Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Ulko-ovella välitunnin jälkeen

De gröna i Raseborg: Ta elevers och lärares symtom på allvar

Staden borde kartlägga symtom om kan bero på inneluft.

Kondensvattendroppar på ett gammalt målat vattenrör i en bostad. Bredvid ett annat rör där det inte finns kondensvatten på ytan.

Finländsk uppfinning hittar gifter i inomhusluften

Gifter kan upptäckas i kondens från luftfuktigheten.

Pekka Tuomaala berättar om forskningsprojekt.

Sensorutrustade kläder ger individuell temperatur

Plaggen anpassar sig till person och situation.

Vårberga skola och Kevätkummun koulu i Borgå

Därför lider Borgåskolorna – experterna svarar

Vad ligger bakom inneluftsproblemen?

Fokushuset i karis.

Ny tjänsteman ska lösa problem med inomhusluften i Raseborg

Staden anställer expert på inomhusluft i två år.

Klassrum i Korsnäs skola

Tytyrin koulu töms på elever på vårterminen

Eleverna placeras i olika skolor i Lojo.

tallberga daghem i vårberga i borgå

Renoveringen av Tallberga daghem börjar i liten skala

Utredningarna av inneluftproblemen fortsätter på Tallberga daghem i Borgå samtidigt som man genast går in för smärre luftförbättrande åtgärder.

fuktskador i karis bibliotek

Staten skärper lagen för att få bukt med luftproblem inomhus

Social- och hälsovårdsministeriet vill motverka problemen med hälsovådlig inomhusluft som bland annat drabbat ett flertal dagis och skolor i Åbo. Direktiv som tidigare varit riktlinjer skärps till lagar, och kompetenskrav för granskare införs.

Åucs u-sjukhus.

TS: Inomhusluften fortfarande ett gissel vid ÅUCS

Problemen med inomhusluften på förlossningsavdelningen vid Åbo universitetscentralsjukhus fortsätter. Det skriver Turun Sanomat.

Dagisbarn åker pulka.

Miljonkostnader för dagisbaracker

Cramo Oy är företaget som levererar de två tillfälliga daghemmen till Borgå. Hyran för tre år klättrar upp till nästan 1,4 miljoner euro. Också installationer och drift kostar.

Plasthinkar fyllda med sand, barnhänder som fyller på mera sand.

Baracker för barn som flyr dålig dagisluft

De tre Borgådaghem som lidit av dålig inomhusluft flyttar så fort som möjligt till baracker och gamla Suomenkylän koulu. Det dröjer ändå till vårvintern innan allt är klart för flytt.

Möss och målfärg vållar Räddningsverket huvudbry

Brandstationen i Borgå är knappt tio år gammal men har redan reparerats och förbättrats. Huset har också objudna gnagande gäster.

Matta på ett dagis

Finnby daghem saneras nu

Det är nu klart vem som ska sanera och utvidga det kommande Finnby daghem i Borgå. Dagiset flyttar till den gamla finska skolan.

Experter: Fel att stänga av skolventilation nattetid

Beslutsfattarna borde ompröva sitt beslut att stänga av ventilationen i stadens byggnader under veckosluten och nätterna. Det anser Borgå stadsfullmäktiges ordförande Mikaela Nylander.

Cygnaeus skola i Åbo

Läkare: Tydliga problem med luften i Cygnaeus

Det finns tydliga problem med inomhusluften i Cygnaeus skola. Det visar den undersökning som skolhälsovården i Åbo har gjort.