinterförvaringen av båtar i Hammars ska avslutas. På sitt möte i dag (7.2) avslog nämnden flera begäranden om omprövning av beslutet.

Det var flera fastighetsägare som ansåg att staden inte hade hört dem och att föredragande i ärendet varit jävig.

Stadens jurist ansåg att det inte finns orsak att ändra nämndens beslut eftersom beredningen har följt lagen.

Helikopterbild av Ingå gästhamn och kommunhus

Småbåtshamnen i Ingå börjar sälja aktier – minsta platsen uppskattas kosta under 3 000 euro

Småbåtshamnen i Ingå börjar efter årsskiftet sälja aktier. Med intäkterna ska hamnen utvidgas.

Företaget som driver småbåtshamnen, Ingå Marina, säljer knappt 500 aktier som berättigar till en båtplats på västra sidan av Ingå å. På det området hösten 2023 ska hamnområdet muddras till ett djup på 2,5 meter. Efter det, till sommaren 2024, installeras nya bryggor.

Sommaren 2023 kommer allt med andra ord att fortsätta som tidigare. Hamnen har i dag drygt 600 båtplatser.

Den länge planerade aktieemissionen sker i två omgångar. I januari 2023 riktas emissionen till nuvarande kunder, Ingåbor, sammanslutningar och företag registrerade i Ingå.

Den andra emissionsronden i februari är sedan öppen för alla. Hamnbolaget och hamnbolagets ägare, Ingå kommun, deltar också i båtmässan i februari för att där marknadsföra aktierna.

Aktierna har olika priser beroende på hur stor båtplatsen är. Den minsta platsen har enligt marinans webbplats ett riktgivande pris på 2 900 euro.

Polispådrag i Botby i Helsingfors – IS: Man död efter våldsdåd mitt på ljusa dan

Polisen fick ungefär klockan två en anmälan om ett våldsbrott på Sjöåkervägen vid Botby gårds småbåtshamn i Helsingfors, skriver Helsingforspolisen på Twitter.

Enligt tidningen Ilta-Sanomat har en man dött. Polisen har ännu inte bekräftat uppgiften eller gett mer information om vad som skett.

Flera polispatruller var på plats för att reda ut situationen. Polisen dirigerade också trafiken under eftermiddagen, men meddelade vid fyratiden att trafiken nu löper normalt.

Artikeln har uppdaterats 23.11.2022 kl. 16:45 med uppgiften om en avliden person samt att trafiken normaliserats vid platsen. Rubriken har ändrats med nya uppgifter.

Ingå sjöräddare rf vid Ingå småbåtshamn ombord på Fagerö.

Ingå Sjöräddare och kommunen är överens – sjöräddarna får bygga en ny byggnad i Ingå kyrkby

Ingå Sjöräddare behöver en ny servicebyggnad på hamnområdet.

Övertäckta segelbåtar på en parkeringsplats.

Det här blir sista vintern med båtförvaring i Hammars

Grannarna vill bli av med båtförvaringen.

En motorbåt i skärgården.

Utflyktshamnen på Östra Långö i Ingå ska piffas upp

Ingå båtklubb planerar bygga bryggor på ön.

Hangö, Gunnarstrand en solig sommardag med knallblå himmel. Rödmålade fiskebodar och båtar längs sandstranden.

Fiskebodar är populära i Hangö – staden skapar nu möjlighet för nya bodar

Kapellhamnen eller Hangöby är populära platser.

Strand med träd och vass.

Skärgårdsbyn i Pyttis kan bli verklighet

Kommunstyrelsen klubbade igenom detaljplanen.

Ingå gästhamn

Nu börjar muddringen av farlederna till Ingå småbåtshamn

Farlederna muddras till ett officiellt djup av 2,4 meter.

Småbåtshamn.

Kameror ska förbättra säkerheten i Hangös småbåtshamnar

Staden vill installera övervakningskameror.

En brygga med båtar förtöjda vid bryggan. Soligt sommarväder.

Stor brist på båtplatser i Västnyland – över sjuttio i kö i Hangö

Ströplatser för mindre båtar finns i Raseborg.

Företagare vid sin bastuflotte i Hangöby hamn.

Lokala företagare vill utveckla Hangöby hamn men planeringen släpar efter

Mångsidigare service även vintertid är en målsättning.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida