Hoppa till huvudinnehåll

bor

 • Kränkt för att han talade ryska

  17.03.2014 Samhälle

  I Finland bor det över 70 000 ryskspråkiga personer. Raseborgaren Sergei Trofimov är en av dem som fått utstå vardagsrasism på grund av sitt ursprung.

 • Kritiken haglar över Tyska holmens bro i Dalsbruk

  06.03.2014 Åboland

  Tyska holmens bro i Dalsbruk är farlig att använda. Det anser Fri samverkan-politikern och Dalsbruksbon Martti Murto som tycker att kommunen ska ta ansvar för bron trots att bron inte är kommunens.

 • Hjärtkirurgen Kari Teittinen återvänder inte till Vasa

  04.03.2014 Österbotten

  Hjärtkirurgen Kari Teittinen kommer inte att återvända till Vasa centralsjukhus. Det finns för många olösta frågor vid sjukhuset och han vill avsluta det han påbörjat i Israel.

 • Skolelever från Ilmola lär närpeseleverna finska

  27.02.2014 Österbotten

  Låter det trovärdigt om vi påstår att orterna Närpes och Ilmola har språket som gemensam nämnare? Så är det i alla fall, för bägge är lika enspråkiga - Närpes svensk och Ilmola finsk. Det betyder Närpesungdomarna och Ilmolaungdomarna har lika små möjligheter att i hemknutarna utsätta sig för det andra inhemska.

 • Kronoby enda kommunen som saknar nattpatrull

  06.02.2014 Österbotten

  Kronoby är den enda kommun i svenska Österbotten som helt saknar nattpatruller. Det innebär att äldre som bor hemma eller på ett boende utan nattpersonal kan vara helt ensamma tio timmar i sträck. Beslutsfattarna säger att kommunen är så stor att det är ekonomiskt ohållbart att starta en nattpatrull.

 • Alla borde ha en egen eldstad

  03.02.2014 Österbotten

  Dagens energikrav på hus går inte i hop med kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Det konstaterar konsthistoriker Lars Sjöberg från Sverige. Han föreläser på måndagen i ett seminarium om energi och gamla hus på Stundars som bland annat Peter Båsk är med och ordnar.

 • Institutionsvården måste minska

  03.02.2014 Österbotten

  Alltför många finländare i över 75 års ålder bor på institutioner. Antalet borde i stort sett halveras.

 • Växande Gerby vill inte mista sin hälsostation

  26.01.2014 Österbotten

  I Gerby i Vasa är man bestörta över överläkare Markku Sirviös tankar om att Vasa kunde klara sig med en enda hälsostation. I Gerby-Västervik området bor det över 10 000 människor och stadsdelen växer hela tiden. Egen hälsostation ses som en nödvändighet bland de gerbybor vi talat med.

 • Lång kö till serviceboende i Kristinestad

  24.01.2014 Österbotten

  Äldreomsorgen i Kristinestad är i ett skriande behov av mera vårdplatser. Omkring 30 äldre personer som just nu bor hemma skulle behöva plats på ett vårdhem.

 • Sista ordet inte sagt om biobränsledepån i Tölby

  08.01.2014 Österbotten

  Sista ordet är inte sagt ännu om Vaskiluodon Voimas biobränsledepå i Tölby i Korsholm. Kraftverksbolaget fick back på sitt miljötillstånd för depån strax före jul, men företaget kommer att gå vidare med planen. Nu kommer man antingen att överklaga till högsta förvaltningsdomstolen eller komma med tilläggsutredningar.

 • Brandsäkerheten på hushållens ansvar

  09.12.2013 Österbotten

  De som bor i egnahemshus och parhus i verksamhetsområdet för Österbottens räddningsverk ska i framtiden sköta brandsynen själva via blanketter som räddningsverket skickar ut. Systemet är redan i bruk på andra håll i landet. Större byggnader som höghus och industribyggnader är fortfarande på räddningsverkets bord.

 • Unga fotografer ställer ut i Kimito

  27.11.2013 Åboland

  Fjortonåringarna Peppi Wilson och Lisa Holmén har sammanställt fotoutställningen Carpe Diem. Utställningen pågår till slutet av november i Villa Lande.

 • Elva år lång tvist blev polissak

  15.11.2013 Västnyland

  Fågelskjutningen på Norrby gård i Snappertuna har irriterat och oroat grannarna i många år. Flera av grannarna har upprörts över att jakten inte följer gängse jaktregler. Polisen har varit inkopplad i flera repriser.

 • Invandrarna trivs på Åland

  08.11.2013 Åboland

  Åland har flest inflyttare i landet. Drygt tolv procent av invånarna har utländsk härkomst. Det kan jämföras med fem procent för Finlands befolkning som helhet. Många av de inflyttade på Åland kommer från Sverige. Efter utvidgningen av EU har ändå antalet invånare från länder utanför Norden ökat kraftigt.

 • Evgenia bor bra men saknar finländska vänner

  08.11.2013 Österbotten

  Det var jobbet som lockade Evgenia Kiseleva att lämna St Petersburg och slå sig ner i Vasa för drygt ett år sedan. För henne gällde det att byta till en helt ny kultur och ett helt nytt språk.

 • Erdoğan vill förbjuda gemensamma studenthem för kvinnor och män

  06.11.2013 Utrikes

  Turkiets premiärminister Recep Tayyip Erdoğan anser att kvinnliga och manliga studenter inte borde få bo i samma byggnad. De sekulära kretsarna är upprörda över utspelet

 • Anhöriga blir allt viktigare i hemvården

  23.10.2013 Österbotten

  Enligt prognoser har Vasa år 2017 5 700 invånare som är har fyllt 75 år. Meningen är att merparten av dem bor hemma med hjälp av anhöriga och regelbundna besök av hemvårdare. Christina Sandqvists föräldrar som är över 90 år gamla bor hemma och mamman sköter pappan dygnet runt. Men utan Sandqvists syster skulle de inte klara sig hemma.

 • Karleby uppmanar de anställda att cykla

  21.10.2013 Österbotten

  Karleby stad hoppas att personalen allt oftare ska gå eller cykla till jobbet. Stadens anställda har fått en enkät där de ska berätta hur de tar sig till jobbet. Förhoppningen är att fler ska välja bort bilen.

 • Viktbegränsningar sätter stopp för broplaner

  16.10.2013 Åboland

  Ytterholmborna vill bygga en bro till Kirjais. De nya viktbegränsningarna på vägarna sätter nu stopp för planerna då kravet är att bron ska hålla för 76 ton.

 • Landskapsstyrelsen ryter till om skärgårdsstöd

  23.09.2013 Åboland

  Egentliga Finlands förbund är orolig över att vissa skärgårdsområden blir utan EU-stöd. Det är fråga om skärgårdsdelkommuner som inte längre skulle räknas som skärgård, bland annat Angelniemi i Salo och Harvarö i S:t Karins.

Sidor