Hoppa till huvudinnehåll

rättshjälp

 • För Omars mamma har asylprocessen varit allt annat än enkel - det föreslås förbättring

  29.06.2019 Familj

  Rättshjälpen inte alltid tillräcklig i asylprocessen.

  För Omar Mirs mamma Haseena Akhtar har asylprocessen varit allt annat än enkel. Mamman har fått avslag två gånger på sin asylansökan. Det tycker Omar delvis beror på att det var svårt att förstå vad som skulle göras och att advokaterna inte har informerat tillräckligt. I torsdags presenterades en undersökning som inrikesministeriet har beställt om hur processen kan förbättras och utvecklas.

 • Närmare hälften av finländarna drar sig för att väcka talan i domstol – många är rädda för höga rättegångskostnader

  04.03.2019 Inrikes

  Rättsskyddsförsäkringen räcker inte långt.

  Närmare hälften av finländarna drar sig för att väcka talan i domstol eftersom de befarar att en rättegång kan bli såpass dyr. Det här visar en förfrågan som Finlands juristförbund har låtit göra.

 • Begränsad rättshjälp för asylsökande blev en flopp: Justitieministeriet kan få backa

  12.12.2018 Inrikes

  Asylprocessen har blivit sämre, inte snabbare sedan 2016.

  Den förkortade besvärstiden för asylsökande har gjort mer skada än nytta. Rättshjälpen för asylsökande har äventyrats och dessutom är rättsbiträdena överarbetade och underbetalda, visar en rapport från Justitieministeriet.

 • "Hela finska staten bär ansvaret" - Flyktingrådgivningen pekar på brister i asylprocessen

  12.02.2018 Inrikes

  Kan innebära allvarligt brott mot internationella avtal.

  Om Migrationsverket verkligen har givit den irakiska mannen Ali avslag på asylansökan och man samtidigt visste om hoten mot honom, är det allvarligt, säger Flyktingrådgivningen.

 • Oklart vilken hjälp till papperslösa som regeringen vill stoppa

  01.09.2017 Inrikes

  Terho: Främjande av illegal vistelse definieras senare.

  Regeringen har ännu inte kommit med någon närmare definition om i vilka fall det kunde vara illegalt att hjälpa så kallade papperslösa utlänningar som vistas i landet utan tillstånd.

 • Nu ska rättshjälpen för asylsökande utredas grundligt

  11.08.2017 Inrikes

  Nuvarande rättshjälp har stött på omfattande kritik.

  Rättshjälpen för asylsökande ska utredas grundligt, lovar justitieminister Antti Häkkänen. Nuvarande rättshjälp har stött på omfattande kritik.

 • Advokatförbundets ordförande ryter till: Asylsökandes rättsskydd måste förbättras

  07.08.2017 Inrikes

  Det finns en risk för felaktiga beslut, anser förbundet.

  Finlands advokatförbund anser att de asylsökandes rättsskydd måste förbättras. Regeringens beslut att begränsa rätten till rättshjälp har lett till försämrat rättsskydd och möjligen också felaktiga asylbeslut, enligt Advokatförbundet.

 • Advokatförbundet: Bristande rättshjälp för asylsökande en skam för landet

  04.08.2017 Inrikes

  Okvalificerad personal och dåliga processer är orsaken

  De rättsfel som asylsökande utsätts för är en skam för Finlands jurister och beror bland annat på regeringens reform av de asylsökande personernas rättshjälp, säger Christian Näsman från Finlands Advokatförbund.

 • HS: Allvarliga problem inom rättshjälpen för asylsökande

  29.07.2017 Inrikes

  Handlar praktiskt taget om bedrägeri.

  Enligt en utredning som Helsingin Sanomat gjort förekommer det fortfarande allvarliga brister i rättshjälpen för asylsökande. En del privata jurister haffar åt sig så många kunder som möjligt utan att sedan klara av att sköta om deras ärenden. Enligt Amnestys verksamhetsledare Frank Johansson är det här en katastrof.

 • Östnylänning får rättshjälp på svenska - efter att ha vänt sig till media

  01.02.2017 Östnyland

  Efter att Yle Östnyland lyfte upp fallet kom positivt besked

  Efter att Yle Östnyland uppmärksammade fallet med signaturen Kalle som i Borgå nekas rättshjälp på sitt modersmål svenska kom svaret snabbt: Kalle får rätt att anlita privat advokat.

