Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Vacker blåaktig frost på ett fönster.

Håll huvudet kallt men rören varma – expertens tips för att sköta vattenrören på vintern

En sak är säker – låt bli att tina upp frusna rör själv.

Spolning av vattenledningsnätet i Jakobstad pågår

Jakobstads Vatten har under onsdagen tagit prover på vattnets järnhalt i olika delar av ledningsnätet. Proverna visar att järnhalten i största delen av staden ligger under målnivån, men på vissa ställen överskrids värdena litegrann.

Därför pågår spolning av ledningsnätet runtom i staden, skriver man i ett pressmeddelande.

Jakobstads Vatten påpekar att vattnet är drickbart trots att järnhalten på vissa ställen är högre än den rekommenderade nivån.

Trots detta kommer vattenutdelningen på torget och vid Företagarvägen 24 att fortsätta tills störningssituationen är över.

Kranvattnet kan lukta och smaka klor i Borgås östra delar

Borgå vatten börjar för säkerhets skull klorera vattnet från Sannäs råvattenverk. Det här eftersom ett vattenprov ur en råvattenbrunn där visar på förhöjda mikrobhalter.

Vattenverket förstärker dessutom övervakningen av grundvattenområdet och utreder orsakerna till de förhöjda mikrobhalterna.

Det har inte varit något fel på kvaliteten på det utgående vattnet från anläggningen och uv-desinficeringssystemet fungerar som det ska.

Vattnet som levereras till Borgåborna är normalt hushållsvatten men kloreringen kan orsaka lindrig klorlukt- eller smak i stadens östra delar.

Vattenledningen i Sibbo har reparerats – vattnet kan vara grumligt i början

Det tog över ett dygn att reparera skadorna på vattenledningen mellan Nickby och Söderkulla i Sibbo.

Hålet i röret upptäcktes på torsdagen efter klockan 12, men först på fredag strax innan klockan 18 meddelade Keski-Uudenmaan Vesis vd Kari Korhonen att de har bytt ut rören.

”Nu är vattenledningen lappad och trycket har återvänt. Vi måste ännu skölja röret men nu borde alla hushåll få vatten” meddelar Korhonen.

I början kan vattnet vara grumligt och man ska inte dricka av det. Låt vattnet rinna tills det är klart.

En hög med vattenrör och en traktor i bakgrunden.

Utomstående borrade av misstag hål i vattenledning – 200 hushåll var utan vatten i Sibbo

Det handlar om ett rör som går mellan Nickby och Söderkulla.

En hög med vattenrör och en traktor i bakgrunden.

Utomstående borrade av misstag hål i vattenledning – 200 hushåll var utan vatten i Sibbo

Det handlar om ett rör som går mellan Nickby och Söderkulla.

Söndrig vattenledning orsakar avbrott i vattendistributionen i delar av Sibbo under torsdagen

Vattenverket Keski-uudenmaan vesi meddelar att en söndrig vattenledning är orsaken till att vattnet är avstängt i Hindsby, Gesterby och Immersby i centrala Sibbo. På vissa håll kan det komma vatten ur kranen, men med lågt tryck.

Vattendistributionen normaliseras så fort som möjligt.

Som följd av avbrottet kan störningar i vattenkvaliteten förekomma under några dygns tid. Exempel på det är rostigt och grumligt vatten eller luft i vattenledningen.

Kunderna ombeds beakta möjliga kvalitetsstörningar i vattnet och låta det rinna en stund tills det är klart.

Markkunen Pentti

Helsingforsare reder upp efter läckage: ”En enorm fors rann ner för Violagatan”

Helsingforsare i flera kvarter drabbades av vattenavbrott.

Stora vattenrör på gräsmatta.

Om några år får Borgåborna en del av sitt dricksvatten från Borgbacken

Borgå vatten provpumpar nu vatten från reservvattentaget.

MBI-huset Kappsäcksfabriken i Karis

Vattnet är avstängt i Karis centrum på torsdag

Raseborgs vatten reparerar vattenledning.

Dykare ute på isen.

Jakten på rörläckaget gick under isen på Emsalö

Allt som allt gjordes fem vakar.

kökskran med rinnande vatten

Ingå förbättrar sitt vattenledningsnät - korta avbrott under hösten

Underhållsarbetena inleddes 22.10 vid Täktervägen.

Vatten rinner i en diskho.

Tre vattenledningar sprack samtidigt i Botby gård

Trafiken störs av reparationsarbetet.

krämaregatan

Trafiken påverkas då Krämartorget i Borgå förnyas

Omfattande samarbetsprojekt inleds i vår.

Byggarbete på Kägeludden i Esbo.

Flera dagar långt vattenavbrott i kontorshus vid Kägeluddens tunnelbygge

De anställda måste använda flyttbara utetoaletter.

