Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Från provrör till storsäljare - industrin behöver naturvetare

KWH Mirka i Nykarleby samarbetar med Topeliusgymnasiet för att trygga tillgången på arbetskraft. Det gäller att väcka elevernas intresse för kemi och fysik tidigt.

Kompismonstret ska stoppa mobbningen

På onsdagen lanserades Folkhälsans kompisväska som ska användas i mobbningsförebyggande syfte. Annika Heikkilä vet att det finns ett behov från barndagvården att veta hur man hanterar mobbning bland riktigt unga barn.

Villa Stella, åldringshem

Lång kö till serviceboende i Kristinestad

Äldreomsorgen i Kristinestad är i ett skriande behov av mera vårdplatser. Omkring 30 äldre personer som just nu bor hemma skulle behöva plats på ett vårdhem.

Skiss över Nordeafastigheten invid gågatan i Jakobstad

Korv-Görans utvidgar till Karleby och Vasa

Korv-Görans i Jakobstad öppnar nya grillar i Karleby och Vasa i vår. I Jakobstad flyttar Korv-Görans mot slutet av året till andra sidan gågatan till nedre våningen i Nordeas fastighet.

Centern bildar tvåspråkig avdelning i Vasa

Centerpartiet aktiverar sig i kust- Österbotten. Nu grundas en tvåspråkig lokalavdelning i Vasa av Centerpartiets kommunorganisation i Vasa.

Korsholm utreder skolor och dagvård

I Korsholm föreslår kommundirektör Rurik Ahlberg att kommunen ska tillsätta en kommitté för att se över behovet av svenska skolor och daghem. Kommittén ska presentera en mellanrapport i mars och slutrapporten i juni.

Vattenskador tvingar gruppboende i Jakobstad att flytta

Gruppboendet Keva Koti i Jakobstad flyttar till Folhälsans fastighet Östanlid. En konditionsgranskning som gjordes i höstas visar att lokalen på Radiovägen är vattenskadad.

Behövs det ett till apotek i Pargas?

Den frågan har väckt debatt på Yle Åbolands webb. Enligt stadsstyrelsens utlåtande fungerar apoteksservicen bra i Pargas och fler apotek behövs inte. Apotekarna på orten är av samma åsikt medan många invånare gärna skulle se att apoteken blev fler.

Anställda vid barnmatsfabrik i Åbo strejkar

Anställda vid livsmedelskoncernen Nestlés barnmatsfabrik i Åbo strejkar. Strejken inleddes i natt och pågår i tre dygn.

Förstörelse

De reser sig efter tyfonen

Efter att ha tillbringat två veckor i Filippinerna är pastor Patrik Hellström hemma igen. Han har koordinerat Finlands svenska pingstmissions katastrofarbete och sakta men säkert tar de tyfondrabbade filippinierna sig upp på fötter igen.

Gamla förbindelsebåtsbryggan i Hitis rivs

Gamla förbindelsebåtsbryggan i Hitis ska rivas trots att bryggan är den enda större allmänna bryggan i Hitis. Enligt Närings-, trafik- och miljöcentralen är bryggan i så dåligt skick att den inte är trygg att använda.

Ida Haapamäki

Jobba gratis för staden

I måndags gjorde kristinestadsbon Ida Haapamäki ett av de gratisjobb för staden som hon lovat ställa upp på. Hon jobbade då som lärare på Tjöck skola. Haapamäki utmanar även andra kristinestadsbor att göra talkoinsatser, för att minska stadens behov att ta in vikarier i ekonomiskt dåliga tider.

Oro i IT-branschen: Vem ska nu uppfinna succéspel?

IT-utbildningen vid yrkeshögskolan Novia i Vasa läggs om. Från och med nästa höst utgör IT inte längre ett självständigt utbildningsprogram, utan undervisningen blir en del av ett bredare utbildningsprogram för el- och automationsteknik. IT-företagaren Johan Kullas är bekymrad.

Arbetgrupp ska se över Kimitoöns omsorg

Kimitoöns kommunstyresle har utsett en arbetsgrupp som ska fundera på hur kommunens omsorg ska skötas i framtiden.

Romska tiggare har lämnat Helsingfors

De flesta romska tiggare har lämnat Helsingfors i och med att vintern närmar sig. Det menar tiggararbetsgruppens ordförande Jarmo Räihä.

Förebyggande äldreservice pop i Åbo

Tidigare i år ordnade Åbo en omröstning, där stadsborna fick rösta fram stadens bästa nya service. Den förebyggande äldreservicen vann omröstningen överlägset, med drygt en tredjedel av rösterna.

Matta på ett dagis

Kolibridalens daghem får inte fortsätta

Vasa stad har beslutat att inte längre köpa in dagvårdsplatser av det privata daghemmet Kolibridalen i Gamlavasa området. Det betyder att daghemmet stänger i augusti och barnen mellan knappt ett och fem år måste hitta nya dagisplatser.

Två personer går på en brygga ut i Nagu gästhamn full med båtar mitt i sommaren.

Livlig debatt i Nagu om midsommarfirandet

I Nagu finns både vilja och behov av att förändra midsommarfirandet i Framnäs i Nagu. Det konstaterades på ett diskussionsmöte i går. Firandet i dess nuvarande form är riktat främst till ungdomar, men nu vill man öppna firandet för alla.

