Hoppa till huvudinnehåll

effekter

 • Lönnbergska fönstren i Karis får grå effekt trots allt

  05.11.2015 Västnyland

  Politikerna tog tillbaka sitt tidigare beslut.

  Politikerna ångrade sig och vill nu trots allt ha ljusgråa effektnischer kring fönstren på Lönnbergska fastigheten i Karis. På sitt förra möte beslutade direktionen för intern service att lämna bort de planerade effektnischerna kring fönstren.

 • Vindkraftverk i Sundom tvingas sänka effekten

  31.08.2015 Österbotten

  Minskar bullret under tre timmar på nätterna.

  Merventos vindkraftverk i Sundom är för bullrigt, och nu sänker man effektuttaget under tre timmar nattetid. En ny förordning kring bullret kan tvinga bolaget till ytterligare åtgärder.

 • EU-politiken mot Ryssland ändras knappast

  18.12.2014 Utrikes

  På torsdag håller EU-länderna sitt första toppmöte med polacken Donald Tusk som ny ordförande. Trots att Polen haft en hård linje i förhållande till Ryssland under Ukrainakrisen så kommer EU:s linje angående Ryssland knappast att ändras särskilt mycket.

 • Reso kan permittera igen

  20.02.2014 Åboland

  Reso kan permittera sin personal även i år. Nu utreder man effekterna av fjolårets permitteringar.

 • Snus pop bland rekryter

  03.01.2014 Huvudstadsregionen

  Snus är populärare än cigaretter bland rekryter i Sandhamn i Helsingfors. Rekryterna anser också att snus inte är lika skadligt som tobak, visar en färsk enkät.

 • "Biståndsprojekt borde utvärderas bättre"

  29.11.2013 Åboland

  Finland borde granska effekterna av biståndsarbete noggrannare. Det säger Susanna Sandström som forskat i resultatet av biståndsarbete.

 • Blygsam effekt av momssänkning

  09.10.2013 Ekonomi

  Momsen på restaurangmat sänktes sommaren 2010 från 22 procent till 13 procent. Men priserna på restaurangportionerna sänktes bara marginellt.

 • Vindkraftsprojekt i Lovisa begravs?

  07.10.2013 Östnyland

  Det finns en stor risk att Fortums vindkraftsprojekt norr om kärnkraftverket i Lovisa begravs för gott.

 • Fimea: Köp och sälj inte medicin på sociala medier

  29.08.2013 Inrikes

  Läkemedelsmyndigheten Fimea är oroad över en växande trend på sociala medier, där man säljer, byter och skänker läkemedel. Det finns många risker då man köper läkemedel av privatpersoner.

 • Torvmossen belastar miljön

  16.08.2013 Västnyland

  Torvmossen i Mjölbolsta fortsätter att belasta miljön. Fosforhalten var mycket hög i april men också halten av närsalter har varit förhöjd.

 • Inget uppsving för centrumhandeln under Kalevaspelen

  01.08.2013 Österbotten

  Helgens Kalevaspel i Vasa hade inte den effekt på cenrtumhandeln som man hade hoppats på. Däremot har affärerna märkt en uppsving tack vare den nya Kvarkenfärjan.

 • Miljöeffekterna för LNG-terminalen utredda

  31.05.2013 Västnyland

  Miljökonsekvensbedömningen för naturgasterminalen, som antingen planeras i Ingå eller Tolkis i Borgå, är nu färdig och har presenterats för allmänheten.

 • Katainen tonar ner utskottskritik

  03.05.2013 Inrikes

  Statsminister Jyrki Katainen och finansutskottets ordförande Kimmo Sasi vill tona ner den kritik som riksdagens revisionsutskott levererar om att regeringen fattade beslut om samfunds- och kapitalbeskattningen på alltför lösa grunder.

 • "Med rätt tonläge så hade jag gått ut"

  11.04.2013 Österbotten

  Frågan om lärares maktbefogenheter har aktualiserats efter att en lärare i Helsingfors fick sparken efter att handgripligen ha föst ut en elev ur matsalen. Vi har pratat med en man som i högstadiet en gång fick en örfil av sin lärare.

 • Bekämpningsmedel i grundvattnet i Karis

  09.04.2013 Västnyland

  Höga halter av bekämpningsmedel har påträffats i grundvattnet vid järnvägsstationen i Karis. Halten av bekämpningsmedlet hexazinon överskrider ställvis kvalitetskraven för dricksvatten med sex gånger.

 • Vindkraft i Bjärnå sågas i Raseborg

  14.02.2013 Västnyland

  Raseborgs stad är mycket kritisk till vindkraftsplanerna i Bjärnå på gränsen till Raseborg. Det säger Raseborg i sitt utlåtande till grannstaden Salo.

 • Uppkoppling bland unga är ett stort problem

  14.02.2013 Österbotten

  Forskning visar att allt fler ungdomar stressar för mycket och sover för lite. I skolan tar det sig uttryck i bland annat koncentrationssvårigheter och svårigheter att ta till sig kunskap. Gymnasieläraren Anna Nygren säger att uppkopplingen bland unga i dag i kombination med för lite sömn är ett stort problem.

 • Ännu inget lov för privat vindmölla i Ekenäs

  11.02.2013 Västnyland

  En liten vindmölla får ännu inte byggas i Knipnäs i Ekenäs. Raseborgs miljö- och byggnadsnämnd beslöt på onsdagen remittera frågan.

 • Multivitaminer förlänger inte livet

  07.01.2013 Inrikes

  Nya forskningsrön tyder på att multivitaminpreparat varken förlänger eller förkortar livet. Nu granskades 21 undersökningar som omfattade över 90 000 människor. Tidigare rön vid Östra Finlands universitet har antytt att vissa vitamintillskott till och med kan vara skadliga.

 • Fyrverkerier till salu igen

  27.12.2012 Inrikes

  Fyrverkeripjäser får nu säljas fram till nyårsaftonen. Tillåtna fyrverkeripjäser måste vara märkta av Säkerhets och kemikalieverket, Tukes eller vara CE-märkta, det vill säga uppfyller EU:s säkerhetskrav. Först på nyårsafton klockan sex får man skjuta iväg raketerna.

Sidor