Hoppa till huvudinnehåll

reumatiska sjukdomar

 • Psoriasis i fokus i Tongåvan

  01.10.2015 Vega

  Vi har 150 000 psoriatiker i Finland.

  Hela oktober månad samlar Tongåvan in pengar för Psoriasisförbundet. Pengarna går till bland annat rehabilitering, intressebevakning och ungdomsarbete.

 • Att älska smärta

  10.10.2014 Titta och lyssna

  Masochisten Kaj Heino njuter av smärta. Micko Sonck har levt med smärta hela livet och Mia Graeffe upplevde smärta på jordklotets högsta punkt.

 • Nu uppmärksammas reumatismen

  14.10.2013 Åboland

  På söndagen inleddes reumaveckan. Satu Gustafsson, verksamhetsledare vid Åbonejdens reumaförening, besökte Yle Åbolands studio på måndag morgon för att berätta om den smärtsamma sjukdomen.

 • Reuma-sjukhuset i Heinola

  07.06.2013 Samhälle

  Reumatologins mekka. Så beskrivs Reumastiftelsen sjukhus i Heinola i en dokumentärfilm från 70-talet i Yles levande arkiv, och det talas om att 700 personer stod i kö till sjukhuset.

 • Den splittrade reumavården

  07.06.2013 Samhälle

  Bristen på reumatologer väcker oro på många håll i de svensk- och tvåspråkiga kommunerna, och kvaliteten på vården ser ut att variera en hel del beroende på var man bor. Det här framgår av en rundringning som det granskande programmet Radar har gjort bland de lokala reumaförbunden.

 • Temporalarterit och polymyalgia rheumatica

  25.10.2012 Hälsa

  Värk vid tinningarna, i nacken eller i tuggmusklerna kan vara symtom på temporalarterit, en blodkärlsinflammation som obehandlad kan drabba synen.

 • Sjögrens syndrom

  30.07.2012 Hälsa

  Torr mun och torra ögon.

  Sjögrens syndrom är en autoimmun och kronisk reumatisk sjukdom, där kroppens eget immunsystem angriper tårkörtlarna och spottkörtlarna. De främsta symptomen är torra ögon och torr mun. Onormal trötthet hör ofta till sjukdomsbilden.

 • Labbprov: CRP

  20.12.2010 Hälsa

  P-CRP = C-reaktivt protein (CRP) i blodplasma (P) S-CRP = C-reaktivt protein (CRP) i blodserum (S)

 • Labbprov: La

  13.12.2010 Hälsa

  B-La = Sänka, sänkningsreaktion (La = fi. lasko) i blodet (B)

 • Reuma

  01.11.2010 Hälsa

  Reumatiska ledbesvär dyker upp i många varianter. De kan visa sig i en lindrig form, men också vara allvarligt invalidiserande.

 • Vaskuliter (blodkärlsinflammationer)

  12.03.2010 Hälsa

  Leder ofta till skada på blodkärlets vägg.

  Vaskulit betecknar en blodkärlsinflammation som ofta leder till skada på blodkärlets vägg. Följden kan vara att blodkärlets vägg förtjockas och att själva blodkärlet förträngs med syrebrist i vävnaderna som följd. Inflammationen kan också leda till svaghet i blodkärlsväggen med blödningar som följd.