Specialsjuksköterska Sara Sundqvist och speciallärare Sari Forslund vid Resursskolan Ankaret i Jakobstad

Resursskolan i Jakobstad borde utvidgas till högstadiet

Resursskoleverksamheten i Jakobstad borde utvidgas också till högstadiet. Resursskolan startade som ett försök att stöda elever i lågstadiet med speciella svårigheter men verksamheten är nu permanent och borde utvidgas.

Ambulans

Skriande behov av ambulanser i Helsingfors

Leveranstiden för 11 nya ambulanser som beställdes i fjol har nu skjutits upp med ett år. Situationen är allvarlig då en del av ambulanserna som nu är i bruk börjar bli funktionsodugliga.

Stadshuset i Kaskö

Kaskö ansöker om 2 miljoner i extra understöd

Fyra österbottniska kommuner har ansökt om en höjning av kommunens stadsandel. Kaskö ansökte om den största summan, 1447 euro per invånare sammanlagt 2 miljoner euro.

Hälsocentral, skylt

Läkare och politiker på kollisionskurs

Chefsläkare Ilkka Pyrrö och Kimitoöns politiker är oense om hur den haltande läkarvården på ön borde skötas.

Illustration av importhamnen

LNG-beslutet långt ifrån klart

Finland och Estland tävlar om EU-pengar och om vem som ska få bygga en terminal för flytande naturgas. Ingå är Gasums första prioritet. Men beslutet verkar ligga i EU-kommissionens händer.

Förvandlingen är fullständig i den urbana odlingen

Sommaren må närma sig sitt slut men i Peter Lüttges urbana trädgård prunkar växterna. Det har varit en gynnsam sommar för stadsodlingar och ännu finns det mycket att skörda.

Lika många ryssar som finlandssvenskar i Finland 2050

Antalet ryskspråkiga i Finland har fördubblats under 2000-talet. Enligt forskare kommer det att i Finland finnas lika många ryskspråkiga som finlandssvenskar 2050.

Icke-handikappade bor i bostäder för handikappade

Samtidigt som köerna till handikappbostäder är långa i huvudstadsregionen bor det icke-handikappade i bostäder som är anpassade för personer med handikapp. En kvinna har förgäves påpekat det här för Esbo stad.

Asylsökande

Asylsökande fyller inte mottagningscentralerna

Migrationsverket minskar antalet inkvarteringsplatser för asylsökande vid mottagningscentralerna. Under våren och sommaren försvinner över 200 platser.

Pålningen av Biblioteksbron färdig

Pålningsarbetet av Biblioteksbron och östra strandmuren i Åbo är på slutrakan. I oktober ska bron vara klar.

BK-damerna förlorade efter förlängning

BK-46 från Karis förlorade den målrika tredje semifinalmatchen i damernas FM-serie i handboll. HIFK var bättre i idrottshuset i Helsingfors efter förlängning.

Anne Salovaara-Kero

"Låt oss bestämma hur vården ska skötas!"

Planerna på att reformera social- och hälsovården möts med blandade känslor. För dem som är i stort behov av tjänsterna är däremot vårdens innehåll och kvalitet av stor betydelse.

Stig Johan Westergård och Katarina Eklund

Innokompetens skapar lokaler för kreativitet

Den omgivning vi befinner oss i påverkar oss - det gäller inte minst arbete- och utbildning. I Sydösterbotten pågår som bäst projektet Innokompetens, som har som syfte att ta fram kreativa miljöer för företag, utbildare och andra organisationer.

Fjärdskär och Replotbron  i vinterskrud

Planer på vindkraft och passagerarhamn väckte protester

Många anmärkningar har kommit in mot den strategiska generalplanen i Korsholm. De flesta anmärkningarna rör vindkraft på Replot, passagerarhamnen i Södra Vallgrund och en friluftsled i Karperö.

Skylt på busshållplats

Centrumbuss läggs ner i Hangö

Bussturen i Hangö centrum dras in från och med årsskiftet eftersom så få kunder har använt bussen. Turen har varit mycket olönsam för staden.

Studentbostäder i Helsingfors

Ringlande köer till stadens hyresbostäder

Köerna till stadens hyresbostäder har snabbt blivit mycket längre i Helsingfors. Enligt Helsingin Sanomat köar 27 000 hushåll till stadens bostäder

Svinfarmare

Investeringstillägg till svinuppfödare

Atria har tagit beslut om ett investeringstillägg till producenter av svinkött. Genom tillägget uppmanar bolaget gårdarna att satsa på köttproduktionden.

Tillfällig rondell i Böle, Smedsby

Ingen rondell på Hangöbyvägen

Hangö måste skära ner 265 000 euro i stadens tekniska service år 2013. Flera gator är i stort behov av åtgärder, men de arbetena måste nu skjutas framåt.

Pälsdjursnäringen behöver mer mark

Det går bra för pälsdjursnäringen just nu. Så pass bra att det finns ett stort behov av nya farmområden. På grund av bland annat stränga miljökrav är det ändå inte alltid lätt att hitta lämpliga områden.

Behov av svenskspråkiga i många branscher

Det kommer snart att råda brist på svenskspråkig personal i flera branscher. Det största rekryteringsbehovet bland svenskspråkiga fram till 2025 finns inom social- och hälsovårdsarbete och inom sjukvården, visar Utbildningsstyrelsens prognos Yrke 2025.

Dörr med text.

Fler studieplatser behövs i socialt arbete

Debatten om den skriande bristen på kompetenta socialarbetare går het. För Svenskfinland skulle det gälla att erbjuda universitetsutbildning på andra orter än i Helsingfors, säger professor Helena Blomberg-Kroll.