 • Henriksson om nekad rättshjälp på svenska: Så här får det inte vara

  31.01.2017 Inrikes

  "Justitieministern måste ingripa".

  SFP:s partiordförande och tidigare justitieminister Anna-Maja Henriksson kommenterar uppgiften om att en svenskspråkig person nekats rättshjälp i Östra Nyland på grund av sitt modersmål.

 • Svenskspråkig nekas rättshjälp i Borgå

  31.01.2017 Östnyland

  Det finns inget svenskspråkigt rättsbiträde att anlita.

  En svenskspråkig har nekats rättshjälp i östra Nyland på grund av sitt modersmål. Det finns inget svenskkunnigt rättsbiträde.

 • Flyktingarnas rättsskydd är i fara

  27.05.2016 Inrikes

  Allt fler överklagar Migrationsverkets beslut.

  Allt fler kommer att överklaga Migrationsverkets negativa uppehållsbeslut. Flyktingarnas rättsskydd är i fara när Migrationsverket inte har möjlighet att behandla alla på ett likvärdigt sätt. På Flyktingrådgivningen är man orolig för att besluten fattas med för knapphändiga fakta.

 • "Reformen slår otroligt hårt mot Svenskfinland"

  11.02.2016 Inrikes

  Har de språkliga konsekvenserna bedömts tillräckligt?

  Minskandet av antalet tingsrätter är helt oacceptabelt med tanke på förverkligandet av de språkliga rättigheterna, säger svenska riksdagsgruppens ordförande Anna-Maja Henriksson. Hon undrar om man verkligen bedömt de språkliga konsekvenserna ordentligt. Läs också: Domarna fördömer tingsrättsbeslut

 • Myndighetsförslag: Begränsad rättshjälp för asylsökande

  21.01.2016 Inrikes

  Diskrimineringsmannens byrå kritiserar förslaget.

  Inrikesministeriet och Justitieministeriet vill begränsa asylsökandes rätt till rättshjälp och förkorta besvärstiden om en sökande har fått avslag. Vi får inte behandla asylsökande på det här sättet, säger man vid Diskrimineringsombudsmannens byrå.

 • Stryk för en miljon

  10.11.2014 Samhälle

  Det har kallats finska rättshistoriens dyraste knytnävsslag.

  Det har kallats den finländska rättshistoriens dyraste knytnävsslag. Ett enda slag i ett nattligt fyllebråk vid korvkiosken har lett till 10 år av rättegångar, närmare 40.000 € i rättegångskostnader och ett utdömt skadestånd på sammanlagt över en miljon euro. Hur är det möjligt att samma slagsmål kommer upp i rätten om och om igen? Och varför ska skattebetalarna betala såväl rättegångskostnaderna som skadeståndet?

 • Oacceptabelt säger Folktinget om rättshjälpsbyråerna

  11.10.2013 Österbotten

  Det har blivit svårare för svenskspråkiga att få rättshjälp i Österbotten sen rättshjälpsbyråerna slogs ihop. Det här är oacceptabelt tycker Folktingets språkskyddssekreterare Johanna Lindholm.

 • Svenskspråkiga svårt att få rättshjälp

  11.10.2013 Österbotten

  När rättshjälpsbyråerna i Österbottens slogs ihop vid årsskiftet har det lett till att svenskspråkiga i Österbotten har svårare att få rättshjälp. Advokat Lilian Grönlund berättar att rättshjälpsbyrån varje vecka är tvungen att avvisa en kund på grund av jäv.

 • Affärsjuridik lockar unga jurister

  08.11.2012 Inrikes

  Det är affärsjuridiken som drar till sig de unga advokaterna. Affärsjuristerna tjänar storkovan i huvudstadsregionen, medan det är de äldre advokaterna som tar hand om rättshjälpen för privatpersoner.

 • Kvistiga frågor på 1980-talet

  04.06.2010 Arkivet

  Kvistiga juridiska frågor med Laurent.

  Bästa lyssnare! Gustaf Laurent svarade på radiolyssnarnas frågor ända in på 1980-talet. Men det finns frågor och brev som inte ens Laurent kan besvara. I dessa program tar han tag i kvistiga juridiska frågor.