Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Flygekorre sitter i gran

Nu är flygekorren Tölöbo - men var gömmer sig det lilla djuret?

Vid Tölöviken ska flygekorren bo - men kan vi hitta spår?

En grå flygekorre på en fågelholk.

Flygekorrungar är stjärnor i WWF:s nya livestream

Luontolive-sändningarna har blivit mäkta populära.

En flygekorre.

Skogsområde i Sjundeå naturskyddas

Flera ovanliga arter finns i området.

Den här skjutbanan finns på den mark som staden Jakobstad bytt till sig

Markbyte kräver sanering av skyttebana i Jakobstad

Saneringen beräknas kosta 60 000 euro.

Flygekorrkull i en sparvuggleholk.

Cykelled i Larsmo riskerar att försenas - "flygekorren viktigare än människoliv"?

Vägen kan försenas på grund av utredning om flygekorren.

Blåmeskull i en holk

Vem häckar i holken?

Resterna av boet kan avslöja vem som häckat i holken.

Kåre Karlsson måste ner på knä för att hitta avföring av en flygekorre runt asparna i Pojo.

Flygekorren som nästan försvann i Pojo

Tidigare fanns den skyddade arten på många håll i Pojo.

Husfasad i Åbo.

Höghusplaner på Kuppisgatan 63 i Åbo krävde omröstning

Stadsplanerings- och miljönämnden hade möte på tisdagen.

En grå flygekorre på en fågelholk.

Flygekorren blir allt vanligare i Helsingfors

Flygekorren har hittat nya revir i Helsingfors.

Skadade granar

Flygekorre satte stopp på skogsavverkning i Pemar

Gräl om skogsavverkning har blossat upp i Pemar.

golf

Golfbanan i Ingå tillbaka på ruta ett

Tillstånd måste sökas och behandlas på nytt.

Prydnadsänglar på gravsten

Flygekorre ändrar gravgårdsplaner i Pedersöre

När Esse gravgård utvidgas måste flygekorren tas i beaktande

Alexandra Pimenoff i Brändö Gymnasium löpte hem guldet i 4 x 100 m.

Stafettkarnevalen i Vasa flyttas

Flygekorren ställer till det igen. Karlsplan i Vasa ur bruk.

flygekorre

Ny laserteknik hittar rutter för flygekorrar

Stadsplanering blir smidigare med den nya tekniken.

Den obebodda flygekorreholken.

Korsholm frias från brottsmisstanke i Toby

Inget naturskyddsbrott när träd med flygekorrbon höggs ner.

Rainer Ilkka med den öppnade flyekorreholken.

Inga flygekorrungar i boet i Toby

Grannen polisanmäler kommuen.

Rainer Ilkka har hittat en av flygekorrholkarna som tidigare satt på träden i området.

"Korsholm fällde träd med flygekorrar i"

Privatperson i Toby redo polisanmäla. Kommunen dementerar.

Flygekorrar drar ner på byggnadsrätt i Gäddvik

Nu jobbar staden på en detaljplan med färre kvadratmetrar.

En flygekorre på en trädgren

Trädgårdsmästare i Reso frias för naturskyddsbrott

Tingsrätten har förkastat åtalet mot stadsträdgårdsmästaren i Reso som misstänktes för brott i samband med att träd fälldes i ett område med flygekorrar. Händelsen inträffade i oktober 2013.

Man sitter vid en strand

Nytt försök för Slussenområdet i Sjundeå

Efter en besvärsrunda har byggrätten krymt.

En flygekorre på en trädgren

Flygekorre på Slussenområdet i Sjundeå

Miljön är känslig och det förekommer också flygekorre på Slussenområdet vid Sjundeå å i Sjundeå. Det kan därför inte byggas så mycket på området som planerat.

Raimo Pakarinen

Flygekorre är blygekorre

Den skyddade flygekorren trivs som handen i handsken i urbana Helsingfors. Det är här den får leva ostört och glida runt från träd till träd. Men trots att den nu flyttat permanent till huvudstaden, så är det lättare sagt än gjort att hitta spår av den mytomspunna gnagaren.

Skyvlad skogsmark

Korsholm och NTM-centralen överens

Tvisten om Fågelberget i Korsholm ser ut att lösas. Korsholms planläggning och NTM-centralen har kommit överens om en kompromiss.

Skyvlad skogsmark

Tvisten mellan Korsholm och NTM-centralen fortsätter

Korsholms kommunstyrelse mötte representanter för Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM) för att få ett ok att börja bygga nya industritomter. Ingen lösning nåddes utan Stig Beijar (Sfp) beskriver mötet som katastrofalt.

Planskiss över en del av Fågelbergets industriområde i Korsholm. Flygekorrens olika habitat har beaktats och en korridor mellan dem gjorts upp.

Ingen lösning för Fågelberget

Kommunstyrelsen i Korsholm diskuterade Fågelbergets utvidgning med företrädare för NTM-centralen på måndag kväll. Styrelsens ordförande Michael Luther (Sfp) beskriver diskussionen som pinsam.

Planskiss över en del av Fågelbergets industriområde i Korsholm. Flygekorrens olika habitat har beaktats och en korridor mellan dem gjorts upp.

Korsholm tar strid med NTM-centralen

Ett missnöje med Närings- trafik och miljöcentralen gror vid Korsholms kommun. Enligt kommunen agerar myndigheten inte i enlighet med god förvaltningssed i planeringsärenden. Det senaste exemplet är planläggningen av Fågelbergets industriområde, säger styrelseordförande Michael Luther.

Skiss över Marja-Vanda

Planändring efter observationer av flygekorrar

Stadsplanen för Marja-Vanda, där bostadsmässan ska ordnas 2015, ska nu ändras så att flygekorrarna som finns i området bättre tas i beaktande.