Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Euroslantar och en börs.

FFC: Regeringen gör det svårt för snuttjobbare

FFC tror att bland annat inkomsterna blir osäkra.

Håkan Westermark

Arbetslöshet kan vänta många EU-projektanställda

Många som jobbar med EU-projekt riskerar att bli arbetslösa vid årsskiftet. Då tar EU programmet för landsbygdsutveckling slut och övergår i en ny programperiod. Håkan Westermark vid Dynamo som driver utvecklingsprojektet Foodia är bekymrad.

Skymfer vanliga bland butiksanställda

I en undersökning som Arbetshälsoinstitutet Esika gjort uppger 70 procent av de tillfrågade butiksanställda att de har utsatts för verbalt våld under det senaste året. Unga personer samt anställda i små butiker är de mest utsatta.

Borgå fortfarande arbetsgivare trots uppsägning

Den ekonomi- och skuldrådgivare som Borgå stad sade upp år 2011 är trots allt fortfarande anställd av staden eftersom man inte gick rätt till väga i uppsägningen.

Borgå stad skyldig till olaglig uppsägning

Borgå stad gjorde fel då ekonomi- och skuldrådgivaren sades upp 2011. Det skriver Uusimaa. Högsta förvaltningsdomstolen har konstaterat att uppsägningen var olaglig.

Jonna Tamminen, sommarjobbare på Lindex i Jakobstad

Granska slutlönen för sommarjobbet

Det lönar sig att kolla att allt stämmer efter sommarjobbet. Arbetsgivaren måste betala slutlön, semesterersättning och andra tillägg.

Snuttjobbarna ofta unga kvinnor

Visstidsanställningar är betydligt vanligare bland unga kvinnor än bland unga män. Kvinnor diskrimineras fortfarande för att de kan få barn.

Fackförbundet JHL:s logo.

JHL i Björneborg avslutar sin strejk på fredag kväll

I Björneborg avslutar fackförbundet JHL sin proteststrejk på fredag kväll. De offentligt anställdas fack JHL inledde en tre dagar lång strejk på onsdagen mot att staden konkurrensutsätter gatuskötseln i Östra Björneborg.

Avdelningsskötare Rose-Marie Swanljung

Vasa centralsjukhus stramar åt rätten till deltidsjobb

På Vasa centralsjukhus jobbar en knapp fjärdedel av drygt 1 370 vårdanställda i olika deltidsarrangemang men i en heltidsbefattning. Dethär vill sjukhuset ändra på så att den som jobbar 75 procent har en 75-procentig befattning.

"Visst lever vi i ett klassamhälle"

Ur Arbetshälsoinstitutets statistik kan man utläsa att städerskor och köksbiträden i medeltal har tre gånger fler sjukdagar per år än chefer. Men det här betyder inte att chefer är tre gånger friskare än köksbiträdena. - Sjukledigheterna avspeglar klasskillnaderna, konstaterar Kari-Pekka Martimo, äldre specialist på Arbetshälsoinstitutet.