Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Markkunen Pentti

Helsingforsare reder upp efter läckage: ”En enorm fors rann ner för Violagatan”

Helsingforsare i flera kvarter drabbades av vattenavbrott.

Stora vattenrör på gräsmatta.

Om några år får Borgåborna en del av sitt dricksvatten från Borgbacken

Borgå vatten provpumpar nu vatten från reservvattentaget.

MBI-huset Kappsäcksfabriken i Karis

Vattnet är avstängt i Karis centrum på torsdag

Raseborgs vatten reparerar vattenledning.

Dykare ute på isen.

Jakten på rörläckaget gick under isen på Emsalö

Allt som allt gjordes fem vakar.

kökskran med rinnande vatten

Ingå förbättrar sitt vattenledningsnät - korta avbrott under hösten

Underhållsarbetena inleddes 22.10 vid Täktervägen.

Vatten rinner i en diskho.

Tre vattenledningar sprack samtidigt i Botby gård

Trafiken störs av reparationsarbetet.

krämaregatan

Trafiken påverkas då Krämartorget i Borgå förnyas

Omfattande samarbetsprojekt inleds i vår.

Byggarbete på Kägeludden i Esbo.

Flera dagar långt vattenavbrott i kontorshus vid Kägeluddens tunnelbygge

De anställda måste använda flyttbara utetoaletter.

En kran

Vattenledning sprack i Mäkkylä i Esbo - vattendistributionen fungerar igen

Helsingforsregionens miljötjänster letar efter felet.

Vatten som hälls i ett genomskinligt glas. Ljusblå bakgrund.

Dyrare vatten i Borgå

Vattnet i staden är fortfarande billigare än genomsnittet.

Rinnande vatten

Vattenläckage i Storviken i Vasa

Oklart hur många hushåll som påverkas av läckaget.

Vattenkran.

Vattnet avstängt i Järnböle i Borgå

Borgå Vatten reparerar ett rörläckage.

tappa vatten ur kran

Valkomborna har vatten igen

Lovisa vatten reparerar rör som sprang läck.

Vattenledningen byggdes mellan Svartå och Karis.

Vattenledningen till Svartå är klar

Linjen blev klar två månader tidigare än planerat.

PVC-rör.

Mera rörarbeten i Borgå

Nu ska också Wittenbergsgatan grävas upp

Vattenrör som sprungit läck.

De äldsta vattenledningarna är från 1912

Vanligtvis ska rören bytas ut med femtio års mellanrum.

Vatten- eller avloppsrör i en grop, grävmaskinsskopan syns och det är vatten i gropen. Läckage.

Vattenläckage i Tarkis

Felet kommer att repareras under måndagens lopp

Vatten- eller avloppsrör i en grop, grävmaskinsskopan syns och det är vatten i gropen. Läckage.

Dåligt rörnät en tickande bomb i Lovisa

Rörbytena i Lovisa sker i samband med läckage.

tappa vatten ur kran

Kloreringen av Pernåvattnet har avslutats

Lovisa vatten har installerat en UV-desinficeringsapparatur.

Vattenhink fylls upp.

Bakteriemängden har minskat i Pernåvattnet

Antalet bakterier blir mindre i vattentäkt i Pernå kyrkoby.

Rinnande vatten

Vattenledningen i Sannäs har reparerats

Den huvudvattenledning som sprang läck i Sannäs i söndags har reparerats under onsdagen. Nu ska Borgå vatten försäkra sig om att vattnet är rent.

Vattentornet i Söderkulla

Kloreringen av Sibbovattnet har avslutats

Nu sköljs vattenledningarna för att minska på klorsmaken i vattnet. Vattentornet har redan tidigare anslutits tillbaka till nätet.

En lång låg röd byggnad.En bil står parkerad utanför. Grått vinterväder, lite snö.

Läckage kan ha smutsat Ingåvatten

Ingåvattnet kloreras som bäst eftersom man hittat koliforma bakterier i hushållsvattnet. Vattenverket i Ingå har hittat ett läckage som kan ha orsakat problemet, säger vattenverkschefen.

Störningar i vattendistributionen i Sibbo

Arbeten på vattenledningsnätet i Sibbo kan leda till störningar i vattendistributionen i dag.

glas med vatten

Dyrare vatten i Lappträsk

Lappträskborna måste betala mera för sitt vatten nästa år.

Vatten rinner i en diskho.

Rörsanering kan leda till missfärgat vatten i Vasa

På måndag börjar Vasa Vatten sanera den gamla stamvattenledningen på Handelsesplanaden. Samtidigt saneras också fastigheternas tomtvattenledningar. Det kan innebära att vattnet missfärgas.

Delar av Satava och Kakskerta ska forftarande koka dricksvattnet

Enligt de prover som togs tidigare i dag finns det fortfarande koliforma bakterier i Satavas och Kakskertas hushållsvatten.

Borgå Vatten

Borgå vattens nät ska bli större

Det gamla verksamhetsområdet fastställdes 2003. Nu föreslås det att sådana områden som har byggts ut sedan dess ska tas med.

Kondensvatten droppar från gammalt rostigt rör i en bostad.

AL: Gamla vattenledningar ger sämre vatten

Finlands gamla vattenledningsnät har lett till problem i vattenkvaliten runt om i Finland, skriver Aamulehti. Inga vattenepidemier har ändå brutit ut.

Inget vatten i Hangelby och Box på onsdagen

Hangelby och Boxborna i Sibbo ska reservera vatten åt sig på onsdagen

vattenglas under en vattenkran

Vattenläckan i Dalsbruk åtgärdad

Den vattenläcka som uppstod i Dahlsbruk på onsdag kväll har nu reparerats och vattendistributionen fungerar som normalt.

Sarvsalö uppdelat i två läger

Konflikten på Sarvsalö i Lovisa om dragningen av vattenledningen blir allt djupare. Två polisanmälningar är gjorda och invånarna är i praktiken uppdelade i för och emot.

Mossig varg på vapensköld.

Södra Sibbo Ungdomsförening får rabatt på vattenanslutning

Södra Sibbo Ungdomsförening behöver inte betala fullt pris för vattenanslutning