Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Partiell ålderspension blev mer än dubbelt så populärt under 2022

Hos pensionsförsäkraren Keva steg mängden ansökningar om partiell ålderspension med 154 procent år 2022 jämfört med året innan. Också ålderspensionens popularitet steg, med 14 procent. Keva är Finlands största pensionsförsäkrare med cirka 1,3 miljoner privatkunder.

En indexhöjning för pensionerna på 6,8 procent inföll vid årsskiftet, vilket anses vara orsaken till den brant stigande populariteten. Under 2022 steg också medelåldern för de pensionerade med 0,6 år, till 62,0 år.

Partiell ålderspension kan man tidigast lyfta när man fyllt 61. Det har varit möjligt att lyfta partiell ålderspension sedan 2017.

Källor: Keva, Pensionsskyddscentralen