Hoppa till huvudinnehåll

centralisering

 • Barnmorska: Beslutsfattarna har tappat sin navelsträng till verkligheten

  11.09.2014 Huvudstadsregionen

  En kvinna som föder barn måste få känna att hon är drottning i sin förlossning, tycker barnmorskan Johanna Sarlio-Nieminen. En centralisering av förlossningar ökar osäkerhet och rädsla hos kvinnor som ska föda barn, och för inte med sig någonting positivt alls, anser hon.

 • Fortsatt nej till centraliserad slamtransport

  04.09.2014 Västnyland

  Fastighetsägarna i Västnyland ska fortsättningsvis själva sköta om att slambrunnar och slambehållare töms. Västra Nylands avfallsnämnd beslöt på sitt möte i dag (4.9) att hålla fast vid sitt beslut från förra året.

 • Kyrkan centraliserar tjänster - samarbetsförhandlingar i höst

  18.06.2014 Åboland

  Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet inleder samarbetsförhandlingar i höst. Samfälligheten går in för att koncentrera sin medlemsservice till ett enda ställe från och med början av år 2015.

 • "Det mesta kan skötas över telefon"

  17.03.2014 Västnyland

  Den här veckans måndagssnack handlar mycket om centraliseringar; av magistraterna, statliga tjänster och mattillverkning i Raseborg. Centraliseringar är inte alltid av ondo, säger veckans måndagssnackare, Egon Blomqvist och Karl-Gustav Pihlström. Se video.

 • Lovisa: Tandvården i Forsby dras in trots protester

  19.02.2014 Östnyland

  Lovisa tänker inte återta beslutet att stänga tandläkarstationen i Forsby trots protester från ortsborna.

 • Växande Gerby vill inte mista sin hälsostation

  26.01.2014 Österbotten

  I Gerby i Vasa är man bestörta över överläkare Markku Sirviös tankar om att Vasa kunde klara sig med en enda hälsostation. I Gerby-Västervik området bor det över 10 000 människor och stadsdelen växer hela tiden. Egen hälsostation ses som en nödvändighet bland de gerbybor vi talat med.

 • Arbetsgrupp ser över skolköken i Korsholm

  10.10.2013 Österbotten

  Korsholms kommun ska nu försöka hitta en lösning för skolköken i den södra delen av kommunen. Just nu har skolorna tillredningskök, men det är dyrt och i takt med att elevantalet växer ska köken byggas om och då är det skäl att överväga centralisering av skolköken.

 • Nytt koncept för bilfirmor

  21.05.2013 Östnyland

  Mellan varje bilmärke måste finnas en vägg, det skall också vara en skild ingång och skild personal för varje märke. Det är vad som väntar då en ny EU lag träder ikraft. Dessutom centraliseras bilhandeln allt mer.

 • Hårda sparåtgärder vid SAS

  12.11.2012 Ekonomi

  Nya kollektivavtal för anställda, sänkta löner, nya pensionsvillkor och centralisering av olika funktioner. Med de här åtgärderna försöker SAS rädda det krisdrabbade bolaget.

Sidor