Hoppa till huvudinnehåll
Ämnessidans huvudbild för Abimix

Modersmålet (läroämnen)

 • Abimix grafik för studentexamensproven i modersmålet

  Modersmål, studentexamensproven 2020

  10.03.2020Abimix
  Studentexamensproven i modersmål 2020 samt beskrivning av goda svar för provet i text- och läskompetens.
 • Abimix grafik för studentexamensproven i modersmålet

  Modersmål, studentexamensproven 2019

  12.03.2019Abimix
  Studentexamensproven i modersmål 2019 samt beskrivning av goda svar för provet i text- och läskompetens.
 • Abimix grafik för studentexamensproven i modersmålet

  Modersmål, studentexamensproven 2018

  12.02.20182Vetamix
  Studentexamensproven i modersmål 2018 samt beskrivning av goda svar för provet i text- och läskompetens.
 • Bild för text om förberedelser till studentskrivningar

  Censorns tips inför essäprovet i modersmål

  06.03.2017Vetamix
  När du får essäprovet framför dig: börja med att noggrant läsa igenom alla rubrikerna och alla uppgifterna. Välj det ämne, den rubrik som intresserar dig eller som du vet att du kan någonting om.
 • Abimix grafik för studentexamensproven i modersmålet

  Modersmål, studentexamensproven 2017

  10.02.2017Abimix
  Studentexamensproven i modersmål våren 2017 samt beskrivning av goda svar för provet i textkompetens. Observera att beskrivningarna inte är bindande vid nämndens bedömning och att den slutgiltiga bedömningen fastställs av examensämnets censorer.
 • Bild för text om förberedelser till studentskrivningar

  Censorns tips inför modersmålsprovet i textkompentens

  08.02.20175Vetamix
  Maj-Britt ”Maje” Grönholm ger konkreta tips inför textkompetensprovet i modersmål.
 • Abimix grafik för studentexamensproven i modersmålet

  Modersmål, studentexamensproven 2016

  30.03.2016Abimix
  Studentexamensproven i modersmål 2016 samt beskrivning av goda svar för provet i textkompetens. Observera att beskrivningarna inte är bindande vid nämndens bedömning och att den slutgiltiga bedömningen fastställs av examensämnets censorer.
 • Abimix grafik för studentexamensproven i modersmålet

  Modersmål, studentexamensproven 2015

  19.02.2016Abimix
  Studentexamensproven i modersmål 2015 samt beskrivningar av goda svar för proven i textkompetens. Observera att beskrivningarna inte är bindande vid nämndens bedömning och att den slutgiltiga bedömningen fastställs av examensämnets censorer.
 • Abimix grafik för studentexamensproven i modersmålet

  Modersmål, studentexamensproven 2014

  28.01.2016Abimix
  Studentexamensproven i modersmål 2014 samt beskrivningar av goda svar för proven i textkompetens. Observera att beskrivningarna inte är bindande vid nämndens bedömning och att den slutgiltiga bedömningen fastställs av examensämnets censorer.
 • Abimix grafik för studentexamensproven i modersmålet

  Modersmål, studentexamensproven 2013

  27.01.2016Abimix
  Studentexamensproven i modersmål 2013 samt beskrivningar av goda svar för proven i textkompetens. Observera att beskrivningarna inte är bindande vid nämndens bedömning och att den slutgiltiga bedömningen fastställs av examensämnets censorer.
 • Abimix grafik för studentexamensproven i modersmålet

  Modersmål, studentexamensproven 2010

  24.01.2016Abimix
  Studentexamensproven i modersmål 2010. Beskrivningar av goda svar till proven saknas. Studentprov från 2010 och tidigare uppdateras inte längre, så de fungerar kanske inte - men det finns ju många nya prov.
 • Abimix grafik för studentexamensproven i modersmålet

  Modersmål, studentexamensproven 2009

  23.01.2016Abimix
  Studentexamensproven i modersmål 2009. Beskrivningar av goda svar till proven saknas. Studentprov från 2010 och tidigare uppdateras inte längre, så de fungerar kanske inte - men det finns ju många nya prov.
 • Abimix grafik för studentexamensproven i modersmålet

  Modersmål, studentexamensproven 2008

  22.01.2016Abimix
  Studentexamensproven i modersmål 2008. Beskrivningar av goda svar till proven saknas. Studentprov från 2010 och tidigare uppdateras inte längre, så de fungerar kanske inte - men det finns ju många nya prov.
 • Abimix grafik för studentexamensproven i modersmålet

  Modersmål, studentexamensproven 2007

  21.01.2016Abimix
  Studentexamensproven i modersmål 2007. Beskrivningar av goda svar till proven saknas. Studentprov från 2010 och tidigare uppdateras inte längre, så de fungerar kanske inte - men det finns ju många nya prov.
 • Abimix grafik för studentexamensproven i modersmålet

  Modersmål, studentexamensproven 2006

  20.01.2016Abimix
  Studentexamensproven i modersmål 2006. Beskrivningar av goda svar till proven saknas. Studentprov från 2010 och tidigare uppdateras inte längre, så de fungerar kanske inte - men det finns ju många nya prov.
 • Abimix grafik för studentexamensproven i modersmålet

  Modersmål, studentexamensproven 2005

  19.01.2016Abimix
  Studentexamensproven i modersmål 2005. Beskrivningar av goda svar till proven saknas. Studentprov från 2010 och tidigare uppdateras inte längre, så de fungerar kanske inte - men det finns ju många nya prov.