En kran

Vattenledning sprack i Mäkkylä i Esbo - vattendistributionen fungerar igen

Helsingforsregionens miljötjänster letar efter felet.

Vatten som hälls i ett genomskinligt glas. Ljusblå bakgrund.

Dyrare vatten i Borgå

Vattnet i staden är fortfarande billigare än genomsnittet.

Rinnande vatten

Vattenläckage i Storviken i Vasa

Oklart hur många hushåll som påverkas av läckaget.

Vattenkran.

Vattnet avstängt i Järnböle i Borgå

Borgå Vatten reparerar ett rörläckage.

tappa vatten ur kran

Valkomborna har vatten igen

Lovisa vatten reparerar rör som sprang läck.

Vattenledningen byggdes mellan Svartå och Karis.

Vattenledningen till Svartå är klar

Linjen blev klar två månader tidigare än planerat.

PVC-rör.

Mera rörarbeten i Borgå

Nu ska också Wittenbergsgatan grävas upp

Vattenrör som sprungit läck.

De äldsta vattenledningarna är från 1912

Vanligtvis ska rören bytas ut med femtio års mellanrum.

Vatten- eller avloppsrör i en grop, grävmaskinsskopan syns och det är vatten i gropen. Läckage.

Vattenläckage i Tarkis

Felet kommer att repareras under måndagens lopp

Vatten- eller avloppsrör i en grop, grävmaskinsskopan syns och det är vatten i gropen. Läckage.

Dåligt rörnät en tickande bomb i Lovisa

Rörbytena i Lovisa sker i samband med läckage.

tappa vatten ur kran

Kloreringen av Pernåvattnet har avslutats

Lovisa vatten har installerat en UV-desinficeringsapparatur.

Vattenhink fylls upp.

Bakteriemängden har minskat i Pernåvattnet

Antalet bakterier blir mindre i vattentäkt i Pernå kyrkoby.

Rinnande vatten

Vattenledningen i Sannäs har reparerats

Den huvudvattenledning som sprang läck i Sannäs i söndags har reparerats under onsdagen. Nu ska Borgå vatten försäkra sig om att vattnet är rent.

Vattentornet i Söderkulla

Kloreringen av Sibbovattnet har avslutats

Nu sköljs vattenledningarna för att minska på klorsmaken i vattnet. Vattentornet har redan tidigare anslutits tillbaka till nätet.

En lång låg röd byggnad.En bil står parkerad utanför. Grått vinterväder, lite snö.

Läckage kan ha smutsat Ingåvatten

Ingåvattnet kloreras som bäst eftersom man hittat koliforma bakterier i hushållsvattnet. Vattenverket i Ingå har hittat ett läckage som kan ha orsakat problemet, säger vattenverkschefen.

Störningar i vattendistributionen i Sibbo

Arbeten på vattenledningsnätet i Sibbo kan leda till störningar i vattendistributionen i dag.

glas med vatten

Dyrare vatten i Lappträsk

Lappträskborna måste betala mera för sitt vatten nästa år.

Vatten rinner i en diskho.

Rörsanering kan leda till missfärgat vatten i Vasa

På måndag börjar Vasa Vatten sanera den gamla stamvattenledningen på Handelsesplanaden. Samtidigt saneras också fastigheternas tomtvattenledningar. Det kan innebära att vattnet missfärgas.

Delar av Satava och Kakskerta ska forftarande koka dricksvattnet

Enligt de prover som togs tidigare i dag finns det fortfarande koliforma bakterier i Satavas och Kakskertas hushållsvatten.

Borgå Vatten

Borgå vattens nät ska bli större

Det gamla verksamhetsområdet fastställdes 2003. Nu föreslås det att sådana områden som har byggts ut sedan dess ska tas med.

Kondensvatten droppar från gammalt rostigt rör i en bostad.

AL: Gamla vattenledningar ger sämre vatten

Finlands gamla vattenledningsnät har lett till problem i vattenkvaliten runt om i Finland, skriver Aamulehti. Inga vattenepidemier har ändå brutit ut.

Inget vatten i Hangelby och Box på onsdagen

Hangelby och Boxborna i Sibbo ska reservera vatten åt sig på onsdagen

vattenglas under en vattenkran

Vattenläckan i Dalsbruk åtgärdad

Den vattenläcka som uppstod i Dahlsbruk på onsdag kväll har nu reparerats och vattendistributionen fungerar som normalt.

Sarvsalö uppdelat i två läger

Konflikten på Sarvsalö i Lovisa om dragningen av vattenledningen blir allt djupare. Två polisanmälningar är gjorda och invånarna är i praktiken uppdelade i för och emot.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida